Terapiinriktad webbutbildning

Sekvenseringsstrategier och resistens­hantering vid
målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

En föreläsning av Oscar Grundberg, överläkare, Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Webbsändning | 27 november | 12:10 – 12:50

Under de senaste åren har utvecklingen av behandlingsalternativ vid ALK-positiv (ALK+)
avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) gått framåt, och idag finns potential för
patienter att leva längre med sin sjukdom än tidigare. Det finns ett flertal målriktade
läkemedel godkända för denna patientgrupp, vilket kan väcka frågor såsom:

 • Vilka behandlings­alternativ finns och hur kan man sekvensera dessa?
   
 • Vad innebär resistens och vad är rationalen bakom olika sekvenseringsstrategier? 

 

Registrera dig här*

Vi bjuder därför in till ett webinar med Oscar Grundberg, överläkare Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset, där syftet är att deltagare ska få en ökad förståelse för:

 

 • ALK-TKI behandling
   
 • Sekvenseringsstrategier av målriktade terapier vid ALK+ NSCLC
   
 • Resistenshantering och resistensmekanismer
   
 • Rekommendationer enligt nationellt vårdprogram

 

*Enligt överenskommelse mellan SKL och LIF ska anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande.

Säkerställ redan nu att du har teknisk möjlighet att se den planerade webbsändningen på www.pfizerplay.se/tekniska-krav

PP-LQA-SWE-0058, okt 2020