Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Vaccinsymposium 2019

"TBE – Hur vanligt är
vaccinationsgenombrott?"

Anja Rosdahl, Infektionsspecialist Örebro Universitetssjukhus
föreläser om TBE och vaccinationsgenombrott.

Se föreläsningen här
0
No
Live

Rökavvänjning-webbsändning

Datum: 29 Maj 2018

För dig inom: Allmänmedicin

Tidigare webbsändningar

Sexuell hälsa och cancer

2443348

Livskraft 2018. Kan man ha sex när man är under cancerbehandling och vad behöver man tänka på? Hur informerar hälso- och sjukvårdspersonal patienter om sex, samliv och fertilitet? Else-Marie Rasmusson, leg. sjuksköterska onkologi och sexolog.

Livskraft 2018. Kan man ha sex när man är under cancerbehandling och vad behöver man tänka på? Hur…
Publicerad: 2018-10-19

Svåra samtal

2629140

Livskraft 2018. Samtal med patienter som genomgår allvarlig sjukdom kan vara utmanande på många sätt. Nina Cavalli-Björkman ger i den här föreläsningen konkreta råd kring hur man hanterar ämnen som existensiell smärta och rädsla för svåra symtom.

Livskraft 2018. Samtal med patienter som genomgår allvarlig sjukdom kan vara utmanande på många…
Publicerad: 2018-10-01

Senaste filmerna

Senaste filmerna

02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter

Hur påverkar metastasers placering OS hos patienter med mRCC? Se Daniel Heng sammanfatta nya data...

02:38

Hur påverkar metastasers placering OS hos patienter med mRCC? Se Daniel Heng sammanfatta nya data från ASCO GU gällande detta.

Publicerad: 2020-03-13

02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis

ECCO 2020. Dr Pontus Karling, Docent, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, presenterar sin studie...

02:57

ECCO 2020. Dr Pontus Karling, Docent, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, presenterar sin studie som har tittat på om latent cytomegalovirus har någon påverkan på ulcerös kolit

Publicerad: 2020-03-06

04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt...

04:03

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt studieresultat där man jämfört de nordiska ländernas prevalens av ulcerös kolit och Crohns sjukdom mellan 2010 och 2017.

Publicerad: 2020-03-06

04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy?

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,...

04:44

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening. Berättar om operationstekniker efter en subtotal colectomy.

Publicerad: 2020-03-06

02:48
Kock pouch

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin...

02:48

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin presentation om Kock Pouch som presenterades under sessionen ”Difficult decisions in IBD surgery” i Wien .

Publicerad: 2020-03-06

05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study

ECCO 2020. Dr Ola Olén, barnläkare och överläkare, Karolinska institutet, som fått detta...

05:45

ECCO 2020. Dr Ola Olén, barnläkare och överläkare, Karolinska institutet, som fått detta publicerat i The Lancet berättar om en Skandinavisk studie om risken av kolorektal cancer hos Crohns sjukdom.

Publicerad: 2020-03-06

03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med...

03:22

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med ulcerös kolit och prevalensen av kronisk muskleloskeletal smärta jämfört med en kontrollgrupp. Vad leder det till i den kliniska verkligheten?

Publicerad: 2020-03-06

03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och...

03:31

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och konklusionen från sin studie där man tittat på den relativa risken för familjär IBD och hur den är beroende av åldern vid sin debut.

Publicerad: 2020-03-06

 

 

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev