Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar

2657222

Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel

2208171

Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth

1512316

Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås

1824740

Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan

2106474

Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

3628992

Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

434667