Vad är Sidekick?

Sidekick kan hjälpa dig med PsA eller RA till ökad livskvalitet och bidra till förbättringar i din vardag. Du får också stöttning längs vägen och hjälp att förstå din sjukdom bättre.