AR Education Vaccine

Augmented Reality

AR Vaccin Pfizer - mRNA

Hur fungerar mRNA Vaccin?

Testa vår upplevelsevideo i ”augmented reality” som beskriver verkningsmekanism för ett mRNA vaccin.

Placera din kamera i telefonen över QR-koden

QR kod mRNA
Klicka här för att uppleva detta i Augmented Reality
AR Vaccin Pfizer - Apexxnar

Vad är fördelarna med konjugerat vaccin jämfört med icke-konjugerade pneumokockvaccin?

Konjugatvaccin såsom Apexxnar (polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, (adsorberat 20-valent) - vaccin mot pneumokocksjukdom) ger generellt ett mer robust skydd över tid än vad som uppnås med polysackarid vaccin.1 Testa vår upplevelse i augumented reality video i 3D format.

Placera din kamera i telefonen över QR-koden

QR kod apexxnar
Klicka här för att uppleva detta i Augmented Reality

Referens:

  1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/

PP-UNP-SWE-0321 maj 2023