Digital nationell produktinformation 2023

Lunchmöte via Teams hösten 2023 
Få svar på frågor om Eliquis® och patienter med förmaksflimmer och venös trombos.
Välj mellan följande teman och tillfällen:

  • Tema: Äldre | 22 sep eller 14 nov
  • Tema: Cancerassocierad VTE | 29 sep eller 16 okt
  • Tema: Diagnostik | 2 okt eller 7 nov
  • Tema: Blödningar | 22 nov

Registrera på Eliquis.se!

0

Behandlingsprediktion och läkemedelsdesign i bröstcancer med fokus på tumörmikromiljön

Webbinar | 3 oktober | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Cancer är en komplex sjukdom på många nivåer och även tumörcellernas mikromiljö varierar och påverkar olika canceregenskaper som är relevanta för behandlingsval och effekter. Resultat från forskning kring hur diagnostik och läkemedelsbehandling av bröstcancer kan förbättras genom att inkludera ny information om hur cancercellernas mikromiljö påverkar cancerprogression kommer att presenteras.

Registrera dig idag!

0

Hjärntumörer: blod-hjärnbarriären och strålning, hur funkar det?

Webbinar | 5 oktober | 12.10-13.00

Vad är egentligen blod-hjärnbarriären? Hur påverkar strålning hjärnvävnaden? Behandling av tumörer och metastaser i hjärnan är ofta mycket utmanande med både läkemedel och strålning. Ta chansen att fördjupa din förståelse inom detta komplexa ämne samt ta del av framstående svensk forskning med möjligheten att ställa frågor till föreläsarna.

Registrera dig idag!

0

Forum för sjuksköterskor inom bröstcancer

Webbinar | 10 oktober | 15.00-17.00

Här kommer vi att lyfta ämnen aktuella för professionen och arrangera inspirationsföreläsningar som planeras i samarbete direkt med vården. Mötet ger möjlighet till interaktion och utbyte av erfarenheter.

Registrera dig idag!

0

Digitalt Pforum: Varför gör inte patienterna som vi säger?

Webbinar | 26 oktober | 12.00-13.00

Varmt välkommen att delta på Pfizers Digitalt Pforum
Varför gör inte patienterna som vi säger? 
Motiverande samtal hjälper patienter att växa och förändras dit dem vill. Metoden vägleder patienterna att växa och för att bli en mer hälsosam version av sig själva. Målet är att motivera inte hotivera. 

Registrera dig idag!

0

Patientfallsgenomgång med fokus på HR+/HER2- metastaserad bröstcancer

Webbinar | 8 november | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Målet med föreläsningen är att ge dig om deltagare ny kunskap och helhetssyn vid onkologisk behandling av dessa patienter. Patientfallen är spegla patienter med metastaserad bröstcancer som ni möter i er vardag.

Registrera dig idag!

0

Registerdagen för GH-behandling 2023

Webbinarium | 16 november | 09.30-12.00

Pfizer inbjuder härmed dig och dina kollegor till att delta vid Registerdagen Nationella GH Registret 2023.

Registrera dig idag!

0

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) Primärvårdsmöten Digitalt

Teamsmöte | 18 sep - 1 dec | 12.15 och 16.15

Vi vill erbjuda er möjlighet att få information om Paxlovid via ett digitalt möte. Varje möte är 20 min långt med tid för frågor. 

Registrera dig idag!

0

Bilddiagnostiska metoder för undersökning av brösten

Webbinar | 1 december | 12.10-12.55

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer. Föreläsningen kommer att ge en översikt över de vanligast förekommande bilddiagnostiska metoder inom bröstradiologi och deras potentiella användning inom bröstcancerscreening.

Registrera dig idag!

0

Paxlovid – Kort genomgång av Arash Rahimi

Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

Paxlovid - Genomgång av Arash Rahimi

Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Mest sedda denna vecka

Mest sedda denna vecka

04:18
Fästingbettet som förändrade Sussies liv
vaccin tbe patientberättelse
09:04
Ett nytt vaccin mot Respiratorisk Syncytial Virus (RS-Virus, RSV)
vaccin rsv Morten Saksø
02:33
ESC 2022 – Ny analys från Athena-studien om dronedarons effekt på flimmerbörda - Carina Blomström-Lundqvist, Professor
senaste filmerna mest sedda carina blomström-lundqvist
46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
06:11
Flimmerveckan 2022 - videosammanfattning - Kristina Hagwall, Överläkare Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
kristina hagwall flimmerveckan videosammanfattning
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron - Leif Friberg, överläkare
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
28:03
NOAK och läkemedelsinteraktioner, Roza Chaireti, hematolog, koagulationsspecialist, bitr. Öl, docent och adj.lektor
kardiologi eliquis webinar senaste filmerna
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
46:57
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
04:19
Advanced Fellow in Inflammatory Bowel Diseases by Rahul S. Dalal - DDW 2023
gastroenterologi ddw rahul dalal
44:08
Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
johan engdahl flimmerveckan kardiologi
00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning del 2
eliquis eliquis webinar eliquis webinar senaste
55:13
Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:16
Paxlovid – Kort genomgång av Arash Rahimi
infektion Paxlovid Arash Rahimi
06:34
Flimmerrapporten 2023 - intervju med Johan Engdahl, Senior Consultant, FESC Department of Cardiology Danderyds Hospital Corp
kardiologi eliquis webinar senaste filmerna
45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS-PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
03:01
Daniel Nyqvist Sr Medical Advisor Bröstcancer - sammanfattar våren och blickar framåt på höstens kommande aktiviteter
onkologi daniel nyqvist

Nya videor på Pfizer Play

Nya videor på Pfizer Play

03:30
Kort sammanfattning av ISAD i Gdansk
isad 2023 dermatologi
02:37
Coexistence of Atopic Dermatitis and Alopecia Areata
2023 isad alopecia areata
13:21
Hur kan Ekokardiografi och EKG hjälpa dig att ställa diagnosen Transtyretin amyloid kardiomyopati
per lindqvist ekokardiografi hjärtamyloidos
01:18
Kateterablation vid förmaksflimmer
espen fengsrud esc 2023 förmaksflimmer
05:32
Unnderliggande dödsorsaker hos patienter i Rikssvikt
camilla settergren esc 2023 hjärtsvikt
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor/konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
09:04
Ett nytt vaccin mot Respiratorisk Syncytial Virus (RS-Virus, RSV)
vaccin rsv Morten Saksø
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
esc kardiologi eliquis
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården - Stefan James, Professor
stefan james esc kardiologi
01:25
Inför Digitalt Pforum 7 september
dermatologi dermatologi mest sedda
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar
03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar

Patientfall inom ditt område

Ta del av case från olika terapiområden och sätt dina kunskaper på prov i vårt interaktiva patientfallsverktyg.

Testa dina kunskaper

Patientfall 8700x350

 

Nyligen sända webbinarier

Nyligen sända webbinarier

15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor/konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar
03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar

Upptäck fler videor inom ditt terapiområde:

Onkologi Dermatologi Vaccin Reumatologi Kardiologi 

Endokrinologi Gastroenterologi Infektion

Ta del av våra podcasts

Lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom ditt område.

Till alla Pfizers podcasts

Vaccin

Prenumerera på nyhetsbrevet från Pfizer!

Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Registrera dig idag!

Dermatologi

Dermatologi

03:30
Kort sammanfattning av ISAD i Gdansk
isad 2023 dermatologi
02:37
Coexistence of Atopic Dermatitis and Alopecia Areata
2023 isad alopecia areata
01:25
Inför Digitalt Pforum 7 september
dermatologi dermatologi mest sedda
03:39
Is JAK the new steroids
amy paller dermatologi aad
12:27
Rekommendationerna och behandling med JAK-hämmare vid atopisk dermatit
dermatologi peter nilsson atopisk dermatit
20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
04:05
Precision medicine in AD and beyond
dermatologi thomas bieber ssdv
06:04
Varför gör patienterna inte som vi säger
dermatologi mats hogmark motiverande samtal
02:14
Sessioner om JAK-hämning vid atopisk dermatit under AAD 2023
dermatologi tobias johansson atopisk dermatit
01:32
JAK Inhibitor safety compared to traditional systemic immunosuppressive therapies
dermatologi aad aad 2023
15:06
Cibinqo kliniska studieresultat, säkerhetsdata och skillnader mellan JAK
dermatologi atopisk dermatit cibinqo
03:23
Sammanfattning av Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi digitalt pforum dermatologi tore särnhult
23:24
Optimering av behandlingen vid AD
dermatologi atopisk dermatit tore särnhult
11:25
Vaccination hos patienter med inflammatorisk hudsjukdom
anders ljungberg 2022 digitalt pforum derma
06:35
Abrocitinib in Atopic dermatitis: Why, Who, How
jacek szepietowski eadv atopisk dermatit
05:42
Utformning av e-hälsoplattform för patienter med atopisk dermatit och deras anhöriga
laura von kobyletzki eadv atopisk dermatit

Endokrinologi

Endokrinologi

08:02
Instruktionsfilm Ngenla injektionspenna
instruktionsfilm endokrinologi
07:19
Instruktionsfilm Genotropin GoQuick utan nålskydd
instruktionsfilm endokrinologi
09:12
Instruktionsfilm för Somavert
instruktionsfilm endokrinologi
28:15
Långverkande tillväxthormon - en genomgång av pivotala studier
tillväxthormon aristides maniatis endokrinologi
31:21
Long Acting Growth Hormones
tillväxthormon Registerdagen 2022 elena lundberg
04:29
Adressing unmeet needs for patients with adrenal insuffiency
akromegali ece 2022 endokrinologi
04:38
Medication tiration for adult with adult hyperplasia
akromegali ece 2022 endokrinologi
05:16
Endo ERN Network
akromegali ece 2022 endokrinologi
01:24
Senecense in Pitiuitary tumorigenesis
akromegali ece 2022 endokrinologi
01:38
Validation for the ICD codes for acromegaly in sweden
akromegali ece 2022 endokrinologi
01:40
Role of AIP in GH secreting pituary adenomas
akromegali ece 2022 endokrinologi
03:19
A powerful and almost forgotten tool
akromegali art van der lily ece 2022
02:27
Impact of diabetes on morbidity and mortality on patients with Acromegaly
daniela esposito ece 2022 endokrinologi
17:41
Helena Ly-Individualiserad GH behandling- Hur vi gör i Göteborg 2021
helena ly registerdagen 2021 tillväxthormon
17:19
Maria Elfving -Cancer i Nationella GH registret – hur gick det sedan 2021
maria elfving registerdagen 2021 tillväxthormon
21:58
Jovanna Dahlgren - Noonan syndrom – mutationer i RAS-MAPK pathway 2021
jovanna dahlgren registerdagen 2021 tillväxthormon

Gastroenterologi

Gastroenterologi

04:19
Advanced Fellow in Inflammatory Bowel Diseases by Rahul S. Dalal - DDW 2023
gastroenterologi ddw rahul dalal
20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
11:01
Rekommendationerna och behandling med JAK-hämmare vid ulcerös kolit
michael eberhardson digitalt pforum uc
02:35
Hans Strid om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic hans strid
03:46
Jan Marsal om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic jan marsal
02:28
Michael Eberhardson om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic michael eberhardson
07:03
Vaccination hos patienter med IBD
gastroenterologi olof grip vaccination
07:03
Vaccination hos patienter med IBD - 1
gastroenterologi olof grip vaccination
34:24
Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
06:58
Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology
gastroenterologi charlie lees oral surveillance tofacitinib
09:16
JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world
gastroenterologi carlos taxonera ulcerös kolit
05:38
Kopplingen mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom
gastroenterologi johan wallman ibd
35:07
IBD och extraintestinala manifestationer
gastroenterologi rita j gustafsson extraintestinala manifestationer
32:34
Lust att ha Lust – trots inflammatorisk tarmsjukdom
gastroenterologi helena cewers inflammatorisk tarmsjukdom
03:44
Advance our understanding of surgical practices and surgery-related risks for patients with IBD
gastroenterologi ibd james lindsay
10:39
Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
gastroenterologi geert d'haens tofacitininb

Kardiologi

Kardiologi

13:21
Hur kan Ekokardiografi och EKG hjälpa dig att ställa diagnosen Transtyretin amyloid kardiomyopati
per lindqvist ekokardiografi hjärtamyloidos
01:18
Kateterablation vid förmaksflimmer
espen fengsrud esc 2023 förmaksflimmer
05:32
Unnderliggande dödsorsaker hos patienter i Rikssvikt
camilla settergren esc 2023 hjärtsvikt
15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor/konsult kardiolog
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
esc kardiologi eliquis
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården - Stefan James, Professor
stefan james esc kardiologi
05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
tigist wodaje esc förmaksflimmer
05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare
esc förmaksflimmer kardiologi
03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
esc förmaksflimmer kardiologi
09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
esc förmaksflimmer kardiologi
04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
eliquis senaste senaste webinar
05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
eliquis senaste senaste webinar
02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
eliquis senaste senaste webinar
03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand
esc antikoagulation förmaksflimmer
04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
antikoagulation förmaksflimmer eliquis webinar
04:32
Neurofilament light chain (NFL) - a neuron-specific plasma biomarker for evaluating risk of ischemic cerebral events in atrial fibrillation - Julia Aulin, MD, PhD, Postdoc
eliquis senaste senaste webinar
23:26
Hur vi kan hjälpa patienter med hjärtamyloidos
attr-cm per eldhagen kardiologi
30:15
Kliniskt Komplexa Situationer 2 maj 2023 - pandeldiskussion
roza chaireti måns almqvist anette jemtrén
03:17
Iron deficiency screening and intravenous iron use after acute decompensated heart failure
vårmötet 2023 kardiologi charlotta ljungman
03:47
Differences in phenotypes, symptoms and survival in cardiomyopathies
vårmötet 2023 kardiologi charlotta ljungman
03:12
Utbildningskväll om kardiomyopatier och arytmier - pandeldedebatt - Daniel Andersson, Universitetslektor och Docent
daniel andersson kardiovaskulära vårmötet arytmi
15:56
Njursvikt som komorbiditet vid förmaksflimmer - vilka risker finns och hur behandla - Karin Bergen, PhD och specialistläkare, Njurmedicin
abc kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
16:55
Bättre symtomkontroll med ablation vid förmaksflimmer - men för vem finns prognostisk indikation - Fredrik Holmqvist, docent och överläkare
abc kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
18:06
Finns skarpare verktyg än CHA2DS2-VASC för bedömning av strokerisk - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi abc kardiovaskulärt vårmöte

Onkologi

Onkologi

03:01
Daniel Nyqvist Sr Medical Advisor Bröstcancer - sammanfattar våren och blickar framåt på höstens kommande aktiviteter
onkologi daniel nyqvist
04:37
Kostnadseffektiviteten med ALK hämmare vid NSCLC
onkologi lungcancer
32:56
Kardioonkologi inom Bröstcancervården
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer elham hedayati
03:15
Del 4. Design av RWE-studier 
rwe onkologi bröstcancer
06:54
Del 1. Introduktion till RWD
rwe onkologi bröstcancer
05:30
Del 2. RCT och RWE - hur skiljer de sig åt och hur kompletterar de varandra?
rwe onkologi bröstcancer
47:25
Cancer och fertilitet
onkologi webbinar vetenskap kenny rodriguez-wallberg
32:16
Precisionsmedicin inom bröststrålbehandling
multidiciplinär webbinarserie bröstcancer axel stenmark tullberg
32:06
Värdet av RWE för att optimera behandlingen för patienterna då, nu och i framtiden - Hela diskussionen
njurcancer onkologi gu
42:19
Vad har vi lärt oss av RWD från CDK-hämmarna?
onkologi bröstcancer antonios valachis
14:03
Så här arbetar man för att höja patientsäkerheten inom cancervården
onkologidagarna onkologi david schwappach
02:22
Hur vill vi att cancervården ser ut om 10 år?
onkologidagarna magnus lagerlund onkologi
04:18
Användandet av Patient Reported Outcome Measures "PROM" i klinisk vardag
onkologidagarna onkologi pilar mc-conell cepeda
01:47
Palliativa cancerpatienter inom akutsjukvården - etiskt perspektiv
onkologidagarna joar björk onkologi
03:21
Bedömning av äldre patienter inför medicinsk behandling
onkologidagarna maria helde frankling onkologi
04:55
The use of immunological biomarkers to improve individualization of postoperative radiotherapy in breast cancer
onkologidagarna axel stenmark tullberg onkologi

Reumatologi

Reumatologi

20:24
Bakgrund till EMAs rekommendationer och behandling med JAK-hämmare inom reumatologi
reumatologi dermatologi gastroenterologi
10:29
Nanna Svartz-stipendium 2022 för patientnära forskning om axial spondylartrit
helena forsblad d'elia nanna svartz 2022
10:20
Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit
acr acr 2021 jak
04:35
Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit
acr acr 2021 alexandra circiumaru
45:55
EULAR webinar 2021
eular 2021 lars-erik kristensen eular
12:38
The lung in rheumatoid arthritis: the quiet victim
eular eular 2021 janet pope
03:35
Pregnancy outcomes in relation to disease activity and anti-rheumatic treatment
anne emelie secher eular eular 2021
06:16
Mortality in patients with psoriatic arthritis in Sweden?
eular eular 2021 johan wallman
03:21
Hur fungerar Sidekick?
psa psoriasisartrit ra
09:38
Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
07:14
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
03:30
Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
01:15
Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
16:11
Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
eular eular 2019 reumatologi
03:53
Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
eular eular 2019 reumatologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna