ESOC

ESOC-kongressen är det främsta europeiska forumet inom strokeforskning och försöksdata för forskare, kliniker och övrig sjukvårdspersonal som jobbar med strokepatienter. Den årliga kongressen arrangeras av ESO (European Stroke Organisation) tillsammans med WSO (World Stroke Organisation)

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ESOC 2019 i Milano är Johanna Pennlert, MD, PhD vid Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, som redovisade resultat och konklusion från sin forskning på det kliniska dilemmat hur hantera antitrombotisk behandling efter hjärnblödning. Under ESOC 2019 intervjuade Pfizer även neurolog och biträdande överläkare Michael Mazya från Karolinska universitetssjukhuset som sammanfattade resultaten i en prehospital strokestudie efter införandet av ett nytt regionalt triagesystem och specialistläkare Signhild Åsberg vid Akademiska sjukhuset Uppsala, om sin forskning på ämnet insättning av NOAK efter en akut ischemisk stroke och TIMING-studien samt vad som är på gång inom ämnet i andra delar av världen.

ESOC är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom kardiologi som ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ESOC:s forum är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor som praktiserar inom och utanför Europa. ESOC är en etablerad sammankomst inom kardiologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden rörande kardiologi.