”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt

En föreläsning av Håkan Axelsson, Professor inom molekylär tumörbiologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Webbsändning | 16 september | 16:00 – 16:50

Håkan Axelsson kommer bland annat att presentera de olika möjligheterna som finns för att diagnosticera cancer
med hjälp av analys av blod eller urin, med speciellt fokus på njurcancer.

I sin föreläsning kommer Håkan Axelsson att presentera de olika möjligheterna som finns för att diagnosticera
cancer med hjälp av analys av blod eller urin, med speciellt fokus på njurcancer. 
För- och nackdelar med de olika tekniska lösningar som finns tillgängliga för att ställa diagnos kommer att lyftas
och sättas i relation till de speciella förutsättningar som gäller för just njurcancer. Slutligen kommer Håkan att
presentera de forskningsresultat hans grupp har erhållit vad gäller möjligheten att isolera cirkulerande tumörceller
i blod från njurcancerpatienter. 

 

Registrera dig här