Livskraft - träning vid cancerbehandling

Webbsändning | 3 november | 12:10 – 12:50

Många undrar om det är bra att träna efter en cancerdiagnos och hur man i så fall ska träna. Med den här föreläsningen vill vi visa vad träning kan bidra med när man genomgår en cancerbehandling, vilken typ av träning som är bra och hur aktiviteterna kan anpassas.

Registrera dig nu!

0

Senaste nytt från UEGW 2020 

Webbsändning | 3 november | 12:10 – 12:55

Pfizer Inflammation & Immunologi har nöjet att bjuda in till ett webbsänt seminarium med intressanta intervjuer om det senaste inom gastroenterologi från UEGW 2020.

Registrera dig nu!

0

Hur hanterar vi bredden av behandlings­alternativ för njurcancerpatienten i den immunoonkologiska eran?

Utbildningsdag för sjuksköterskor inom cancervård med fokus njurcancer

Webbsändning | 5 november | 09:30 – 16:30

Utbildningen fokuserar på de behandlingsmöjligheter som idag finns tillgängliga för våra njurcancerpatienter, med fokus på immuncheckpoint- och tyrosinkinashämmare. 

Registrera dig idag!

0

Precisionspatologi - metoder att predicera behandlingsrespons

En föreläsning av Docent Johan Hartman, Karolinska institutet

Webbsändning | 23 november | 12.10 – 12.50

Bröstcancer är inte bara den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor utan också en komplex sjukdom där diagnostiken är avgörande för insättning av rätt behandling. Johan Hartmans forskning syftar till att förbättra cancerdiagnostiken genom precisionsdiagnostik, dvs metoder som kan identifiera behandlingsresistens och öka träffsäkerheten.

Registrera dig idag!

0

Senaste filmerna

Senaste filmerna

02:23
Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras livskraft onkologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
13:04
Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
erik holmberg fragmin reumatologi
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
07:15
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
53:18
EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
petra neregård eular reumatologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
01:04
ASCO-DAGEN 2020 - Thomas Wahlgren
thomas wahlgren asco onkologi
37:48
Livskraft - Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström livskraft onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi
03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
jonas halfvarson ecco gastroenterologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
02:00
The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
acr mest sedda reumatologi
01:47
Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
acr mest sedda reumatologi
02:51
Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
acr mest sedda reumatologi
03:30
Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
07:20
JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
acr mest sedda reumatologi
06:25
Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
acr mest sedda reumatologi
01:15
Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
04:30
Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study
acr mest sedda reumatologi
03:14
Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?
acr mest sedda reumatologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
erivn toth uegw gastroenterologi
01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS
christina iribarren gomez uegw gastroenterologi
03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
mathias löhr uegw gastroenterologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
edward loftus uegw gastroenterologi
03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
daniel bergemalm uegw gastroenterologi
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
41:21
Livskraft - Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
04:10
“Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”
sofia ramiro reumadagarna axial spondylartrit
04:49
Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)
lena öhman reumadagarna reumatologi
03:27
Does the skin mirror the joints
liv eidsmo reumadagarna dermatologi
02:59
Har du lust att ha lust?
helena cewers reumadagarna reumatologi
02:34
Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom
johan ärnlöv reumadagarna reumatologi
04:23
Höjdpunkter från Reumadagarna 2019
tomas husmark reumadagarna reumatologi
03:56
Self-management is patients with rheumatic diseases
kate lorig reumadagarna reumatologi
04:45
New treatments and therapeutic strategies in PsA
laura coates reumadagarna psoriasis artrit
02:38
2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
inger gjertsson reumadagarna reumatologi
01:47
2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning
christopher sjöwall reumadagarna reumatologi
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
43:29
Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid
petra neregård eular reumatologi
05:34
How to prevent and manage fatigue in patients with RA
james galloway eular reumatologi
12:35
Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people
monika ostensen eular reumatologi
05:17
Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA
janet pope eular reumatologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
07:38
Highlights från EULAR 2019
eular eular 2019 reumatologi
16:11
Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
eular eular 2019 reumatologi
08:57
Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response
tor olofsson eular psoriasisartrit
05:28
Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up
eular eular 2019 reumatologi
03:55
Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
eular eular 2019 reumatologi
02:56
Developing e-health solutions for patients with patients
eular eular 2019 reumatologi
03:43
Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden
eular eular 2019 reumatologi
04:04
Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population
eular eular 2019 reumatologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
04:15
Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members
anna svärd eular reumatoid artrit
03:43
The Swedish young Rheumatics report
cajsa helin hollstrand eular eular 2019
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
08:41
Komorbiditet hos turnerpatienter
claus gravholt ece endokrinologi
02:41
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
02:23
Historien bakom Acrostudy
michael buchfelder ece endokrinologi
03:21
Per Hellström om inflammationsmarkörer
per hellström ddw gastroenterologi
03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD
parakkal deepak ddw gastroenterologi
04:48
CDK4-6-hämmarnas roll vid HR&HER2- MBC
Dr. Massimo Cristofanilli asco onkologi
07:05
Artificial Intelligence (AI) utvecklar cancerpatologi
Dr. Jochen Lennerz asco onkologi
34:55
Livskraft - Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
03:17
Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä
timo heikkilä gastrodagarna gastroenterologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin

Mest klickade

Mest klickade

27:38
Förmaksflimmer - se hela patienten
faris al-khalili förmaksflimmer kardiologi
33:26
Förmaksflimmer hos den äldre patienten
per sjölin förmaksflimmer eliquis
43:49
Livskraft - Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
32:12
Förmaksflimmer och NOAK i primärvård
tord juhlin webinar kardiologi
03:52
Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård
lars karlsson magnus janzon esc
04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
giacomo gravina reumadagarna reumatologi
24:18
Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition
emma svennberg förmaksflimmer screening
04:20
Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
27:49
NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering
peter svensson webinar noak
39:47
Livskraft - När hjärnan inte orkar
birgitta johansson livskraft onkologi
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte eliquis
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
02:31
Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?
björn hornestam esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
03:13
Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
olof säll vaccinsymposium meningokocker
04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
faris al-khalili esc eliquis
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall pernilla frid förmaksflimmer
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
03:13
Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?
2017 screening kardiologi mest sedda
34:32
Livskraft - Rökning vid cancerbehandling
sölvi vejby livskraft onkologi
03:41
Om pneumokockvaccination hos riskpatienter. Hur gör Norrbotten
anders nystedt vaccinsymposium vaccin
05:55
Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE
björn olsen infektionsveckan vaccin
02:43
Ny skattning av blödningsrisk
moa simonsson esc kardiologi
02:11
MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
eliquis esc kardiologi
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
02:08
Registerstudie om AHRE
emma sandgren atrial high rate episodes ahre
03:14
Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning
2017 kardiologi mest sedda riskskattning
35:21
TBE och vaccinationsgenombrott
anja rosdahl vaccinsymposium tbe
04:17
Höjdpunkter från ESC 2017
dan atar esc eliquis
10:57
NOAK jämfört med warfarin i Sverige
jonas oldgren kardiovaskulärt vårmöte förmaksflimmer
32:39
Ablation av förmaksflimmer
anders englund webinar ablation
03:43
Första händelse efter flimmerdiagnos
lena björck esc förmaksflimmer
16:44
Sikte på ESC's nya riktlinjer
dan atar kardiovaskulärt vårmöte riktlinjer
41:21
Livskraft - Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
02:58
Svimma – när är det fara och färde
mats börjesson esc eliquis
01:52
Demens och antikoagulation – nya registerdata
mårten rosenqvist esc kardiologi
07:06
Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke
arne lindgren esoc förmaksflimmer
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
02:46
Förmaksflimmer vid CABG
gorav batra esc förmaksflimmer
01:04
Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
tove fredriksson esc förmaksflimmer
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
39:38
Livskraft - Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
36:01
Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning
2018 ammar majeed blödning
13:25
Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?
screening stroke-stop emma svennberg
04:23
Förmaksflimmer och risk för PAH
björn hornestam esc eliquis
44:54
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago
petra neregård acr reumatologi
04:44
"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."
reumatologi mest sedda anders bengtsson 2018
02:44
Skyddar SPF mot cancer
agata bohlin aad dermatologi
01:04
Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?
tove fredriksson kardiovaskulärt vårmöte 2018 eliquis
40:43
Livskraft - Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
02:24
Screening av förmaksflimmer - vad händer
2017 tum ekg mårten rosenqvist
01:52
SSDVs nya riktlinjer för systembehandling av psoriasis
amra osmancevic ssdv psoriasis
34:55
Livskraft - Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
10:27
ARICULA om elkonvertering inom 48h
peter svensson kardiovaskulärt vårmöte förmaksflimmer
04:54
Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom
pia burman endo endokrinologi
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
02:53
Nytt om ablation
carina blomström-lundqvist esc förmaksflimmer
02:21
Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
esc kardiologi eliquis
04:02
Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
43:43
Livskraft - Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
38:36
Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism
ander cohen webinar vte
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
Artificiell Intelligens asco onkologi
05:12
Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona
debanjali mitra ebcc onkologi
20:48
NOAK jämfört mot warfarinbehandling med högt TTR?
sara själander noak vs warfarin auricula
03:53
Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?
pyotr platonov esc 2017
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
45:10
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017
petra neregård acr reumatologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
03:38
Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?
2017 kardiologi mest sedda kardiologi
03:10
Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
Dr Peter Schmid asco onkologi
02:28
Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.
acr 2018 reumatologi acr
01:46
Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
frederique liljegren ehra förmaksflimmer
03:32
Nyheter kring Cushings sjukdom
oskar ragnarsson endo endokrinologi
45:37
Webbsänt seminarium från EULAR 2017
eular 2017
03:06
Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter
2017 reumatologi mest sedda ra
02:52
Med flimmer-patienten i fokus
2017 kardiologi mest sedda förmaksflimmer
44:09
Livskraft - Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
15:15
Handläggning av blödning vid behandling av apixaban och andra FXa-hämmare
ammar majeed kardiovaskulärt vårmöte blödning
04:53
Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
stefan james esc kardiologi
04:00
Säkerhet och ”wash out” vid biologisk behandling av PsO
richard langley aad dermatologi
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD
parakkal deepak ddw gastroenterologi
03:41
Hur låter diskussionerna om D-vitaminets roll inom dermatologin
amra osmancevic ssdv d-vitamin
16:53
Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017
cecilia follin maria forsgren play
03:41
Förbehandla patienter före koronarintervention
esc eliquis kardiologi
13:10
Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis
kardiologi mest sedda flest tittare förmaksflimmer
06:01
Paradigmskifte för Atopisk dermatit
amy paller aad psoriasis
02:08
Mikroförmaksflimmer som riskfaktor
riskfaktor kardiologi mest sedda flest tittare
01:54
ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer
riktlinjer mestsedda kardiologi mest sedda
02:46
KOL-patienter med hjärtinfarkt
pontus andell esc eliquis
03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
esc eliquis kardiologi
46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018
petra neregård eular reumatologi
03:41
Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt
esc eliquis kardiologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
03:36
Ärftlighet hos Addisonpatienter
jakob skov endo 2016 endokrinologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Dermatologi

Endokrinologi

Endokrinologi

06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
08:41
Komorbiditet hos turnerpatienter
claus gravholt ece endokrinologi
02:41
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
02:23
Historien bakom Acrostudy
michael buchfelder ece endokrinologi
02:26
Sex hormone replacement therapy and Turner syndrome and impact on morbidity and mortality
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
04:48
Transgender guidelines to care
joshua safer endo endokrinologi
01:53
Opioid use and endocrine deficiencies
amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
01:48
Results of the Prospective Multinational Trial Kraniopharyngeom 2007
mariana costanzo endo endokrinologi
01:53
Towards clinical outcome sets in acromegaly
nienke biermasz endo endokrinologi
02:42
Patient reported outcomes and the refinement of acromegaly management
nienke biermasz endo endokrinologi
03:08
Hypothalamic-pituitary and growth disorders in survivors of childhood cancer
hanneke van santen endo endokrinologi
01:57
Comorbidities in 419 patients with Cushing´s disease in remission
eleni papakokkinou endo endokrinologi
02:05
Voice of the patients
aart jan van der lelij endo endokrinologi
05:34
Agressive and malignant tumors
sebastian neggers endo endokrinologi
01:54
Transition of patients with genetic syndromes
laura de graaff endo endokrinologi
02:41
Cardiometabolic abnormalities in acromegalic patients
daniel olsson endo endokrinologi
02:55
Surgical resection goal in NFPAs - Does it relate to the extent of resection?
daniel olsson endo endokrinologi
03:00
Growth Hormone Transition
margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
02:48
Diagnostic imaging and image-guided therapies for thyroid disease, American Thyroid Association
hanneke van santen endo endokrinologi
03:19
Patterns of cortisol secretion
stijn peeters endo endokrinologi
00:45
Smakprov inför ENDO 2019
endo trailer endokrinologi
01:52
Session on Craniopharyngioma
sebastian neggers ece endokrinologi
03:32
Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
helen spoudeas ece endokrinologi
02:54
The Landscape On Acromegaly Treatment
maria fleseriu ece endokrinologi
02:18
Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly
laila füchtbauer ece endokrinologi
01:28
Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients
hasanain shukur ece endokrinologi
04:15
Posters ENDO Congress 2018
paulo ferreza sollet solberg endo endokrinologi
01:23
Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
eva coopmans endo endokrinologi
03:33
Is it useful to measure pituitary volume?
lars sävendahl endo endokrinologi
03:01
Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
daniel olsson endo 2018 endokrinologi

Gastroenterologi

Gastroenterologi

05:34
Fatigue och IBD
ibd fatigue gastroenterologi
17:51
Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
petra neregård ulcerös kolit reumatologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi
03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
jonas halfvarson ecco gastroenterologi
03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
erivn toth uegw gastroenterologi
01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS
christina iribarren gomez uegw gastroenterologi
03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
mathias löhr uegw gastroenterologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
edward loftus uegw gastroenterologi
03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
daniel bergemalm uegw gastroenterologi
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
01:58
Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW
jonas halfvarsson ddw gastroenterologi
03:21
Per Hellström om inflammationsmarkörer
per hellström ddw gastroenterologi
03:17
Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia
anna andreasson ddw gastroenterologi
03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
magnus simrén ddw gastroenterologi
02:23
Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi
gunilla wirström ddw gastroenterologi
04:12
Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
maria bergström ddw gastroenterologi
03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD
parakkal deepak ddw gastroenterologi
03:17
Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä
timo heikkilä gastrodagarna gastroenterologi
01:43
Gastrodagarna 2019 - Julia König
julia könig gastrodagarna gastroenterologi
02:44
Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois
hanna dubois gastrodagarna gastroenterologi
02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
hans strid gastrodagarna gastroenterologi
03:16
Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman
lena öhman gastrodagarna gastroenterologi
00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
olof grip ecco gastroenterologi
02:48
Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD
lovisa widbom ecco gastroenterologi
06:28
Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD
virgnir sigurdsson ecco gastroenterologi
03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor
susanna jäghult ecco gastroenterologi
02:39
Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp
dror shouval ecco gastroenterologi
08:47
Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden
jean-frederic colombel ecco gastroenterologi
07:11
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
andreas münch uegw gastroenterologi
04:46
Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter
perjohan lindfors ueg 2018 gastroenterologi
04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
04:52
Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier
peter irving ibd nordic gastroenterologi
02:02
IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel
john burisch ibd nordic gastroenterologi
02:40
Hur kan man se framtiden i feces
jonas halfvarsson marie carlson gastroenterologi
01:59
Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien
daniel sjöberg gastrodagarna gastroenterologi
02:57
Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan
susanna jäghult gastrodagarna gastroenterologi

Kardiologi

Kardiologi

17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc förmaksflimmer
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
51:28
Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
webbsändning mats börjesson kardiologi
00:24
Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI
webbsändning stefan james kardiologi
02:30
Första godkända behandlingen för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
christoph varenhorst attr-cm kardiologi
27:29
EKG - en tolkningsfråga
kristina hagwall webinar kardiologi
30:49
Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra?
annica ravn-fischer webinar förmaksflimmer
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte
01:53
Nya riktlinjer inom Syncope
artur fedorowski ehra kardiologi
24:18
Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition
emma svennberg förmaksflimmer screening
33:26
Förmaksflimmer hos den äldre patienten
per sjölin förmaksflimmer eliquis
38:36
Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism
ander cohen webinar vte

Onkologi

Onkologi

38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras livskraft onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO20
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer - Sandra T Asanin, Senior medicinsk rådgivare, onkologi, Pfizer Sverige
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO20
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut? - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
01:04
ASCO-DAGEN 2020 - Thomas Wahlgren
thomas wahlgren asco onkologi
37:48
Livskraft - Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström livskraft onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
Gunnar Juliusson ash onkologi
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
41:21
Livskraft - Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
Artificiell Intelligens asco onkologi
03:10
Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
Dr Peter Schmid asco onkologi
04:19
Osimertinib-resistensmekanismer är olika beroende av terapilinje
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
02:56
Artificiell intelligens inom cancerdiagnostik
patrick micke asco onkologi
04:01
Utmaningar och möjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer
Dr. Guy Jerusalem asco onkologi
02:38
mRCC: Uppföljningen av CARMENA-studien
Dr. Moshe Ornstein asco onkologi
04:48
CDK4-6-hämmarnas roll vid HR&HER2- MBC
Dr. Massimo Cristofanilli asco onkologi
07:05
Artificial Intelligence (AI) utvecklar cancerpatologi
Dr. Jochen Lennerz asco onkologi
34:55
Livskraft - Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
02:32
Fler faktorer än IMDC-kriterierna som påverkar val av behandling till mRCC-patienter
Dr Guillermo de Velasco eikcs onkologi
03:50
Njurcancerpatienter lämpliga att opereras: håller bilden på att klarna?
Dr. Peter Elfving eikcs onkologi
02:23
Närmar vi oss tester om tumörens molekylära biologi som kommer styra behandlingsval
eikcs onkologi 2019
39:38
Livskraft - Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
06:19
Viktigaste presentationerna från SABCS 2018
per karlsson sabcs onkologi
01:51
Anna-Karin Tzikas presenterar sin poster på SABCS 2018
anna-karin tzikas sabcs onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
39:47
Livskraft - När hjärnan inte orkar
birgitta johansson livskraft onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
40:43
Livskraft - Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
43:49
Livskraft - Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
43:43
Livskraft - Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:00
Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper
leif klint asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
05:30
Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?
leif klint asco onkologi
06:10
BRCA-mutationer, en utmaning i vården
barbro linderholm asco onkologi
05:51
CDK 4-6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen
richard finn asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
06:22
Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?
martin sjöström asco onkologi
07:23
Big Data är framtiden för medicinsk forskning
kathryn lang asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
05:12
Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona
debanjali mitra ebcc onkologi
03:04
Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?
henrik lindman ebcc onkologi
02:54
Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?
barbro linderholm ebcc onkologi
44:09
Livskraft - Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi
03:19
Nationell samordning med patienten i centrum
lars ny almedalen onkologi
03:49
Ny cancerstrategi för en jämlik cancervård?
thomas wahlgren almedalen onkologi
07:20
Kunskapsstyrning för en jämlik cancervård
roger henriksson almedalen onkologi
02:17
Patientperspektiv på läkemedelsintroduktion
elizabeth bergsten nordström almedalen onkologi

Reumatologi

Reumatologi

02:23
Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
13:04
Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
erik holmberg fragmin reumatologi
07:15
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
12:06
Kortversion av Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
petra neregård xeljanz reumatologi
53:18
EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
petra neregård eular reumatologi
07:53
Xeljanz 11mg är nu godkänd för reumatoid artrit
petra neregård xeljanz reumatologi
17:51
Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
petra neregård ulcerös kolit reumatologi
44:16
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2019 i Atlanta
petra neregård acr reumatologi
02:25
Understanding the link between pain and depression
steven j. linton nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:47
Behavior, pain and inflammation
mats lekander nordic center of excellence 2019 reumatologi
01:00
Mechanisms for pain sensitization in neurologic and rheumatic disease
lars arendt-nilsen nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:27
Pain in rheumatic disease
jon lampa nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:49
Pain in arthritis – experimental pain models
camilla svensson nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:00
The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
acr mest sedda reumatologi
01:47
Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
acr mest sedda reumatologi
02:51
Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
acr mest sedda reumatologi
03:30
Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
07:20
JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
acr mest sedda reumatologi
06:25
Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
acr mest sedda reumatologi
01:15
Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
04:30
Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study
acr mest sedda reumatologi
03:14
Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?
acr mest sedda reumatologi
04:10
“Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”
sofia ramiro reumadagarna axial spondylartrit
04:49
Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)
lena öhman reumadagarna reumatologi
02:59
Har du lust att ha lust?
helena cewers reumadagarna reumatologi
02:34
Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom
johan ärnlöv reumadagarna reumatologi
04:23
Höjdpunkter från Reumadagarna 2019
tomas husmark reumadagarna reumatologi
03:56
Self-management is patients with rheumatic diseases
kate lorig reumadagarna reumatologi
04:45
New treatments and therapeutic strategies in PsA
laura coates reumadagarna psoriasis artrit
02:38
2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
inger gjertsson reumadagarna reumatologi
01:47
2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning
christopher sjöwall reumadagarna reumatologi
43:29
Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid
petra neregård eular reumatologi
05:34
How to prevent and manage fatigue in patients with RA
james galloway eular reumatologi
12:35
Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people
monika ostensen eular reumatologi
05:17
Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA
janet pope eular reumatologi
07:38
Highlights från EULAR 2019
eular eular 2019 reumatologi
16:11
Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
eular eular 2019 reumatologi
08:57
Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response
tor olofsson eular psoriasisartrit
05:28
Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up
eular eular 2019 reumatologi
03:55
Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
eular eular 2019 reumatologi
02:56
Developing e-health solutions for patients with patients
eular eular 2019 reumatologi
03:43
Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden
eular eular 2019 reumatologi
04:04
Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population
eular eular 2019 reumatologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
04:15
Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members
anna svärd eular reumatoid artrit
03:43
The Swedish young Rheumatics report
cajsa helin hollstrand eular eular 2019
44:54
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago
petra neregård acr reumatologi
02:11
Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.
acr 2018 reumatologi 2018
02:28
Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.
acr 2018 reumatologi acr
02:22
Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus
caroline wasen acr 2018 reumatologi
02:11
Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit
acr 2018 reumatologi acr
04:11
Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?
acr 2018 reumatologi acr
04:42
Trender från årets ACR
lars klareskog acr reumatologi
04:13
Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
aase hensvold acr reumatologi
04:38
Om infektioner och ökad risk för GCA
pavlos stamatis acr reumatologi
03:51
Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt
elisabet svenungsson acr reumatologi
06:10
PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018
05:33
"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."
2018 kongress reumadagarna
06:58
Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit
reumatologi mest sedda 2018 caroline wasen
03:59
"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."
helene enocsson reumadagarna reumatoid artrit
04:20
2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning
meliha c kapetanovic reumadagarna reumatologi
02:16
Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.
reumatologi mest sedda 2018 reumadagarna
04:44
"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."
reumatologi mest sedda anders bengtsson 2018
03:15
"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"
eular 2018 2018 play
46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018
petra neregård eular reumatologi
02:49
"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"
eular 2018 2018 carl turesson
03:30
"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"
anna södergren eular reumatoid artrit
05:58
"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"
andrei barbulescu eular reumatoid artrit
03:09
"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"
stefan bergman eular 2018 2018
02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"
eular 2018 2018 play
05:06
"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"
eular 2018 2018 play
02:40
"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"
eular 2018 2018 play
07:37
Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation
eular 2018 2018 jon lampa
01:59
"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"
helga westerlind eular reumatoid artrit
02:34
"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"
eular 2018 2018 play
03:57
"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"
eular 2018 2018 play
05:01
"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"
eular 2018 2018 play
02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"
eular 2018 2018 play
05:24
"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"
lovisa lyngfelt eular reumatologi
03:16
"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"
eular 2018 2018 play
02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
karina malm eular reumatologi
02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
karina malm eular reumatologi
01:53
Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling
2017 acr acr 2017
01:13
Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib
2017 acr acr 2017
02:11
Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna
2017 acr acr 2017
45:10
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017
petra neregård acr reumatologi
04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom
olov ekwall acr reumatologi
03:23
IBS hos patienter med Axial Spondylartrit
johan k wallman acr axial spondylartrit
05:54
Trender inom reumatologivård under årets ACR
lars klareskog acr reumatologi
02:07
Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA
2017 reumatologi mest sedda acr 2017
02:40
First Line Biological Treatment in Ankylosing Spondylitis
lennart jacobsson 2017 acr 2017
05:18
Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism
2017 reumatologi mest sedda ra
02:04
Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?
2017 acr 2017 anca catrina
06:19
Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit
2017 ra acr 2017
04:05
Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH
anna-maria hoffman-vold acr reumatologi
02:58
Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?
2017 reumatologi mest sedda acr 2017
04:44
Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state
marika kvarnström reumadagarna 2017
04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
giacomo gravina reumadagarna reumatologi

Rökavvänjning

Vaccin

Vaccin

04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
04:41
Riskpatienter och pneumokocksjukdom
jonas ahl pneumokocksjukdom vaccin
04:43
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
03:48
TBE - Virus, virulens och vaccination
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
23:14
Pfizers vacciner - aktuella frågor
andreas palmborg vaccin vaccin mest sedda
52:31
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
11:20
Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?
oras mistafa vaccinsymposium vaccin
40:40
TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
05:40
Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström
thomas bergström fästingar tbe
43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
43:34
Vacciner - principer och immunförsvar
marta granström vaccinsymposium vaccin
30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
35:21
TBE och vaccinationsgenombrott
anja rosdahl vaccinsymposium tbe
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
04:02
Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
03:41
Om pneumokockvaccination hos riskpatienter. Hur gör Norrbotten
anders nystedt vaccinsymposium vaccin
37:58
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
03:13
Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
olof säll vaccinsymposium meningokocker
49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
37:50
Current Development in pediatric Vaccination
heimz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin
30:45
Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser
bengt mattson vaccinsymposium vaccin
27:59
Ätbara vacciner
magnus johansson vaccinsymposium vaccin
03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
bengt mattson vaccinsymposium vaccin
05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
04:33
Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner
magnus johansson vaccinsymposium vaccin
06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige
lars lindquist vaccinsymposium vaccin
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
04:06
Fundamentala principer kring vacciner
heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin
05:31
Prof. Julio Ramirez om föreläsningen Broadening PCV13 horizons: from CAPiTA to real-world effectiveness
Prof. Julio Ramirez eccmid vaccin
05:55
Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE
björn olsen infektionsveckan vaccin
06:58
Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett
pia forsberg infektionsveckan vaccin
05:15
Prof. Heinz-Joseph Schmitt om ESPID 2017
heinz-joseph-schmitt espid vaccin
03:51
Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom
mark van der linden espid vaccin
05:25
Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom
david greenberg espid vaccin
04:37
Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen
lars lindquist vaccinsymposium tbe
03:22
Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala
björn olsen vaccinsymposium tbe

PfizerPlay håller dig uppdaterad

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna