Patientfallsdiskussion Metastaserad bröstcancer

Webbmöte via teams | Pfizer utbildning | v.15 och v.18

 

Vi vill bjuda in dig till en diskussion kring patientfall med fokus på metastaserad bröstcancer. Målet med diskussionen är att ge dig om deltagare ny kunskap och helhetssyn vid onkologisk behandling av dessa patienter. Det är också en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet. Patientfallen är tänkta att spegla patienter med metastaserad bröstcancer som ni möter i er vardag. 

Utbildningen kommer ske digitalt vid fyra olika tillfällen och för att få till en bra diskussion kommer vi begränsa antalet deltagare till max 10 vid varje tillfälle. Så säkra din plats!

Patientfallen är framtagna av Överläkare Leif Klint vid Onkologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och han kommer leda diskussionen.

Fall 1: Patient i medelåldern med recidiv av ER-pos/HER2-neg bröstcancer och samtidig upptäckt av gynekologisk malignitet.

 

  • Tisdag 13/4, kl. 12:15–12:45
  • Torsdag 15/4, kl. 15:30–16:00

 

Fall 2: Pat i hög ålder med recidiv av ER-pos/HER2-neg bröstcancer.

  • Onsdag 5/5, kl. 15:30–16:00
  • Fredag 7/5, kl. 12:15–12:45

PP-IBR-SWE-0452, Feb 2021