Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021

Modereras av Lisa Blomqvist och Andreas Palmborg. Sändes på Vaccinsymposium 2021.

Paneldiskussion Vaccinsymposium 2021

 

Svar på tittarnas frågor

 

Modereras av Lisa Blomqvist och Andreas Palmborg. Sändes på Vaccinsymposium 2021.

Se fler videos från vaccinsymposium 2021

Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021

Föreläsning av Kristian Riesbeck, professor i Klinisk bakteriologi vid Lunds Universitet och överläkare i Klinisk mikrobiologi. Sändes på Vaccinsymposium 2021

Månadens video:

Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021

Föreläsning av Kristian Riesbeck, professor i Klinisk bakteriologi vid Lunds Universitet och överläkare i Klinisk mikrobiologi. Sändes på Vaccinsymposium 2021

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Andreas Palmborg Medicinsk rådgivare Pfizer går igenom Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Andreas Palmborg Medicinsk rådgivare Pfizer går igenom Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Missa inget inom Vaccin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

0

Områden inom Vaccin

Tbe Meningokocker Pneumokocker

Senaste videos

Senaste videos

24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
20:16
Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
13:08
Pfizers vacciner – aktuella frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg vacciner vaccin
02:54
Studie - varför Belgien gick från PCV13 till PCV10 och tillbaka?
pcv10 pcv13 vaccin
03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumkockvaccination till immunsupprimerade
immunsupprimerade pneumkockvaccination vaccin
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
04:41
Riskpatienter och pneumokocksjukdom
jonas ahl pneumokocksjukdom vaccin
04:43
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
03:48
TBE - Virus, virulens och vaccination
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
23:14
Pfizers vacciner - aktuella frågor
andreas palmborg vaccin vaccin mest sedda
52:31
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
11:20
Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?
oras mistafa vaccinsymposium vaccin
40:40
TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
05:40
Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström
thomas bergström fästingar tbe
06:25
Vad vet du om meningokocksjukdom
hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
43:34
Vacciner - principer och immunförsvar
marta granström vaccinsymposium vaccin
30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
35:21
TBE och vaccinationsgenombrott
anja rosdahl vaccinsymposium tbe
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
04:02
Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
37:58
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
03:13
Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
olof säll vaccinsymposium meningokocker
49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
bengt mattson vaccinsymposium vaccin
05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige
lars lindquist vaccinsymposium vaccin
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
04:06
Fundamentala principer kring vacciner
heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin

Meningokocksjukdom - testa dina kunskaper

Docent Hans Fredlund från referenslabratoriet i Örebro testar dina kunskaper om meningokocksjukdom!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vaccin

Det senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev vaccin PfizerPlay

 

Kongresser och möten

Vaccinsymposium

Trendande videos vaccin

Trendande videos vaccin

03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
06:25
Vad vet du om meningokocksjukdom
hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
40:40
TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
23:14
Pfizers vacciner - aktuella frågor
andreas palmborg vaccin vaccin mest sedda
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
02:29
Pneumkockvaccination till immunsupprimerade
immunsupprimerade pneumkockvaccination vaccin
20:16
Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
37:58
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
04:02
Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
04:43
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
35:21
TBE och vaccinationsgenombrott
anja rosdahl vaccinsymposium tbe
04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
04:41
Riskpatienter och pneumokocksjukdom
jonas ahl pneumokocksjukdom vaccin
43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
52:31
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
03:13
Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
olof säll vaccinsymposium meningokocker
11:20
Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?
oras mistafa vaccinsymposium vaccin
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige
lars lindquist vaccinsymposium vaccin
04:06
Fundamentala principer kring vacciner
heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin
43:34
Vacciner - principer och immunförsvar
marta granström vaccinsymposium vaccin
03:48
TBE - Virus, virulens och vaccination
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
bengt mattson vaccinsymposium vaccin
02:54
Studie - varför Belgien gick från PCV13 till PCV10 och tillbaka?
pcv10 pcv13 vaccin
05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
05:40
Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström
thomas bergström fästingar tbe
13:08
Pfizers vacciner – aktuella frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg vacciner vaccin

Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström

En kort intervju med Thomas Bergström (senior professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om spridning av TBE och de olika subtyperna av fästingar.

Pfizers Vaccinsymposium – Intervjuer

Pfizers Vaccinsymposium – Föreläsningar

Pfizers Vaccinsymposium – Föreläsningar

24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
20:16
Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
13:08
Pfizers vacciner – aktuella frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg vacciner vaccin
04:41
Riskpatienter och pneumokocksjukdom
jonas ahl pneumokocksjukdom vaccin
04:43
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
03:48
TBE - Virus, virulens och vaccination
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
23:14
Pfizers vacciner - aktuella frågor
andreas palmborg vaccin vaccin mest sedda
52:31
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
11:20
Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?
oras mistafa vaccinsymposium vaccin
40:40
TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
43:34
Vacciner - principer och immunförsvar
marta granström vaccinsymposium vaccin
30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
35:21
TBE och vaccinationsgenombrott
anja rosdahl vaccinsymposium tbe
37:58
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
03:13
Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
olof säll vaccinsymposium meningokocker
49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
bengt mattson vaccinsymposium vaccin
05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige
lars lindquist vaccinsymposium vaccin
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
04:06
Fundamentala principer kring vacciner
heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin

Missa inget inom Vaccin

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Vaccin i Pfizer Play

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde – Vaccin. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från Infektionsveckan och olika Vaccinsymposium.

I terapiområdet Vaccin får du det senaste kring infektioner och vaccin genom videor, webbsändningar och webinar. Du hittar videoföreläsningar som Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper, Vacciner – principer och immunförsvar och TBE och vaccinationsgenombrott.

Andra webbsända föreläsningar handlar om antibiotikaresistens och vad man själv kan göra som individ, vaccin mot meningokockinfektioner och pneumokockvaccination av riskpatienter. Här finns också videor om vektorburna infektioner, TBE-utveckling och ätbara vacciner.

Du kan lyssna till ett vaccinsymposium där en vaccinationssjuksköterska beskriver hur en vaccinationsmottagning fungerar i det kliniska arbetet med patienter som kommer för vaccinering. Hon ger också tips och trix till den som vaccinerar.

I terapiområdet Vaccin finns också videoklipp om pneumokockvaccination till cancerpatienter, grundläggande principer kring vacciner och om de främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas.

Här finns också en videointervju med en expert inom området vacciner och principer för immunförsvar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Vaccin för att hålla dig uppdaterad om forskning kring infektioner och vacciner mot bland annat pneumokocker, meningokocker och TBE. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på Vaccin. 

________________________________

Pfizers hemsida för Vaccin: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Prevenar Nimenrix FSME-IMMUN Trumenba Comirnaty