Stroke 19 videor
Se alla ämnen A-Ö

Stroke

Stroke vid förmaksflimmer - utredning och behandling, Mihaela Oana Romanitan, Öl. Sektionschef för Akut internmedicin och neurologi

1788032

Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin

1863744

Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion

2581312

Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi

1007189

Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare

1022784

Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Sammanfattning - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth

628992

ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD

87915

ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand

205355

Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar

2657222

Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel

2058560

Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth

1512316

Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall- hur gör vi i praktiken - Överläkare Oskar Angerås

1824740