Sammanfattning av KS resultat presenterade på ACR

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset ger en sammanfattning av vad forskargruppen presenterat under kongressen med bl.a det tidiga sjukdomsförloppet vid utveckling av RA.