Precisionspatologi - metoder att predicera 
behandlingsrespons

En föreläsning av Docent Johan Hartman, Karolinska institutet
 

Webbsändning | 23 november | 12.10 – 12.50
 

Bröstcancer är inte bara den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor utan också en komplex sjukdom där diagnostiken är avgörande
för insättning av rätt behandling. Johan Hartmans forskning syftar till att förbättra cancerdiagnostiken genom precisionsdiagnostik,
dvs metoder som kan identifiera behandlingsresistens och öka träffsäkerheten.

Johans forskargrupp arbetar med avancerade bildanalytiska metoder baserade på artificiell intelligens. Genom att träna AI-modeller
på en egenutvecklad bilddatabas kan modellen både hitta cancer och automatiskt bedöma tumörens aggressivitet.

Forskargruppen arbetar också med funktionella biomarkörer; patient-deriverade levande cancercellskulturer som används för att testa
cancerterapier. I nuläget pågår en prospektiv neoadjuvant klinisk pilotstudie på Södersjukhuset för att validera metodens träffsäkerhet.

 

Registrera dig här