T-cellernas funktion i huden hos patienter med plackpsoriasis

SSDV 2016, Stanley Cheuk, doktorand, Centrum för molekulär medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, har studerat T-cellernas funktion i huden hos patienter med plackpsoriasis.