Rökstopp vid strålbehandling – svårt men viktigt
 

Webbmöte via teams | 25 mars eller 15 april | 08.00 - 08.30 eller 12.15 - 12.45
 

Att bli rökfri är svårt – men ofta avgörande för en god behandlingseffekt


Hur hjälper ni era patienter att bli rökfria? Välkommen den 25 mars eller 15 april till en digital produktinformation om Champix® och sluta-röka appen Alex™.


Patienter som röker under sin strålbehandling löper större risk att drabbas av kraftiga biverkningar och komplikationer än icke-rökare. Rökning i samband med strålbehandling kan även leda till att vävnaderna får minskad syretillförsel, vilket i sin tur leder till sämre behandlingseffekt och läkningsförmåga.1


Vi erbjuder nu fyra olika tillfällen för dig att lyssna till en produktinformation om hur Champix® hjälper patienten att sluta röka. Dessutom får du veta hur Champix® kan användas tillsammans med sluta-röka appen Alex™.

 

Välj en tid som passar er:


25 mars: kl 8.00 - 8.30 (15 min info om Champix® + 15 min frågestund)

25 mars kl 12.15 - 12. 45 (15 min info om Champix® + 15 min frågestund)

15 april kl 8.00 - 8.30 (15 min info om Champix® + 15 min frågestund)

15 april kl 12.15 - 12.45 (15 min info om Champix® + 15 min frågestund)

 

 

Referens
1. Att sluta röka vid cancerbehandling ger bättre prognos, Thomas Björk-Eriksson, Karin Mellgren, Jan Nyman, Matz Larsson, avläst 18.02.2021, https://www.gp.se/debatt/att-sluta-r%C3%B6ka-vid-cancerbehandling-ger-b%C3%A4ttre-prognos-1.37155373

PP-CHM-SWE-0443 Feb 2021