Pfizerplay Header Infektion

Välj ett område inom Infektion:


Antibiotikaresistens  Gramnegativa Infektioner

Paxlovid – Genomgång av Arash Rahimi

Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

Paxlovid - Genomgång av Arash Rahimi

Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

Missa inget inom Infektion

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nya videor inom infektion

Mest sedda videor denna vecka

Mest sedda videor denna vecka

09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
11:18
Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
andreas palmborg vaccin apexxnar
33:23
Förmaksflimmer hos den äldre patienten
per sjölin förmaksflimmer eliquis
04:20
Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
59:45
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
55:13
Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
04:18
Fästingbettet som förändrade Sussies liv
vaccin tbe patientberättelse
41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
06:30
Vad vet du om meningokocksjukdom
hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
44:17
Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
giacomo gravina reumadagarna reumatologi
07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
emma svennberg stroke kardiologi
57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
jan steffel ehra kardiologi
02:04
Hur fungerar pneumokockvacciner?
pneumokocker vaccin senaste filmerna
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi
32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
02:33
ESC 2022 – Ny analys från Athena-studien om dronedarons effekt på flimmerbörda
senaste filmerna mest sedda carina blomström-lundqvist
50:50
Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig, MD, PhD och Faris Al-Khalili, MD, PhD
faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
johan elf lungemboli kardiologi
00:28
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
arne lindgren antikoagulantia kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
06:13
Det senaste inom området rökning och Covid-19
matz larsson covid-19 rökavvänjning
16:26
Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
giancario agnelli vte kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
01:52
SSDVs nya riktlinjer för systembehandling av psoriasis
amra osmancevic ssdv psoriasis
44:08
Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
johan engdahl flimmerveckan kardiologi
25:03
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
anders själander trombos vid cancer kardiologi
05:05
ESC 2022 – Validering av Coala Heart Monitor vid förmaksflimmer - Astrid Paul Nordin, Doktorand
senaste filmerna mest sedda esc 2022
45:04
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Tord Juhlin, Överläkare
eliquis webinar kardiologi mest sedda
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:14
Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
aase hensvold acr reumatologi
06:01
Paradigmskifte för Atopisk dermatit
amy paller aad psoriasis
39:38
Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
signild åsberg flimmerveckan kardiologi
34:14
Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
karl-olov fagerström rökavvänjning i vården rökavvänjning
09:00
VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
cancer doac eliquis webinar
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
01:46
Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
frederique liljegren ehra förmaksflimmer
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
02:28
ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren
senaste filmerna mest sedda esc 2022
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
00:14
Flimmerveckans avslutande paneldebatt
flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
43:53
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
38:04
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
03:41
Hur låter diskussionerna om D-vitaminets roll inom dermatologin
amra osmancevic ssdv d-vitamin
07:15
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
andreas münch uegw gastroenterologi
16:12
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare
senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
02:39
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
hans strid gastrodagarna gastroenterologi
29:29
Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
35:06
Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan, Överläkare
stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
02:44
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
01:27
ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
senaste filmerna mest sedda webinar
02:49
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
02:13
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
04:13
ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
senaste filmerna mest sedda esc 2022

Gramnegativa Infektioner

AMR - antimikrobiell resistens

Missa inget inom Infektion

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Infektion i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde – Infektion. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från från nationella och internationella kongresser inom infektion.

I terapiområdet Infektion får du ta del av det senaste inom området infektionssjukdomar, antibiotika och antibiotikaresistens genom videor, webbsändningar och webinar. Du hittar videoföreläsningar som Antibiotikaresistens idag och i framtiden och hur man kan behandla patienter med infektioner orsakade av resistenta Gramnegativa bakterier.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Infektion. Håll dig uppdaterad om forskning kring infektionssjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på infektionsområdet.

____________________________________________

Kort produktresumé: Zavicefta, Paxlovid

PP-AIP-SWE-0050 Okt-2021