Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.