Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och hur skall vi antikoagulera denna högriskgrupp? Föreläsare: Professor Peter Stenvinkel, KaroIinska Institutet

Månadens video:

Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och hur skall vi antikoagulera denna högriskgrupp? Föreläsare: Professor Peter Stenvinkel, KaroIinska Institutet

Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

Missa inget inom Kardiologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

0

Ämnen inom kardiologi

Förmaksflimmer Vte Stroke

Senaste videos

Senaste videos

00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning
2020 ekg eliquis
02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble
peter stenvinkel njursjukdom förmaksflimmer
59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
57:11
Venös tromboembolism - vad behöver vi veta
katarina glise-sandblad venös tromboembolism kardiologi
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
51:28
Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
webbsändning mats börjesson kardiologi
00:24
Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI
webbsändning stefan james kardiologi
02:30
Första godkända behandlingen för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
christoph varenhorst attr-cm kardiologi
27:29
EKG - en tolkningsfråga
kristina hagwall webinar kardiologi
30:49
Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra
annica ravn-fischer webinar förmaksflimmer
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak

Interaktiv video:
Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker

Webbsändning 2020, Prof. Mats Börjesson vid Sahlgrenska sjukhuset presenterar en översikt av aktuell kunskap kring fysisk aktivitet och förmaksflimmer, den eventuellt ökade risken för förmaksflimmer hos idrottande patienter samt omhändertagande.

Kongresser och möten

Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc Ehra

Utvalt avsnitt från Hjärta-Kärlpodden:

Hjärta-Kärl – Förmaksflimmerriktlinjerna från ESC 2020, Avsnitt 3 - Samarbetet läkare-sköterska-patient

Pfizers terapiområdesspecialister Anna Lindbergson och Erika Johansson intervjuar överläkare och kardiolog Kristina Hagwall vid Danderyds sjukhus och Matthias Lidin Universitetssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset om de nya riktlinjerna från ESC gällande förmaksflimmer.  Fokus på samarbetet mellan läkare-sköterska-patient. Vad kan vi bli bättre på tillsammans i omhändertagandet av patienter med förmaksflimmer.

Hjärta-Kärlpodden hittar du här

Trendande videos kardiologi

Trendande videos kardiologi

57:11
Venös tromboembolism - vad behöver vi veta
katarina glise-sandblad venös tromboembolism kardiologi
30:49
Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra
annica ravn-fischer webinar förmaksflimmer
02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble
peter stenvinkel njursjukdom förmaksflimmer
27:29
EKG - en tolkningsfråga
kristina hagwall webinar kardiologi
32:12
Förmaksflimmer och NOAK i primärvård
tord juhlin webinar kardiologi
59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
27:38
Förmaksflimmer - se hela patienten
faris al-khalili förmaksflimmer kardiologi
00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning
2020 ekg eliquis
03:53
Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?
pyotr platonov esc 2017
02:08
Registerstudie om AHRE
emma sandgren atrial high rate episodes ahre
02:53
Nytt om ablation
carina blomström-lundqvist esc förmaksflimmer
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
esc eliquis kardiologi
07:06
Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke
arne lindgren esoc förmaksflimmer
04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
faris al-khalili esc eliquis
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
kardiologi esc förmaksflimmer
02:21
Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
esc kardiologi eliquis
02:43
Ny skattning av blödningsrisk
moa simonsson esc kardiologi
01:52
Demens och antikoagulation – nya registerdata
mårten rosenqvist esc kardiologi
13:10
Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis
kardiologi mest sedda flest tittare förmaksflimmer
36:01
Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning
2018 ammar majeed blödning
03:52
Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård
lars karlsson magnus janzon esc
00:24
Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI
webbsändning stefan james kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
01:31
ESC riktlinjer om screening
johan engdahl esc förmaksflimmer
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
02:23
CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom
pci typ 1 diabetes cabg
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
03:38
Graviditet och hjärtsjukdom
esc eliquis kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
03:38
Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?
2017 kardiologi mest sedda kardiologi
02:24
Screening av förmaksflimmer - vad händer
2017 tum ekg mårten rosenqvist
24:18
Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition
emma svennberg förmaksflimmer screening
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
06:19
Kongressreportage ESC 2015 del 1
kardiologi mest sedda eliquis 2015
03:31
AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner
esc eliquis kardiologi
27:49
NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering
peter svensson webinar noak
02:11
MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
eliquis esc kardiologi
06:15
Kongressreportage ESC 2015 del 2
kardiologi mest sedda eliquis 2015
04:23
Förmaksflimmer och risk för PAH
björn hornestam esc eliquis
01:23
Nya data från DETOX-studien
2018 esc 2018 dag 2 esc
02:30
Första godkända behandlingen för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
christoph varenhorst attr-cm kardiologi
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
04:53
Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
stefan james esc kardiologi
03:46
Kongressreportage från EHRA 2016
ehra kardiologi mest sedda eliquis
01:04
Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
tove fredriksson esc förmaksflimmer
03:41
Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt
esc eliquis kardiologi
02:58
Svimma – när är det fara och färde
mats börjesson esc eliquis
02:47
Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete
carina blomström-lundqvist esc eliquis
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:14
Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning
2017 kardiologi mest sedda riskskattning
04:36
Framgångsfaktorer för god strokevård
stroke eso magnus esbjörnsson
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall pernilla frid förmaksflimmer
03:13
Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?
2017 screening kardiologi mest sedda
03:02
Prevalens av KOL vid myocardischemi
2018 esc esc 2018 dag 4
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
32:39
Ablation av förmaksflimmer
anders englund webinar ablation
51:28
Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
webbsändning mats börjesson kardiologi
07:14
Kongressreportage från ESC 2015 del 3
kardiologi mest sedda eliquis 2015
02:17
Könsskillnader vid hjärtinfarkt
sofia sederholm lawesson esc eliquis
38:36
Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism
ander cohen webinar vte
02:52
Med flimmer-patienten i fokus
2017 kardiologi mest sedda förmaksflimmer
02:35
Framtidens kardiologiutbildning
riktlinjer kardiologi mest sedda eliquis
02:31
Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?
björn hornestam esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:46
Förmaksflimmer vid CABG
gorav batra esc förmaksflimmer
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
03:41
Förbehandla patienter före koronarintervention
esc eliquis kardiologi
03:37
AKS och orsaker till senare död
esc eliquis kardiologi
33:26
Förmaksflimmer hos den äldre patienten
per sjölin förmaksflimmer eliquis
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
01:42
Dubbel trombocythämning vid akut hjärtinfarkt och risk för stroke
anders ulvenstam esc kardiologi
03:19
Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom
pia lanton dahlöf mats börjesson riktlinjer
03:43
Första händelse efter flimmerdiagnos
lena björck esc förmaksflimmer
04:17
Höjdpunkter från ESC 2017
dan atar esc eliquis
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
01:54
ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer
riktlinjer mestsedda kardiologi mest sedda
02:08
Mikroförmaksflimmer som riskfaktor
riskfaktor kardiologi mest sedda flest tittare
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
02:22
Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
2018 esc 2018 dag 4 esc
01:53
Nya riktlinjer inom Syncope
artur fedorowski ehra kardiologi
02:46
KOL-patienter med hjärtinfarkt
pontus andell esc eliquis
01:39
Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling
esc kardiologi eliquis
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi

ESC 2020

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Intervjuer från EHRA

Intervjuer från ESC

Intervjuer från ESC

17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
esc renato d. lopes aks
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte
04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
faris al-khalili esc eliquis
01:04
Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
tove fredriksson esc förmaksflimmer
04:53
Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
stefan james esc kardiologi
03:37
AKS och orsaker till senare död
esc eliquis kardiologi
03:02
Prevalens av KOL vid myocardischemi
2018 esc esc 2018 dag 4
03:41
Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt
esc eliquis kardiologi
02:22
Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
2018 esc 2018 dag 4 esc
03:38
Graviditet och hjärtsjukdom
esc eliquis kardiologi
02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
kardiologi esc förmaksflimmer
01:39
Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling
esc kardiologi eliquis
03:31
AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner
esc eliquis kardiologi
03:41
Förbehandla patienter före koronarintervention
esc eliquis kardiologi
02:11
MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
eliquis esc kardiologi
04:23
Förmaksflimmer och risk för PAH
björn hornestam esc eliquis
02:21
Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
esc kardiologi eliquis
02:47
Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete
carina blomström-lundqvist esc eliquis
01:23
Nya data från DETOX-studien
2018 esc 2018 dag 2 esc
02:58
Svimma – när är det fara och färde
mats börjesson esc eliquis
03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
esc eliquis kardiologi
03:43
Första händelse efter flimmerdiagnos
lena björck esc förmaksflimmer
04:17
Höjdpunkter från ESC 2017
dan atar esc eliquis
01:52
Demens och antikoagulation – nya registerdata
mårten rosenqvist esc kardiologi
02:31
Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?
björn hornestam esc kardiologi
03:14
Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning
2017 kardiologi mest sedda riskskattning
02:53
Nytt om ablation
carina blomström-lundqvist esc förmaksflimmer
03:53
Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?
pyotr platonov esc 2017
03:38
Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?
2017 kardiologi mest sedda kardiologi
02:46
Förmaksflimmer vid CABG
gorav batra esc förmaksflimmer
02:52
Med flimmer-patienten i fokus
2017 kardiologi mest sedda förmaksflimmer
02:23
CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom
pci typ 1 diabetes cabg
03:13
Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?
2017 screening kardiologi mest sedda
03:52
Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård
lars karlsson magnus janzon esc
02:24
Screening av förmaksflimmer - vad händer
2017 tum ekg mårten rosenqvist
02:43
Ny skattning av blödningsrisk
moa simonsson esc kardiologi
02:08
Registerstudie om AHRE
emma sandgren atrial high rate episodes ahre
01:31
ESC riktlinjer om screening
johan engdahl esc förmaksflimmer
01:54
ESCs riktlinjer inom förmaksflimmer 2016
dan atar esc förmaksflimmer
02:08
Mikroförmaksflimmer som riskfaktor
riskfaktor kardiologi mest sedda flest tittare
05:25
Alkohol och förmaksflimmer
faris al-kalili esc förmaksflimmer
02:08
Stroke hos yngre
stroke eliquis 2016
01:42
Dubbel trombocythämning vid akut hjärtinfarkt och risk för stroke
anders ulvenstam esc kardiologi
01:54
ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer
riktlinjer mestsedda kardiologi mest sedda
03:19
Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom
pia lanton dahlöf mats börjesson riktlinjer
02:17
Könsskillnader vid hjärtinfarkt
sofia sederholm lawesson esc eliquis
02:46
KOL-patienter med hjärtinfarkt
pontus andell esc eliquis
02:35
Framtidens kardiologiutbildning
riktlinjer kardiologi mest sedda eliquis
07:14
Kongressreportage från ESC 2015 del 3
kardiologi mest sedda eliquis 2015
06:15
Kongressreportage ESC 2015 del 2
kardiologi mest sedda eliquis 2015
06:19
Kongressreportage ESC 2015 del 1
kardiologi mest sedda eliquis 2015

Svenska kardiovaskulära vårmötet

Tidigare webbsändningar

Missa inget inom Kardiologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Kardiologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter inom förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling samt riktlinjer för screening och strokeprevention. 

Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC. 

I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

______________________

Pfizers hemsida för Eliquis

Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)