Hjärtamyloidos med fokus på transtyretin amyloidos

Webbinar/symposium | 16 februari | 17.00-19.30

En föreläsning inom området kardiologi. Finns möjlighet att både delta fysiskt och digitalt.

Registrera dig idag!

0

Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.

Förflyttning av vårdpersonal under pandemin hade en negativ påverkan på flera parametrar. Detta visar en en internationella multicenterstudie som presenterades av Cecilia Olsson och Marie Larsson

Pykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin


Förflyttning av vårdpersonal under pandemin hade en negativ påverkan på flera parametrar. Detta visar en en internationell multicenterstudie som presenterades av Cecilia Olsson och Marie Larsson.
 

Ta del av våra podcasts


Lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom ditt område.

 

Lyssna här

0

PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer

Webbinar | 13 mars | 12.10-12.55

Föreläsningen lyfter frågor gällande behandlingsval av den äldre patienten med spridd luminal bröstcancer, och vad säger våra nationella guidelines om denna patientgrupp?

Registrera dig idag

 

0

Forum för sjuksköterskor inom onkologi

Webbinar | 28 mars | 14.30-17.00

Här kommer vi att lyfta ämnen aktuella för professionen och arrangera inspirationsföreläsningar som planeras i samarbete direkt med vården. Mötet ger möjlighet till interaktion och utbyte av erfarenheter.

Registrera dig idag

0
No
Kommande Event
Kommande

Hjärtamyloidos med fokus på transtyretin amyloidos

 

Webbinar/symposium | 16 februari | 17.00-19.30

En föreläsning inom området kardiologi. Finns möjlighet att både delta fysiskt och digitalt.

Kommande

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer - del 2

Webbinar | 13 mars | 12.10-12.55

Onkologisk behandling av äldre patienter med spridd luminal bröstcancer.

Kommande

Forum för sjuksköterskor inom onkologi

 

Webbinar | 28 mars | 14.30-17.00

Här kommer vi att lyfta ämnen aktuella för professionen och arrangera inspirationsföreläsningar som planeras i samarbete direkt med vården.

Kommande

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer - del 3

Webbinar | 20 april | 12.10-12.55

Precisionsmedicin inom bröststrålbehandling

Kommande

Implementering av CAR T-cellsbehandling i den svenska sjukvården

Webbinar | 29 mars | kl. 12.10-12.55

Utmaningar och möjligheter

Kommande

AI för ST-läkare inom cancersjukdomar

Fysiskt event | Flera tillfällen

AI-system för cancerdiagnostik och som behandlingsstöd är under snabb utveckling och kommer mycket snart ingå i specialistläkarens kliniska vardag.

Kommande

Nationell utbildningsdag för sjuksköterskor inom hematologi

Webbinar | 17 maj | kl. 09.30 - 17.00

Mötet sker fysiskt men det kommer även beredas möjlighet att delta virtuellt.

Tidigare webbinarium

Tidigare webbinarium

31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
01:17
Teaser video for global rimegepant webinar
webbinar migrän vydura
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
24:11
Pneumokockvaccination till immunosupprimerade personer
per nived 2022 vaccination
07:03
Vaccination hos patienter med IBD - 1
gastroenterologi olof grip vaccination
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi
45:04
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Tord Juhlin, Överläkare
eliquis webinar kardiologi mest sedda
45:58
Förmaksflimmer och livskvalitet – vad kan vi göra mer - Fredrika Norlund, Med Dr, Psykolog, psykoterapeut
eliquis webinar kardiologi mest sedda

Mest sedda denna vecka

Mest sedda denna vecka

08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
06:50
Paxlovid – Genomgång av Arash Rahimi
infektion Paxlovid Arash Rahimi
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi
57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
johan elf lungemboli kardiologi
31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
47:17
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson gu onkologi
48:22
Nina Cavalli-Björkman talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen
nina cavalli-björkman onkologi trendande videor onkologi
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom
olov ekwall acr reumatologi
04:18
Fästingbettet som förändrade Sussies liv
vaccin tbe patientberättelse
30:24
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall- hur gör vi i praktiken - Överläkare Oskar Angerås
eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
01:53
Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera
nienke biermasz endo endokrinologi
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
05:05
ESC 2022 – Validering av Coala Heart Monitor vid förmaksflimmer - Astrid Paul Nordin, Doktorand
senaste filmerna mest sedda esc 2022
02:35
Hans Strid om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic hans strid
44:17
Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth

Senaste videorna

Senaste videorna

31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
36:40
PARP inhibitors in metastatic breast cancer – from clinical trials to clinical practice
onkologi bröstcancer george pfeiler
42:19
Vad har vi lärt oss av RWD från CDK 4/6 hämmarna?
onkologi bröstcancer antonios valachis
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
44:56
Kardio-onkologi förr, nu och i framtiden
onkologi webbinar vetenskap elham hedayati
39:35
Varför är handledning viktigt för sjukvårdspersonal som arbetar med cancerpatienter?
onkologi webbinar inspiration ingela roxström
02:35
Hans Strid om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic hans strid
03:46
Jan Marsal om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic jan marsal
02:28
Michael Eberhardson om Pfizers symposium under IBD Nordic 2022
gastroenterologi ibd nordic michael eberhardson
07:03
Vaccination hos patienter med IBD
gastroenterologi olof grip vaccination
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
10:29
Nanna Svartz-stipendium 2022 för patientnära forskning om axial spondylartrit
helena forsblad d'elia nanna svartz 2022
34:09
HER2+-bröstcancer–från-upptäckt-till-nutid
bröstcancer leif klint multidiciplinär webbinarserie
41:40
ALK TALK – Sorting Out the 1st Line Options, with Focus on Results from the Crown Study
onkologi lungcancer todd m bauer
06:22
Doktor Petros Grivas om behandlingslandskapet inom urotelial cancer
onkologi esmo 2022 petros grivas
24:11
Pneumokockvaccination till immunosupprimerade personer
per nived 2022 vaccination
07:03
Vaccination hos patienter med IBD - 1
gastroenterologi olof grip vaccination
04:29
Adressing unmeet needs for patients with adrenal insuffiency
akromegali ece 2022 endokrinologi
04:38
Medication tiration for adult with adult hyperplasia
akromegali ece 2022 endokrinologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad.

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna