Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation – olika specialisters utmaningar

Föreläsning på plats och via länk | 12 maj | kl 17:15-19.45

Möt experter från olika delar av Sverige och diskutera kliniska frågeställningar inom området kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation.

Registrering på eliquis.se

0

  Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

  Webinar 2020, Prof Per Lindqvist, Umeå universitet, föreläser om hjärtsvikt och hjärtamyloidos. Du får bland annat lyssna till några patientfall men även hur man i Umeå går tillväga för att hitta och diagnostisera patienter med ATTR-CM.

  Månadens video:

  Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

  Prof Per Lindqvist, Umeå universitet, föreläser om hjärtsvikt och hjärtamyloidos. Du får bland annat lyssna till några patientfall men även hur man i Umeå går tillväga för att hitta och diagnostisera patienter med ATTR-CM.

   Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

   ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

   Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

   ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

    PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

    Missa inget inom Kardiologi

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
    utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

    Ämnen inom kardiologi

    Förmaksflimmer Vte Stroke Attr-Cm

    Trendande videos kardiologi

    Trendande videos kardiologi

    55:50
    Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
    venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
    13:07
    Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    41:14
    Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
    annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
    01:16
    Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
    anders lundberg attr-cm kardiologi
    07:14
    Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
    emma svennberg stroke kardiologi
    15:46
    Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    09:01
    Kan man kombinera NOAK och dronedaron
    leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
    00:39
    Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning
    kristina hagwall ekg kardiologi
    39:38
    Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
    signild åsberg flimmerveckan kardiologi
    43:53
    Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
    kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
    08:18
    Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    33:26
    Förmaksflimmer hos den äldre patienten
    per sjölin förmaksflimmer eliquis
    34:20
    Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin
    matthias lidin livsstil och förmaksflimmer kardiologi
    00:28
    Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
    arne lindgren antikoagulantia kardiologi
    02:11
    MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
    eliquis esc kardiologi
    00:30
    Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
    cancer venös trombos vid cancer kardiologi
    32:20
    Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
    christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
    06:55
    ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
    tord juhlin esc förmaksflimmer
    44:08
    Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
    johan engdahl flimmerveckan kardiologi
    02:20
    Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
    amar taha esc kardiologi
    57:31
    EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
    jan steffel ehra kardiologi
    04:23
    Förmaksflimmer och risk för PAH
    björn hornestam esc eliquis
    35:06
    Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
    stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
    39:13
    Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
    per lindqvist attr-cm kardiologi
    34:37
    Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
    kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
    01:12
    Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
    attr-cm hjärtsvikt kardiologi
    03:51
    Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
    ander cohen esc vte
    51:28
    Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
    webbsändning mats börjesson kardiologi
    57:08
    Kardiovaskulära vårmötet - året runt
    attr-cm ekg hjärtamyloidos
    27:29
    EKG - en tolkningsfråga
    kristina hagwall webinar kardiologi
    25:03
    Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
    anders själander trombos vid cancer kardiologi
    57:42
    Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
    johan elf lungemboli kardiologi
    02:22
    Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
    2018 esc 2018 dag 4 esc
    01:53
    Nya riktlinjer inom Syncope
    artur fedorowski ehra kardiologi
    30:22
    EHRA practical guide 2021
    ehra ehra practical guide kardiologi
    06:04
    Smartphone-screening av förmaksflimmer
    richard godin esc kardiologi
    02:57
    Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
    helena ödesjö esc kardiologi
    03:54
    Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
    esc eliquis kardiologi
    55:27
    Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
    cancer venös trombos vid cancer kardiologi
    03:38
    Graviditet och hjärtsjukdom
    esc eliquis kardiologi
    03:00
    BMI och kardiovaskulär risk
    claes held esc kardiologi
    01:10
    ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI
    oskar angerås ziad hijazi aks
    07:06
    Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke
    arne lindgren esoc förmaksflimmer
    03:25
    Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
    maria ericsson esc kardiologi
    04:12
    Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
    faris al-khalili esc eliquis
    05:30
    Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
    paul hjemdahl esc kardiologi
    59:52
    Blödning och blödningshantering
    2020 blödningshantering faktor xa eliquis
    59:46
    Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
    johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
    24:39
    Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi
    idrottskardiologi kardiologi kliniska-komplexa-17-maj
    03:31
    AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner
    esc eliquis kardiologi
    02:40
    Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
    kardiologi esc förmaksflimmer
    41:03
    Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer
    förmaksflimmer kardiologi kliniska komplexa
    01:23
    Nya data från DETOX-studien
    2018 esc 2018 dag 2 esc
    02:03
    Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble
    peter stenvinkel njursjukdom förmaksflimmer
    51:55
    DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
    cancer vte kardiologi
    04:53
    Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
    stefan james esc kardiologi
    02:21
    Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
    esc kardiologi eliquis
    03:46
    Kongressreportage från EHRA 2016
    ehra kardiologi mest sedda eliquis
    02:58
    Svimma – när är det fara och färde
    mats börjesson esc eliquis
    03:41
    Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt
    esc eliquis kardiologi
    04:36
    Framgångsfaktorer för god strokevård
    stroke eso magnus esbjörnsson
    02:47
    Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete
    carina blomström-lundqvist esc eliquis
    01:04
    Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
    tove fredriksson esc förmaksflimmer
    11:53
    Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
    carina blomström lundqvist esc kardiologi
    03:02
    Prevalens av KOL vid myocardischemi
    2018 esc esc 2018 dag 4
    00:14
    Flimmerveckans avslutande paneldebatt
    flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
    16:26
    Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
    giancario agnelli vte kardiologi
    10:22
    ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
    emma svennberg esc kardiologi
    13:10
    Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis
    kardiologi mest sedda flest tittare förmaksflimmer
    28:32
    ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer
    abc riskscore förmaksflimmer hjärtinfarkt
    02:18
    Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
    faris ghazal esc kardiologi
    24:35
    Sekundär prevention- Kvinnohjärtat
    annica ravn-fischer förmaksflimmer kardiologi
    09:00
    VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
    cancer doac eliquis webinar
    02:14
    Trippelterapi och blödningsrisk
    anna holm esc kardiologi
    00:48
    Höjdpunkter under Kardiovaskulärt vårmöte
    attr-cm kardiologi kardiovaskulära vårmötet
    12:38
    Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
    mats börjesson esc kardiologi
    04:07
    Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
    faris al-khalili esc noak
    50:50
    Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
    faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
    05:17
    Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
    per eldhagen kardiologi attr-cm
    03:41
    Förbehandla patienter före koronarintervention
    esc eliquis kardiologi
    34:42
    Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt
    paneldebatt Högriskpatienten ett Högriskprojekt kardiologi
    03:37
    AKS och orsaker till senare död
    esc eliquis kardiologi
    02:24
    Ska fler patienter behandlas med ablation
    carina blomström lundqvist esc kardiologi
    29:25
    Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter
    antikoagulantia arne lindgren hjärnblödning
    07:11
    Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
    stefan james esc kardiologi
    00:24
    Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI
    webbsändning stefan james kardiologi
    17:45
    Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
    bengt johansson esc kardiologi
    32:42
    ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall
    kristina hagwall esc rekommendationer kardiologi
    01:54
    ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer
    riktlinjer mestsedda kardiologi mest sedda
    11:43
    Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
    claes held esc kardiologi
    31:17
    Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
    attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
    05:50
    Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
    jan steffel esc kardiologi
    01:39
    Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling
    esc kardiologi eliquis
    05:32
    Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
    karin schenck-gustafsson esc kardiologi

    Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker

    Webbsändning 2020, Prof. Mats Börjesson vid Sahlgrenska sjukhuset presenterar en översikt av aktuell kunskap kring fysisk aktivitet och förmaksflimmer, den eventuellt ökade risken för förmaksflimmer hos idrottande patienter samt omhändertagande.

    Prenumerera på nyhetsbrevet från Kardiologi

    Det senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Prenumerera på nyhetsbrev kardiologi PfizerPlay

     

    Kongresser och möten

    Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc Ehra

    Utvalt avsnitt från Hjärta-Kärlpodden:

    Hjärta-Kärl – ESC 2020 Uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer - rytmkontroll

    Professor Carina Blomström Lundqvist, Uppsala universitet intervjuas kort av Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica om ESCs nyligen presenterade riktlinjer vid behandling av förmaksflimmer och förändringar inom bl.a ablation och rytmkontroll.

    Hjärta-Kärlpodden hittar du här

    Senaste videos

    Senaste videos

    01:12
    Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
    attr-cm hjärtsvikt kardiologi
    00:48
    Höjdpunkter under Kardiovaskulärt vårmöte
    attr-cm kardiologi kardiovaskulära vårmötet
    01:16
    Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
    anders lundberg attr-cm kardiologi
    15:46
    Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    13:07
    Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    08:18
    Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    55:50
    Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
    venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
    39:38
    Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
    signild åsberg flimmerveckan kardiologi
    43:53
    Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
    kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
    44:08
    Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
    johan engdahl flimmerveckan kardiologi
    05:17
    Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
    per eldhagen kardiologi attr-cm
    41:14
    Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
    annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
    51:55
    DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
    cancer vte kardiologi
    09:00
    VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
    cancer doac eliquis webinar
    16:26
    Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
    giancario agnelli vte kardiologi
    32:20
    Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
    christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
    25:03
    Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
    anders själander trombos vid cancer kardiologi
    34:42
    Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt
    paneldebatt Högriskpatienten ett Högriskprojekt kardiologi
    35:06
    Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
    stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
    34:20
    Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin
    matthias lidin livsstil och förmaksflimmer kardiologi
    32:42
    ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall
    kristina hagwall esc rekommendationer kardiologi
    50:50
    Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
    faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
    00:28
    Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
    arne lindgren antikoagulantia kardiologi
    00:30
    Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
    cancer venös trombos vid cancer kardiologi
    55:27
    Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
    cancer venös trombos vid cancer kardiologi
    07:14
    Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
    emma svennberg stroke kardiologi
    41:03
    Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer
    förmaksflimmer kardiologi kliniska komplexa
    29:25
    Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter
    antikoagulantia arne lindgren hjärnblödning
    28:32
    ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer
    abc riskscore förmaksflimmer hjärtinfarkt
    24:39
    Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi
    idrottskardiologi kardiologi kliniska-komplexa-17-maj

    Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

    Renato D. Lopes MD, PhD Prof of Medicine, Cardiology, Duke University Medical Center förklarar AUGUSTUS studieupplägg och resultat som bl.a svarar på om ASA bör användas för patienter med förmaksflimmer och AKS eller genomgår PCI.

    ESC

    Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

    Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under ESC-kongressen samt nyckelbudskap från de senaste STEMI-riktlinjerna från ESC.

    Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

    Intervjuer från EHRA

    Intervjuer från ESC

    Intervjuer från ESC

    17:45
    Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
    bengt johansson esc kardiologi
    11:53
    Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
    carina blomström lundqvist esc kardiologi
    12:38
    Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
    mats börjesson esc kardiologi
    10:22
    ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
    emma svennberg esc kardiologi
    11:43
    Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
    claes held esc kardiologi
    06:55
    ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
    tord juhlin esc förmaksflimmer
    08:17
    Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
    esc renato d. lopes aks
    02:20
    Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
    amar taha esc kardiologi
    02:18
    Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
    faris ghazal esc kardiologi
    02:57
    Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
    helena ödesjö esc kardiologi
    05:50
    Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
    jan steffel esc kardiologi
    07:11
    Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
    stefan james esc kardiologi
    06:04
    Smartphone-screening av förmaksflimmer
    richard godin esc kardiologi
    03:25
    Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
    maria ericsson esc kardiologi
    05:30
    Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
    paul hjemdahl esc kardiologi
    05:32
    Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
    karin schenck-gustafsson esc kardiologi
    03:00
    BMI och kardiovaskulär risk
    claes held esc kardiologi
    02:14
    Trippelterapi och blödningsrisk
    anna holm esc kardiologi
    02:24
    Ska fler patienter behandlas med ablation
    carina blomström lundqvist esc kardiologi
    04:07
    Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
    faris al-khalili esc noak
    03:51
    Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
    ander cohen esc vte
    04:12
    Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
    faris al-khalili esc eliquis
    01:04
    Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
    tove fredriksson esc förmaksflimmer
    04:53
    Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
    stefan james esc kardiologi
    03:37
    AKS och orsaker till senare död
    esc eliquis kardiologi
    03:02
    Prevalens av KOL vid myocardischemi
    2018 esc esc 2018 dag 4
    03:41
    Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt
    esc eliquis kardiologi
    02:22
    Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
    2018 esc 2018 dag 4 esc
    03:38
    Graviditet och hjärtsjukdom
    esc eliquis kardiologi
    02:40
    Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
    kardiologi esc förmaksflimmer
    01:39
    Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling
    esc kardiologi eliquis
    03:31
    AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner
    esc eliquis kardiologi
    03:41
    Förbehandla patienter före koronarintervention
    esc eliquis kardiologi
    02:11
    MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
    eliquis esc kardiologi
    04:23
    Förmaksflimmer och risk för PAH
    björn hornestam esc eliquis
    02:21
    Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
    esc kardiologi eliquis
    02:47
    Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete
    carina blomström-lundqvist esc eliquis
    01:23
    Nya data från DETOX-studien
    2018 esc 2018 dag 2 esc
    02:58
    Svimma – när är det fara och färde
    mats börjesson esc eliquis
    03:54
    Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
    esc eliquis kardiologi
    01:54
    ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer
    riktlinjer mestsedda kardiologi mest sedda

    Svenska kardiovaskulära vårmötet

    Tidigare webbsändningar

    Tidigare webbsändningar

    15:46
    Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    13:07
    Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    08:18
    Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    55:50
    Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
    venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
    39:38
    Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
    signild åsberg flimmerveckan kardiologi
    43:53
    Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
    kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
    44:08
    Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
    johan engdahl flimmerveckan kardiologi
    41:14
    Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
    annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
    51:55
    DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
    cancer vte kardiologi
    16:26
    Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
    giancario agnelli vte kardiologi
    55:27
    Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
    cancer venös trombos vid cancer kardiologi
    59:52
    Blödning och blödningshantering
    2020 blödningshantering faktor xa eliquis
    51:28
    Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
    webbsändning mats börjesson kardiologi
    00:24
    Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI
    webbsändning stefan james kardiologi
    27:29
    EKG - en tolkningsfråga
    kristina hagwall webinar kardiologi
    33:26
    Förmaksflimmer hos den äldre patienten
    per sjölin förmaksflimmer eliquis
    34:37
    Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
    kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi

    Missa inget inom Kardiologi

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
    utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

     

    Vi håller dig uppdaterad genom…

    prenumerera på pfizers nyhetsbrev

     

    Kardiologi i PfizerPlay

    Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

    I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter inom förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling samt riktlinjer för screening och strokeprevention. 

    Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

    Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC. 

    I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

    Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

    ______________________

    Pfizers hemsida för Eliquis

    Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)