Genetisk vägledning vid ärftlig bröstcancer

Webbinar | 5 september | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Vad innebär begreppet genetisk vägledning? Vad ingår i en vägledning inför och efter genetisk testning för ärftlig cancer? Anna Öfverholm är specialistläkare med 15 års erfarenhet från arbete på Cancergenetiska mottagningen vid Klinisk genetik på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Registrera dig idag!

0

AI för ST-läkare inom cancersjukdomar

Fysiskt event | 21 september | 09.30-17.00

AI-system för cancerdiagnostik och som behandlingsstöd är under snabb utveckling och kommer mycket snart ingå i specialistläkarens kliniska vardag.

Registrera dig idag!

0

Behandlingsprediktion och läkemedelsdesign i bröstcancer med fokus på tumörmikromiljön

Webbinar | 3 oktober | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Cancer är en komplex sjukdom på många nivåer och även tumörcellernas mikromiljö varierar och påverkar olika canceregenskaper som är relevanta för behandlingsval och effekter. Resultat från forskning kring hur diagnostik och läkemedelsbehandling av bröstcancer kan förbättras genom att inkludera ny information om hur cancercellernas mikromiljö påverkar cancerprogression kommer att presenteras.

Registrera dig idag!

0

Bilddiagnostiska metoder för undersökning av brösten

Webbinar | 1 december | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Föreläsningen kommer att ge en översikt över de vanligast förekommande bilddiagnostiska metoder inom bröstradiologi och deras potentiella användning inom bröstcancerscreening.

Registrera dig idag!

0

Paxlovid – Kort genomgång av Arash Rahimi

Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

Paxlovid - Genomgång av Arash Rahimi

Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Mest sedda denna vecka

Mest sedda denna vecka

04:18
Fästingbettet som förändrade Sussies liv
vaccin tbe patientberättelse
08:43
Komorbiditet hos turnerpatienter
claus gravholt ece endokrinologi
25:48
Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos - Per Lindqvist
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
48:22
Nina Cavalli-Björkman talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen
nina cavalli-björkman onkologi trendande videor onkologi
03:16
MOA Rimegepant
migrän smärta vydura
32:06
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och i framtiden - Hela diskussionen
njurcancer onkologi gu
29:25
Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter
antikoagulantia arne lindgren hjärnblödning
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi onkologi eha
06:30
Vad vet du om meningokocksjukdom
hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
esc renato d. lopes aks
29:21
DPD-skintigrafi en enkel metod för att ställa diagnos vid hjärtamyloidos (ATTR-CM)
attr-cm hjärtamyloidos torbjörn sundström
02:50
Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
mark van treijen endo enodkrinologi
01:47
Palliativa cancerpatienter inom akutsjukvården - etiskt perspektiv
onkologidagarna joar björk onkologi
45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
23:24
Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi atopisk dermatit tore särnhult
44:08
Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
johan engdahl flimmerveckan kardiologi
02:45
Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas
simon aylwin endo insulinom
55:13
Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom
olov ekwall acr reumatologi
05:25
Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
onkologi esmo 2022 cecilia olsson
01:45
Professor Lars Edvinsson om Gepanten Vydura och dess verkningsmekanism
vydura smärta migrän

Nya videor på Pfizer Play

Nya videor på Pfizer Play

40:06
Hjärtamyloidos – vanligare än man trott? Bakgrund, diagnostik och behandling
attr-cm hjärtamyloidos jonas faxén
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
03:39
Is JAK the new steroids
amy paller dermatologi aad
32:56
Kardioonkologi inom Bröstcancervården
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer elham hedayati
08:02
Instruktionsfilm Ngenla injektionspenna
instruktionsfilm endokrinologi
07:19
Instruktionsfilm Genotropin GoQuick utan nålskydd
instruktionsfilm endokrinologi
09:12
Instruktionsfilm för Somavert
instruktionsfilm endokrinologi
26:35
Immunosenescence och pneumokocksjukdom – hur hänger det ihop
vaccinsymposium 2023 vaccin pneumokocker
14:41
Respiratory infectious diseases with focus on the burden of pneumococcal disease
vaccinsymposium 2023 vaccin pneumokocker
18:41
Återblick infektionssäsongen 2022-2023
vaccinsymposium 2023 vaccin pneumokocker
17:35
Aktuellt om covid-19 2023
vaccinsymposium 2023 vaccin andreas palmborg
12:27
Rekommendationerna och behandling med JAK-hämmare vid atopisk dermatit
dermatologi peter nilsson atopisk dermatit
20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
04:05
Precision medicine in AD and beyond
dermatologi thomas bieber ssdv
06:04
Varför gör patienterna inte som vi säger
dermatologi mats hogmark motiverande samtal
25:48
Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos - Per Lindqvist
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
03:15
Del 4. Design av RWE-studier 
rwe onkologi bröstcancer
06:54
Del 1. Introduktion till RWD
rwe onkologi bröstcancer
05:30
Del 2. RCT och RWE - hur skiljer de sig åt och hur kompletterar de varandra?
rwe onkologi bröstcancer
29:21
DPD-skintigrafi en enkel metod för att ställa diagnos vid hjärtamyloidos (ATTR-CM)
attr-cm hjärtamyloidos torbjörn sundström
47:25
Cancer och fertilitet
onkologi webbinar vetenskap kenny rodriguez-wallberg
32:16
Precisionsmedicin inom bröststrålbehandling
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer axel stenmark tullberg
32:06
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och i framtiden - Hela diskussionen
njurcancer onkologi gu
42:19
Vad har vi lärt oss av RWD från CDK-hämmarna?
onkologi bröstcancer antonios valachis

Patientfall inom ditt område

Ta del av case från olika terapiområden och sätt dina kunskaper på prov i vårt interaktiva patientfallsverktyg.

Testa dina kunskaper

Patientfall 8700x350

 

Nyligen sända webbinarier

Nyligen sända webbinarier

40:06
Hjärtamyloidos – vanligare än man trott? Bakgrund, diagnostik och behandling
attr-cm hjärtamyloidos jonas faxén
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
32:56
Kardioonkologi inom Bröstcancervården
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer elham hedayati
25:48
Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos - Per Lindqvist
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
29:21
DPD-skintigrafi en enkel metod för att ställa diagnos vid hjärtamyloidos (ATTR-CM)
attr-cm hjärtamyloidos torbjörn sundström
47:25
Cancer och fertilitet
onkologi webbinar vetenskap kenny rodriguez-wallberg
32:16
Precisionsmedicin inom bröststrålbehandling
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer axel stenmark tullberg
32:06
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och i framtiden - Hela diskussionen
njurcancer onkologi gu
42:19
Vad har vi lärt oss av RWD från CDK-hämmarna?
onkologi bröstcancer antonios valachis
46:57
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
51:56
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
28:15
Långverkande tillväxthormon - en genomgång av pivotala studier
tillväxthormon aristides maniatis endokrinologi
15:10
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och I framtiden
njurcancer onkologi gu

Ta del av våra podcasts

Lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom ditt område.

Till alla Pfizers podcasts

Vaccin

Prenumerera på nyhetsbrevet från Pfizer!

Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Registrera dig idag!

Rökavvänjning

Dermatologi

Dermatologi

03:39
Is JAK the new steroids
amy paller dermatologi aad
12:27
Rekommendationerna och behandling med JAK-hämmare vid atopisk dermatit
dermatologi peter nilsson atopisk dermatit
20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
04:05
Precision medicine in AD and beyond
dermatologi thomas bieber ssdv
06:04
Varför gör patienterna inte som vi säger
dermatologi mats hogmark motiverande samtal
02:19
Sessioner om JAK-hämning vid atopisk dermatit under AAD 2023
dermatologi tobias johansson atopisk dermatit
01:32
JAK Inhibitor safety compared to traditional systemic immunosuppressive therapies
dermatologi aad aad 2023
15:06
Cibinqo kliniska studieresultat, säkerhetsdata och skillnader mellan JAK
dermatologi atopisk dermatit cibinqo
03:23
Sammanfattning av Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi digitalt pforum dermatologi tore särnhult
23:24
Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi atopisk dermatit tore särnhult
11:25
Vaccination hos patienter med inflammatorisk hudsjukdom
anders ljungberg 2022 digitalt pforum derma
06:35
Abrocitinib in Atopic dermatitis: Why, Who, How
jacek szepietowski eadv atopisk dermatit
05:42
Utformning av e-hälsoplattform för patienter med atopisk dermatit och deras anhöriga
laura von kobyletzki eadv atopisk dermatit
06:15
Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018
dermatologi eadv 2018 mest sedda
03:27
Does the skin mirror the joints
liv eidsmo reumadagarna dermatologi
01:52
SSDVs nya riktlinjer för systembehandling av psoriasis
amra osmancevic ssdv psoriasis

Endokrinologi

Endokrinologi

08:02
Instruktionsfilm Ngenla injektionspenna
instruktionsfilm endokrinologi
07:19
Instruktionsfilm Genotropin GoQuick utan nålskydd
instruktionsfilm endokrinologi
09:12
Instruktionsfilm för Somavert
instruktionsfilm endokrinologi
28:15
Långverkande tillväxthormon - en genomgång av pivotala studier
tillväxthormon aristides maniatis endokrinologi
31:21
Long Acting Growth Hormones
tillväxthormon Registerdagen 2022 elena lundberg
04:29
Adressing unmeet needs for patients with adrenal insuffiency
akromegali ece 2022 endokrinologi
04:38
Medication tiration for adult with adult hyperplasia
akromegali ece 2022 endokrinologi
05:16
Endo ERN Network
akromegali ece 2022 endokrinologi
01:24
Senecense in Pitiuitary tumorigenesis
akromegali ece 2022 endokrinologi
01:38
Validation for the ICD codes for acromegaly in sweden
akromegali ece 2022 endokrinologi
01:40
Role of AIP in GH secreting pituary adenomas
akromegali ece 2022 endokrinologi
03:19
A powerful and almost forgotten tool
akromegali art van der lily ece 2022
02:27
Impact of diabetes on morbidity and mortality on patients with Acromegaly
daniela esposito ece 2022 endokrinologi
17:41
Helena Ly-Individualiserad GH behandling- Hur vi gör i Göteborg 2021
helena ly registerdagen 2021 tillväxthormon
17:19
Maria Elfving -Cancer i Nationella GH registret – hur gick det sedan 2021
maria elfving registerdagen 2021 tillväxthormon
21:58
Jovanna Dahlgren - Noonan syndrom – mutationer i RAS-MAPK pathway 2021
jovanna dahlgren registerdagen 2021 tillväxthormon

Gastroenterologi

Gastroenterologi

20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
02:35
Hans Strid om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic hans strid
03:46
Jan Marsal om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic jan marsal
02:28
Michael Eberhardson om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic michael eberhardson
07:03
Vaccination hos patienter med IBD
gastroenterologi olof grip vaccination
07:03
Vaccination hos patienter med IBD - 1
gastroenterologi olof grip vaccination
34:24
Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
06:58
Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology
gastroenterologi charlie lees oral surveillance tofacitinib
09:16
JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world
gastroenterologi carlos taxonera ulcerös kolit
05:38
Kopplingen mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom
gastroenterologi johan wallman ibd
35:07
IBD och extraintestinala manifestationer
gastroenterologi rita j gustafsson extraintestinala manifestationer
32:34
Lust att ha Lust – trots inflammatorisk tarmsjukdom
gastroenterologi helena cewers inflammatorisk tarmsjukdom
03:44
Advance our understanding of surgical practices and surgery-related risks for patients with IBD
gastroenterologi ibd james lindsay
10:39
Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
gastroenterologi geert d'haens tofacitininb
02:04
Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies
gastroenterologi ulcerös kolit remo panaccione
02:20
Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes
gastroenterologi ibd iago rodríguez-lago

Kardiologi

Kardiologi

40:06
Hjärtamyloidos – vanligare än man trott? Bakgrund, diagnostik och behandling
attr-cm hjärtamyloidos jonas faxén
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
25:48
Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos - Per Lindqvist
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
29:21
DPD-skintigrafi en enkel metod för att ställa diagnos vid hjärtamyloidos (ATTR-CM)
attr-cm hjärtamyloidos torbjörn sundström
46:57
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
51:56
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
cancer venös trombos vid cancer kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
28:20
Vad är hjärtamyloidos – Att upptäcka hjärtamyloidos i tid är väl värt tiden!
attr-cm kardiologi entela bollano
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
14:52
Blödningshantering och NOAK: sammanfattning - Anders Själander, professor
blödningshantering anders själander kardiologi
13:13
Förmaksflimmer och komorbiditeter: sammanfattning - Tord Juhlin, överläkare
tord juhlin förmaksflimmer trombosveckan
15:11
Förmaksflimmer och livskvalitet - vad kan vi göra mer: - sammanfattning - Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr
fredrika norlund trombosveckan cancerassocierad trombos
15:19
Venösa tromboser och cancersjukdom: sammanfattning - Katarina Glise Sandblad - specialist i internmedicin och doktorand
katarina glise sandblad trombosveckan videosammanfattning
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
08:08
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall- hur gör vi i praktiken - Sammanfattning - Överläkare Oskar Angerås
oskar angerås kliniska komplexa situationer videosammanfattning
10:28
Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Sammanfattning - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
elisabeth änggård rooth kliniska komplexa situationer videosammanfattning
14:34
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - sammanfattning - Professor Peter Stenvinkel
peter stenvinkel hjärtsjukdom videosammanfattning
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi

Onkologi

Onkologi

32:56
Kardioonkologi inom Bröstcancervården
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer elham hedayati
03:15
Del 4. Design av RWE-studier 
rwe onkologi bröstcancer
06:54
Del 1. Introduktion till RWD
rwe onkologi bröstcancer
05:30
Del 2. RCT och RWE - hur skiljer de sig åt och hur kompletterar de varandra?
rwe onkologi bröstcancer
47:25
Cancer och fertilitet
onkologi webbinar vetenskap kenny rodriguez-wallberg
32:16
Precisionsmedicin inom bröststrålbehandling
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer axel stenmark tullberg
32:06
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och i framtiden - Hela diskussionen
njurcancer onkologi gu
42:19
Vad har vi lärt oss av RWD från CDK-hämmarna?
onkologi bröstcancer antonios valachis
14:03
Så här arbetar man för att höja patientsäkerheten inom cancervården
onkologidagarna onkologi david schwappach
02:22
Hur vill vi att cancervården ser ut om 10 år?
onkologidagarna magnus lagerlund onkologi
04:18
Användandet av Patient Reported Outcome Measures "PROM" i klinisk vardag
onkologidagarna onkologi pilar mc-conell cepeda
01:47
Palliativa cancerpatienter inom akutsjukvården - etiskt perspektiv
onkologidagarna joar björk onkologi
03:21
Bedömning av äldre patienter inför medicinsk behandling
onkologidagarna maria helde frankling onkologi
04:55
The use of immunological biomarkers to improve individualization of postoperative radiotherapy in breast cancer
onkologidagarna axel stenmark tullberg onkologi
03:05
Nya resultat från SIRI studien
onkologidagarna onkologi daniel nyqvist
15:10
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och I framtiden
njurcancer onkologi gu

Reumatologi

Reumatologi

20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
10:29
Nanna Svartz-stipendium 2022 för patientnära forskning om axial spondylartrit
helena forsblad d'elia nanna svartz 2022
10:20
Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit
acr acr 2021 jak
04:35
Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit
acr acr 2021 alexandra circiumaru
45:55
EULAR webinar 2021
eular 2021 lars-erik kristensen eular
12:38
The lung in rheumatoid arthritis: the quiet victim
eular eular 2021 janet pope
03:35
Pregnancy outcomes in relation to disease activity and anti-rheumatic treatment
anne emelie secher eular eular 2021
06:16
Mortality in patients with psoriatic arthritis in Sweden?
eular eular 2021 johan wallman
03:21
Hur fungerar Sidekick?
psa psoriasisartrit ra
09:38
Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
07:14
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
03:30
Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
01:15
Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
16:11
Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
eular eular 2019 reumatologi
03:53
Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
eular eular 2019 reumatologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna