Digitalt lunchmöte för sjuksköterskor inom endokrinologi

Digitalt möte | 30 november | 12.10 - 12.55

Pfizer inbjuder härmed dig och dina kollegor till att delta vid Digitalt lunchmöte för sjuksköterskor inom endokrinologi.

Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till en interaktiv diskussion om transitionsslingan vid övergång från barn/ungdom till vuxna patienter. Vad skulle du göra? Moderator för samtalet är Pfizers nationellt kundansvariga inom endokrinologi, Peter Chanko. 

Registrera dig idag!

0

Digitala möten om RSV-vaccin för mödravården. Maternell vaccination

Digitalt möte | 14 nov - 1 dec | Flera tider

Vi vill erbjuda er möjlighet att få information om Abrysvo vaccin mot respiratoriskt syncytievirus (bivalent, rekombinant) via ett digitalt möte. Mötet kommer ha fokus på indikationen maternell vaccination. Varje möte är 30 min långt och kommer genomföras i Teams.

Registrera dig idag!

0

Digitala möten om RSV-vaccin för primärvården. Maternell- och äldre vaccination

Digitalt möte | 14 nov - 12 dec | Flera tider

Vi vill erbjuda er möjlighet att få information om Abrysvo vaccin mot respiratoriskt syncytievirus (bivalent, rekombinant) via ett digitalt möte. Mötet kommer ha fokus på indikationerna maternell- och äldre vaccination. Varje möte är 30 min långt och kommer genomföras i Teams.

Registrera dig idag!

0

VTE i Fokus - Skåne

LIPUS-certifierad utbildning | 30 novmber | 16.45-19.30

Välkommen till dig som är ST-läkare till vår LIPUS-certifierade kurs AF/VTE i Fokus som är en terapiinriktad utbildning inom venös tromboembolism och förmaksflimmer vilket arrangeras i samarbete med Pfizer och Bristol Myers Squibb. Vid detta kurstillfälle kommer vi att diskutera området venös tromboembolism.

Registrera dig idag!

0

Starta flimmermottagning på din VC - Halland

Digitalt möte | 30 november | 12.00-13.30

 • Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer
 • Praktiska tips om hur, varför och vem?
 • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn
 • Uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning 
 • Patientfall 
 • Frågestund

Registrera dig idag!

0

Starta flimmermottagning på din VC - Blekinge

Digitalt möte | 30 november | 12.00-13.30

 • Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer
 • Praktiska tips om hur, varför och vem?
 • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn
 • Uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning 
 • Patientfall 
 • Frågestund

Registrera dig idag!

0

Starta flimmermottagning på din VC - Skåne

Digitalt möte | 30 november | 12.00-13.30

 • Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer
 • Praktiska tips om hur, varför och vem?
 • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn
 • Uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning 
 • Patientfall 
 • Frågestund

Registrera dig idag!

0

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) Primärvårdsmöten Digitalt

Teamsmöte | 18 sep - 1 dec | 12.15 och 16.15

Vi vill erbjuda er möjlighet att få information om Paxlovid via ett digitalt möte. Varje möte är 20 min långt med tid för frågor. 

Registrera dig idag!

0

Bilddiagnostiska metoder för undersökning av brösten

Webbinar | 1 december | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Föreläsningen kommer att ge en översikt över de vanligast förekommande bilddiagnostiska metoder inom bröstradiologi och deras potentiella användning inom bröstcancerscreening.

Registrera dig idag!

0

Digital föreläsning - fokus på mRNA och vaccination

Webbinar | 4 december | 12.00-12.45

Pfizer bjuder in till webbinarium med temat mRNA och vaccination för att uppmärksamma årets nobelpris i fysiologi eller medicin.

Registrera dig idag!

0

Vaccination under graviditet med fokus på RS-virus - allt du behöver veta som vaccinatör!

Webbinar | 5 december | 12.05-12.50

Pfizer välkomnar alla som jobbar med vaccinationer och vill lära sig mer om RSV och vaccination mot olika luftvägsinfektioner att delta på en digital utbildning.

Registrera dig idag!

0

Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos?

Webbinar | 12 december | 12.10-12.55

Hjärtamyloidos (ATTR­CM) är en underdiagnostiserad och allvarlig sjuk­dom. Det är en inlagringssjukdom med påverkan på många organ bland annat hjärtat. Flera olika metoder används för att utreda sjukdomen.

Eko (ekokardiografi) är en viktig och användbar metod för att bedöma sannolikheten för ATTR-CM.

Registrera dig idag!

0

Hjärtamyloidos: Hur ställer vi en tidig diagnos och hur behandlar vi våra patienter?

Inspelat symposium | 20 december | 12.05-12.55

Ta del av symposiumet om hjärtamyloidos (ATTR-CM).
- Hjärtamyloidos är vanligare än man trott – När misstänka och utreda? Arash Mokhtari, Docent och Specialistläkare, Kardiologen SUS, Lund.
- Hur ska vi ta hand om patienter med hjärtamyloidos? Niklas Bergh, Överläkare i Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
- Specifika behandlingar och diagnostik i nutid och framtid, Per Eldhagen, Stockholm  

Registrera dig idag!

0

Cancerrehabilitering

Webbinar | 24 januari| 12.10-13.00

I vårt kommande webinar kommer Jenny Rundgren och Shahrzad Kordnejad, specialistsjuksköterskor i cancervård att ge er en inblick i vad arbete med cancerrehabilitering kan innebära samt dela med sig av patienters erfarenhet av rehabilitering.

Registrera dig idag!

0

Långverkande tillväxthormon (LAGH) – hur, när och till vem?

Webbinarium | 25 januari | 12.00 - 12.50

Behandling med LAGH kan erbjuda en potentiell fördel med färre injektioner, men väcker också frågor om effekt, biverkningar, metabol påverkan och praktisk hantering då farmakologin skiljer sig från dagligt tillväxthormon.

 

Tag del av de senaste vetenskapliga rönen kring långverkande tillväxthormon på barn med brist på tillväxthormon kombinerat med kliniska erfarenheter och patientfall.

Registrera dig idag!

0

Forum för sjuksköterskor inom onkologi

Digitalt forum | 6 mars | 14.30-17.00

Ett digitalt nationellt möte för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter. Här kommer vi att lyfta ämnen aktuella för professionen och arrangera inspirationsföreläsningar som planeras i samarbete direkt med vården. Mötet ger möjlighet till interaktion och utbyte av erfarenheter.

Registrera dig idag!

0

PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Mest sedda denna vecka

Mest sedda denna vecka

03:41
Del 1 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:45
Onkologisk behandling av äldre patienter med spridd luminal bröstcancer
bröstcancer multidiciplinär webbinarserie antonis valachis
04:53
Instruktionsvideo hantering av Abrysvo
vaccin rsv hantering
09:04
Ett nytt vaccin mot Respiratorisk Syncytial Virus (RS-Virus, RSV)
vaccin rsv Morten Saksø
04:59
Så här fungerar maternell vaccination - Skyddar spädbarn från födseln
vaccin rsv maternell vaccination
48:38
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Tord Juhlin, Överläkare och Maria Dahlberg, Sjuksköterska
eliquis förmaksflimmer kardiologi
04:18
Fästingbettet som förändrade Sussies liv
vaccin tbe patientberättelse
16:05
Introduktion till Myelodysplastisk syndrom (MDS)
magnus tobiasson hematologi msd
05:09
Hur ser kunskapsläget ut för hantering av cancerläkemedel?
esmo 2023 anki delin-eriksson marie sodell
41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
04:16
Kostnadseffektiviteten med Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) jämfört med ingen antiviral behandling hos svenska vuxna med ökad risk för svår covid-19
infektion covid-19 fredrik nilsson
28:15
Långverkande tillväxthormon - en genomgång av pivotala studier
tillväxthormon aristides maniatis endokrinologi
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
06:04
Varför gör patienterna inte som vi säger
dermatologi mats hogmark motiverande samtal
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
05:25
Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
onkologi esmo 2022 cecilia olsson
07:19
Instruktionsfilm Genotropin GoQuick utan nålskydd
instruktionsfilm endokrinologi
32:16
Precisionsmedicin inom bröststrålbehandling
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer axel stenmark tullberg
08:02
Instruktionsfilm Ngenla injektionspenna
instruktionsfilm endokrinologi
03:18
Kan vibrationsträning hjälpa mot neuropati?
malin backman esmo 2023 bröstcancer
29:48
Stroke vid förmaksflimmer - utredning och behandling, Mihaela Oana Romanitan, Öl. Sektionschef för Akut internmedicin och neurologi
kardiologi eliquis webinar senaste filmerna
08:08
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall- hur gör vi i praktiken - Sammanfattning - Överläkare Oskar Angerås
oskar angerås kliniska komplexa situationer videosammanfattning
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron - Leif Friberg, överläkare
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer

Nya videor på Pfizer Play

Nya videor på Pfizer Play

15:57
Webbinarium: CGRP – från upptäckt till läkemedel
cgrp migrän smärta
30:05
Webbinarium och frågestund: CGRP – från upptäckt till läkemedel
cgrp migrän smärta
03:05
Nya resultat från SIRI studien, från Onkologidagarna
onkologi bröstcancer daniel nyqvist
04:53
Instruktionsvideo hantering av Abrysvo
vaccin rsv hantering
04:56
Del 2 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
03:41
Del 1 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
55:17
Motiverande samtal av Dr Mats Hogmark - Varför gör inte patienterna som vi säger?
mats hogmark dermatologi motiverande samtal
05:39
Professor Elliott går igenom de viktigaste resultaten från kliniska prövningar för tafamidis samt vilken roll real-world data kommer ha
kardiologi tafamidis perry elliott
01:38
Professor Lars Edvinsson om Gepanten Vydura och dess verkningsmekanism
vydura smärta migrän
04:16
Kostnadseffektiviteten med Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) jämfört med ingen antiviral behandling hos svenska vuxna med ökad risk för svår covid-19
infektion covid-19 fredrik nilsson
04:53
Dr García-Pavía går igenom diagnostik vid ATTR-CM och lyfter fram fyra nyckelscenarier för att ställa diagnos
attr-cm pablo garcía-pavía kardiologi
04:10
Professor Damy går med hjälp av ett patientfall igenom de viktigaste "red flags" vid misstanke om hjärtamyloidos
kardiologi hjärtamyloidos thibaud damy
02:36
Dr Marsan går igenom sjukdomsmekanismer för ATTR-CM och belyser sjukdomsbördan hos obehandlade patienter
attr-cm nina marsan kardiologi
02:10
Ana Bosch Campos summerar highlights från ESMO 2023 i Madrid
ana bosch campos esmo 2023 bröstcancer
04:07
Ny forskning från Lunds universitet på BRCA1
anna karlsson esmo 2023 bröstcancer
03:18
Kan vibrationsträning hjälpa mot neuropati?
malin backman esmo 2023 bröstcancer
16:05
Introduktion till Myelodysplastisk syndrom (MDS)
magnus tobiasson hematologi msd
01:41
NYHET: ESMO RWD guidelines - vad innebär det?
esmo 2023 antonis valachis bröstcancer
02:46
Cancerprevention uppmärksammas på ESMO
esmo 2023 lena sharp bröstcancer
03:45
Betydelsen av skillnad i definition av trippelnegativ bröstcancer
esmo 2023 irma fredriksson bröstcancer
02:16
Nya resultat från SIRI studien
esmo 2023 antonis valachis bröstcancer
05:09
Hur ser kunskapsläget ut för hantering av cancerläkemedel?
esmo 2023 anki delin-eriksson marie sodell
01:56
Patientinvolvering på Karolinska
esmo 2023 ann-britt johansson onkologi
03:50
Highlights från ESMO
esmo 2023 onkologi bröstcancer
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi

Patientfall inom ditt område

Ta del av case från olika terapiområden och sätt dina kunskaper på prov i vårt interaktiva patientfallsverktyg.

Testa dina kunskaper

Patientfall 8700x350

 

Nyligen sända webbinarier

Nyligen sända webbinarier

04:56
Del 2 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
03:41
Del 1 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
48:38
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Tord Juhlin, Överläkare och Maria Dahlberg, Sjuksköterska
eliquis förmaksflimmer kardiologi
47:29
Akut hantering och behandling över tid vid venös trombos - Mårten Söderberg, Överläkare
eliquis kardiologi senaste
48:01
Interventioner och behandling vid förmaksflimmer - Annica Ravn-Fischer, Överläkare
annica ravn-fischer intervention trombosveckan
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor, konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar

Upptäck fler videor inom ditt terapiområde:

Onkologi Dermatologi Vaccin Reumatologi Kardiologi 

Endokrinologi Gastroenterologi Infektion

Ta del av våra podcasts

Lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom ditt område.

Till alla Pfizers podcasts

Vaccin

Prenumerera på nyhetsbrevet från Pfizer!

Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Registrera dig idag!

Dermatologi

Dermatologi

55:17
Motiverande samtal av Dr Mats Hogmark - Varför gör inte patienterna som vi säger?
mats hogmark dermatologi motiverande samtal
02:19
Atopic dermatitis and comorbidities
atopic dermatitis comorbidities 2023
02:39
Förväntad behandlingseffekt med abrocitinib i monoterapi
dermatologi dermatologi mest sedda 2023
29:02
JAK inhibitors in a clinical perspective for the treatment of atopic dermatitis
thrasyvoulus tzellos 2023 digitalt pforum
03:30
Kort sammanfattning av ISAD i Gdansk
isad 2023 dermatologi
02:37
Coexistence of Atopic Dermatitis and Alopecia Areata
2023 isad alopecia areata
03:39
Is JAK the new steroids
amy paller dermatologi aad
12:27
Rekommendationerna och behandling med JAK-hämmare vid atopisk dermatit
dermatologi peter nilsson atopisk dermatit
20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
04:05
Precision medicine in AD and beyond
dermatologi thomas bieber ssdv
06:04
Varför gör patienterna inte som vi säger
dermatologi mats hogmark motiverande samtal
02:14
Sessioner om JAK-hämning vid atopisk dermatit under AAD 2023
dermatologi tobias johansson atopisk dermatit
01:32
JAK Inhibitor safety compared to traditional systemic immunosuppressive therapies
dermatologi aad aad 2023
15:06
Cibinqo kliniska studieresultat, säkerhetsdata och skillnader mellan JAK
dermatologi atopisk dermatit cibinqo
03:23
Sammanfattning av Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi digitalt pforum dermatologi tore särnhult
23:24
Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi atopisk dermatit tore särnhult

Endokrinologi

Endokrinologi

08:43
Komorbiditet hos turnerpatienter
claus gravholt ece endokrinologi
02:44
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
01:57
Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
eleni papakokkinou endo endokrinologi
02:25
Historien bakom Acrostudy
michael buchfelder ece endokrinologi
02:39
Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement
casper hammarstrand endo tillväxthormon
18:41
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
04:07
Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study
mest sedda endo endokrinologi
06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
16:53
Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017
cecilia follin maria forsgren play
01:48
Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism
oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
01:53
Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors
oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
01:59
Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter
endo endokrinologi kraniofaryngiom
07:19
Instruktionsfilm Genotropin GoQuick utan nålskydd
instruktionsfilm endokrinologi
03:46
Turner syndrome och graviditet
endo endokrinologi mest sedda
02:50
Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
mark van treijen endo enodkrinologi
03:20
Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study
daniel olsson endo 2018 akromegali

Gastroenterologi

Gastroenterologi

09:20
Lyssna på intervju om Kardiovaskulär risk och IBD med Charlotte Hedin
gastroenterologi ibd charlotte hedin
04:19
Advanced Fellow in Inflammatory Bowel Diseases by Rahul S. Dalal - DDW 2023
gastroenterologi ddw rahul dalal
20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
11:01
Rekommendationerna och behandling med JAK-hämmare vid ulcerös kolit
michael eberhardson digitalt pforum uc
02:35
Hans Strid om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic hans strid
03:46
Jan Marsal om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic jan marsal
02:28
Michael Eberhardson om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic michael eberhardson
07:03
Vaccination hos patienter med IBD
gastroenterologi olof grip vaccination
07:03
Vaccination hos patienter med IBD - 1
gastroenterologi olof grip vaccination
34:24
Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
06:58
Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology
gastroenterologi charlie lees oral surveillance tofacitinib
09:16
JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world
gastroenterologi carlos taxonera ulcerös kolit
35:07
IBD och extraintestinala manifestationer
gastroenterologi rita j gustafsson extraintestinala manifestationer
32:34
Lust att ha Lust – trots inflammatorisk tarmsjukdom
gastroenterologi helena cewers inflammatorisk tarmsjukdom
03:44
Advance our understanding of surgical practices and surgery-related risks for patients with IBD
gastroenterologi ibd james lindsay
10:39
Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
gastroenterologi geert d'haens tofacitininb

Kardiologi

Kardiologi

04:56
Del 2 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
03:41
Del 1 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:39
Professor Elliott går igenom de viktigaste resultaten från kliniska prövningar för tafamidis samt vilken roll real-world data kommer ha
kardiologi tafamidis perry elliott
04:53
Dr García-Pavía går igenom diagnostik vid ATTR-CM och lyfter fram fyra nyckelscenarier för att ställa diagnos
attr-cm pablo garcía-pavía kardiologi
04:10
Professor Damy går med hjälp av ett patientfall igenom de viktigaste "red flags" vid misstanke om hjärtamyloidos
kardiologi hjärtamyloidos thibaud damy
02:36
Dr Marsan går igenom sjukdomsmekanismer för ATTR-CM och belyser sjukdomsbördan hos obehandlade patienter
attr-cm nina marsan kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
39:13
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
attr-cm kardiologi per lindqvist
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården - Stefan James, Professor
eliquis kardiologi esc
48:38
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Tord Juhlin, Överläkare och Maria Dahlberg, Sjuksköterska
eliquis förmaksflimmer kardiologi
47:29
Akut hantering och behandling över tid vid venös trombos - Mårten Söderberg, Överläkare
eliquis kardiologi senaste
48:01
Interventioner och behandling vid förmaksflimmer - Annica Ravn-Fischer, Överläkare
annica ravn-fischer intervention trombosveckan
44:11
Hjärtamyloidos - Hur ställer vi en tidig diagnos och hur behandlar vi våra patienter?
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
13:21
Hur kan Ekokardiografi och EKG hjälpa dig att ställa diagnosen Transtyretin amyloid kardiomyopati
per lindqvist ekokardiografi hjärtamyloidos
01:18
Kateterablation vid förmaksflimmer
espen fengsrud esc 2023 förmaksflimmer
05:32
Underliggande dödsorsaker hos patienter i Rikssvikt
camilla settergren esc 2023 hjärtsvikt
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor, konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
esc kardiologi eliquis
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar

Onkologi

Onkologi

03:05
Nya resultat från SIRI studien, från Onkologidagarna
onkologi bröstcancer daniel nyqvist
02:10
Ana Bosch Campos summerar highlights från ESMO 2023 i Madrid
ana bosch campos esmo 2023 bröstcancer
04:07
Ny forskning från Lunds universitet på BRCA1
anna karlsson esmo 2023 bröstcancer
03:18
Kan vibrationsträning hjälpa mot neuropati?
malin backman esmo 2023 bröstcancer
16:05
Introduktion till Myelodysplastisk syndrom (MDS)
magnus tobiasson hematologi msd
01:41
NYHET: ESMO RWD guidelines - vad innebär det?
esmo 2023 antonis valachis bröstcancer
02:46
Cancerprevention uppmärksammas på ESMO
esmo 2023 lena sharp bröstcancer
03:45
Betydelsen av skillnad i definition av trippelnegativ bröstcancer
esmo 2023 irma fredriksson bröstcancer
02:16
Nya resultat från SIRI studien
esmo 2023 antonis valachis bröstcancer
05:09
Hur ser kunskapsläget ut för hantering av cancerläkemedel?
esmo 2023 anki delin-eriksson marie sodell
01:56
Patientinvolvering på Karolinska
esmo 2023 ann-britt johansson onkologi
03:50
Highlights från ESMO
esmo 2023 onkologi bröstcancer
43:19
Hjärntumörer – blod-hjärnbarriären och strålning, hur funkar det
onkologi webbinar vetenskap maarje andaloussi mäe
03:01
Daniel Nyqvist Sr Medical Advisor Bröstcancer - sammanfattar våren och blickar framåt på höstens kommande aktiviteter
onkologi daniel nyqvist
04:37
Kostnadseffektiviteten med ALK hämmare vid NSCLC
onkologi lungcancer fredrik nilsson
32:56
Kardioonkologi inom Bröstcancervården
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer elham hedayati

Reumatologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

 • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
 • Historien bakom Acrostudy
 • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
 • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
 • Mångkulturellt projekt för rökstopp
 • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna