Vaccin

Här kan du ta del av spännande information om pneumokocker och vaccination. Se också våra föreläsningar och intervjuer som handlar om aktuella rekommendationer för vaccination inom olika riskgrupper.

Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

2945620

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om meningokocksjukdom. Hans berättar om riskfaktorer, riskgrupper, autentiska patientfall samt vaccination.

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om…
Publicerad: 2018-12-20

Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser

1845588

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser.

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och…
Publicerad: 2018-12-13

Current Development in pediatric Vaccination

2270698

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, Frankrike föreläser om vacciner i stort, var är vi idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden.

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,…
Publicerad: 2018-12-13

Vårt fantastiska immunförsvar

3626282

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge föreläser om vårt immunförsvar.

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,…
Publicerad: 2018-12-13

Vaccinsymposium 2018 - Intervjuer

Vaccinsymposium 2018 - Intervjuer

04:06
Fundamentala principer kring vacciner

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

04:06

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, France i intervju om vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om...

02:06

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om antivaccinationsmotstånd

Publicerad: 2018-12-13

06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om...

06:08

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om TBE-sjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

04:33
Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara...

04:33

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på?

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om...

04:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om meningokocksjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

05:20

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge intervjuas om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-13

03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om...

03:20

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om antibiotikaresistensutveckling.

Publicerad: 2018-12-13

Vaccinsymposium 2018 - Föreläsningar

Vaccinsymposium 2018 - Föreläsningar

27:59
Ätbara vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om...

27:59

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-18

30:45
Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och...

30:45

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser.

Publicerad: 2018-12-18

37:50
Current Development in pediatric Vaccination

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

37:50

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, Frankrike föreläser om vacciner i stort, var är vi idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden.

Publicerad: 2018-12-18

00:26
Vårt fantastiska immunförsvar

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

00:26

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge föreläser om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-18

49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om...

49:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om meningokocksjukdom. Hans berättar om riskfaktorer, riskgrupper, autentiska patientfall samt vaccination.

Publicerad: 2018-12-20

Tidigare webbsända föreläsningar

Tidigare webbsända föreläsningar

23:37
Kronisk hjärtsjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

23:37

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med kronisk hjärtsjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

25:22
Inflammatorisk reumatisk sjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

25:22

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

20:13
Diabetes och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

20:13

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med diabetes att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

20:39
KOL och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor...

20:39

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor risken är för patienter med KOL att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

Mest sedda inom vaccin

Mest sedda inom vaccin

14:40
Del 1 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

14:40

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

30:13
Prof. Lars Lindquist föreläser om TBE

Lars Lindquist, Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset,...

30:13

Lars Lindquist, Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Publicerad: 2017-09-05

00:48
Sammanfattning - Föreläsning om pneumokockpneumoni

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset...

00:48

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, sammanfattar sin presentation om den vanligaste orsaken till pneumokockpneumoni.

Publicerad: 2016-12-13

05:55
Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE

Infektionsveckan 2017. Björn Olsen, Professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

05:55

Infektionsveckan 2017. Björn Olsen, Professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

Publicerad: 2017-09-05

31:20
Föreläsning om pneumokockpneumoni

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset...

31:20

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläser om lunginflammation och pneumokocker. Han berättar om kända riskfaktorer, riskgrupper, vaccination och autentiska patientfall.

Publicerad: 2016-12-13

21:00
Del 3 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

21:00

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

05:28
Thomas Wahlgren om pneumokockvaccination och cancerpatienter

Thomas Wahlgren, med. rådgivare på Pfizer, specialistläkare inom cancersjukdomar, talar om hur...

05:28

Thomas Wahlgren, med. rådgivare på Pfizer, specialistläkare inom cancersjukdomar, talar om hur lunginflammation kan påverka cancerpatienter. Han talar även om vaccination av cancerpatienter utifrån Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2017-09-05

02:59
Prof. Lars Rombo om pneumokockvaccination av riskpatienter

Vaccinsymposium 2017. Lars Rombo, Professor och f.d. infektionsläkare på infektionskliniken,...

02:59

Vaccinsymposium 2017. Lars Rombo, Professor och f.d. infektionsläkare på infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Publicerad: 2017-07-10

09:04
Del 2 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

09:04

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

04:37
Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska...

04:37

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Publicerad: 2017-07-10

05:15
Prof. Heimz-Joseph Schmitt om ESPID 2017

ESPID 2017. Prof. Heimz-Joseph Schmitt, Pfizer, Paris, France.

05:15

ESPID 2017. Prof. Heimz-Joseph Schmitt, Pfizer, Paris, France.

Publicerad: 2017-09-05

09:15
Del 4 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

09:15

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

06:58
Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett

Infektionsveckan 2017. Prof. Pia Forsberg, Infektionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

06:58

Infektionsveckan 2017. Prof. Pia Forsberg, Infektionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

Publicerad: 2017-09-05

00:26
Vårt fantastiska immunförsvar

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

00:26

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge föreläser om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-18

49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om...

49:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om meningokocksjukdom. Hans berättar om riskfaktorer, riskgrupper, autentiska patientfall samt vaccination.

Publicerad: 2018-12-20

03:51
Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Mark van der Linden, PhD, University Hospital Achen, Achen, Germany .

03:51

ESPID 2017. Prof. Mark van der Linden, PhD, University Hospital Achen, Achen, Germany .

Publicerad: 2017-09-05

03:22
Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Vaccinsymposium 2017. Björn Olsen, professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

03:22

Vaccinsymposium 2017. Björn Olsen, professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

Publicerad: 2017-07-10

06:03
Prof. Ron Dagan om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Ron Dagan, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel .

06:03

ESPID 2017. Prof. Ron Dagan, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel .

Publicerad: 2017-08-29

04:48
Prof. Paolo Bonanni om meningokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Paolo Bonanni, University of Florence, Florence, Italy.

04:48

ESPID 2017. Prof. Paolo Bonanni, University of Florence, Florence, Italy.

Publicerad: 2017-09-04

04:06
Fundamentala principer kring vacciner

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

04:06

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, France i intervju om vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

30:45
Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och...

30:45

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser.

Publicerad: 2018-12-18

05:25
Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. David Greenberg, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.

05:25

ESPID 2017. Prof. David Greenberg, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.

Publicerad: 2017-09-05

20:13
Diabetes och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

20:13

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med diabetes att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om...

02:06

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om antivaccinationsmotstånd

Publicerad: 2018-12-13

06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om...

06:08

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om TBE-sjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

25:22
Inflammatorisk reumatisk sjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

25:22

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

20:39
KOL och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor...

20:39

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor risken är för patienter med KOL att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

04:33
Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara...

04:33

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

37:50
Current Development in pediatric Vaccination

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

37:50

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, Frankrike föreläser om vacciner i stort, var är vi idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden.

Publicerad: 2018-12-18

04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på?

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om...

04:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om meningokocksjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om...

03:20

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om antibiotikaresistensutveckling.

Publicerad: 2018-12-13

05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

05:20

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge intervjuas om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-13

27:59
Ätbara vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om...

27:59

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-18

23:37
Kronisk hjärtsjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

23:37

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med kronisk hjärtsjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

ESPID 2017

Vaccinsymposium 2017

 

 

Håll dig uppdaterad inom Vaccin!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Prevenar