Glykosaminoglykaner som icke-invasiva
metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer

En föreläsning av Francesco Gatto, PhD, Chief Scientific Officer och grundare av Elypta AB.
Utnämnd till 2018 års European Pioneer of the Year av MIT Technology Review.

Webbsändning | 6 oktober | 12:10 – 12:50

Inom precisionsmedicin så finns ett ökat intresse av användning av liquid biopsy (biopsi i flytande form) för icke-invasiv
och riskfri detektion och monitorering av cancer. Liquid biopsy kan appliceras på olika klasser av biomarkörer men hittills
har genetiska biomarkörer, såsom cirkulerande tumörceller (CTC) eller cirkulerande cellfritt DNA (CFDNA) dominerat.
Vi undersöker glykosaminoglykaner (GAGs) för att profilera nya blod- och urinbiomarkörer baserat på deras signatur i
systembiologiska studier om cancermetabolism. I det här webinaret kommer nuvarande status för GAGs som biomarkörer
samt framtida diagnostiska tillämpning för detektion och monitorering av cancer att diskuteras.

 

Registrera dig här!