Vaccin

Här kan du ta del av spännande information om pneumokocker och vaccination. Se också våra föreläsningar och intervjuer som handlar om aktuella rekommendationer för vaccination inom olika riskgrupper.

Prof. Julio Ramirez om föreläsningen Broadening PCV13 horizons: from CAPiTA to real-world effectiveness

331797

ECCMID 2018. Prof. Julio Ramirez, MD Infectious disease specialist, University of Louisville, Louisville, USA.

ECCMID 2018. Prof. Julio Ramirez, MD Infectious disease specialist, University of Louisville,…
Publicerad: 2018-06-20

Pneumokockpneumoni hos vuxna

2982868

Webbsändning 2018, Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläser om lunginflammation och pneumokocker. Han berättar om kända riskfaktorer, autentiska patientfall samt vaccination.

Webbsändning 2018, Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska…
Publicerad: 2018-01-15

Infektionsläkare Vanda Friman om primär immunbrist och vaccination

228073

SLIPI 2017. Infektionsläkare Vanda Friman, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

SLIPI 2017. Infektionsläkare Vanda Friman, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i…
Publicerad: 2017-10-02

Docent Rolf Gustafson om antibiotikaresistens och vaccination

189588

SLIPI 2017. Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

SLIPI 2017. Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken,…
Publicerad: 2017-10-02

ESPID 2017

Vaccinsymposium 2017

Mest sedda inom vaccin

Mest sedda inom vaccin

05:07
Hur påverkas reumapatienter av lunginflammation?

Petra Neregård, med. rådgivare på Pfizer, reumatolog, MD-PhD, berättar om hur lunginflammation...

05:07

Petra Neregård, med. rådgivare på Pfizer, reumatolog, MD-PhD, berättar om hur lunginflammation kan påverka reumapatienter. Hon tar upp Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer och vad man bör tänka på när det gäller prevention i form av vaccination.

Publicerad: 2016-12-13

14:40
Del 1 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

14:40

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

30:13
Prof. Lars Lindquist föreläser om TBE

Lars Lindquist, Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset,...

30:13

Lars Lindquist, Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Publicerad: 2017-09-05

03:07
Hur påverkas hjärt-kärlpatienter av en lunginflammation?

Angelo Modica, sr medicinsk rådgivare på Pfizer, spec. internmedicin & kardiologi, PhD, berättar...

03:07

Angelo Modica, sr medicinsk rådgivare på Pfizer, spec. internmedicin & kardiologi, PhD, berättar om hur lunginflammation kan påverka hjärt-kärlpatienter. Han talar även om vaccination som prevention samt Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

05:55
Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE

Infektionsveckan 2017. Björn Olsen, Professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

05:55

Infektionsveckan 2017. Björn Olsen, Professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

Publicerad: 2017-09-05

00:48
Sammanfattning - Föreläsning om pneumokockpneumoni

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset...

00:48

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, sammanfattar sin presentation om den vanligaste orsaken till pneumokockpneumoni.

Publicerad: 2016-12-13

21:00
Del 3 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

21:00

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

31:20
Föreläsning om pneumokockpneumoni

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset...

31:20

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläser om lunginflammation och pneumokocker. Han berättar om kända riskfaktorer, riskgrupper, vaccination och autentiska patientfall.

Publicerad: 2016-12-13

05:28
Thomas Wahlgren om pneumokockvaccination och cancerpatienter

Thomas Wahlgren, med. rådgivare på Pfizer, specialistläkare inom cancersjukdomar, talar om hur...

05:28

Thomas Wahlgren, med. rådgivare på Pfizer, specialistläkare inom cancersjukdomar, talar om hur lunginflammation kan påverka cancerpatienter. Han talar även om vaccination av cancerpatienter utifrån Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2017-09-05

03:09
Hur påverkas diabetespatienter av lunginflammation?

Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer och specialist i allmänmedicin, berättar om hur...

03:09

Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer och specialist i allmänmedicin, berättar om hur lunginflammation kan påverka diabetespatienter. Han talar även om prevention i form av vaccination i denna patientgrupp och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

09:04
Del 2 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

09:04

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

02:59
Prof. Lars Rombo om pneumokockvaccination av riskpatienter

Vaccinsymposium 2017. Lars Rombo, Professor och f.d. infektionsläkare på infektionskliniken,...

02:59

Vaccinsymposium 2017. Lars Rombo, Professor och f.d. infektionsläkare på infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Publicerad: 2017-07-10

05:15
Prof. Heimz-Joseph Schmitt om ESPID 2017

ESPID 2017. Prof. Heimz-Joseph Schmitt, Pfizer, Paris, France.

05:15

ESPID 2017. Prof. Heimz-Joseph Schmitt, Pfizer, Paris, France.

Publicerad: 2017-09-05

04:37
Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska...

04:37

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Publicerad: 2017-07-10

09:15
Del 4 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

09:15

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

06:58
Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett

Infektionsveckan 2017. Prof. Pia Forsberg, Infektionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

06:58

Infektionsveckan 2017. Prof. Pia Forsberg, Infektionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

Publicerad: 2017-09-05

03:51
Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Mark van der Linden, PhD, University Hospital Achen, Achen, Germany .

03:51

ESPID 2017. Prof. Mark van der Linden, PhD, University Hospital Achen, Achen, Germany .

Publicerad: 2017-09-05

03:58
Hur påverkas KOL-patienter av lunginflammation?

Lars Nyman, medicinsk rådgivare på Pfizer Vaccin & infektionsläkare, talar om hur patienter med...

03:58

Lars Nyman, medicinsk rådgivare på Pfizer Vaccin & infektionsläkare, talar om hur patienter med redan nedsatt lungfunktion kan påverkas av lunginflammation. Han talar även om vaccination av KOL-patienter utifrån Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

03:22
Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Vaccinsymposium 2017. Björn Olsen, professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

03:22

Vaccinsymposium 2017. Björn Olsen, professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

Publicerad: 2017-07-10

06:03
Prof. Ron Dagan om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Ron Dagan, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel .

06:03

ESPID 2017. Prof. Ron Dagan, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel .

Publicerad: 2017-08-29

04:48
Prof. Paolo Bonanni om meningokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Paolo Bonanni, University of Florence, Florence, Italy.

04:48

ESPID 2017. Prof. Paolo Bonanni, University of Florence, Florence, Italy.

Publicerad: 2017-09-04

05:25
Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. David Greenberg, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.

05:25

ESPID 2017. Prof. David Greenberg, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.

Publicerad: 2017-09-05

 

 

Håll dig uppdaterad inom Vaccin!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev