Hur fungerar subventionssystemet för onkologiska läkemedel på nationell nivå?

Webbinarium | 18 november | kl. 12.15 - 13.00

Varför fattar TLV och NT-rådet de beslut de gör? Vad är företagens roll? Subventionssystemet i Sverige med TLV:s och NT-rådets roller och hur beslutsfattandet går till kan ibland vara svårt att förstå.

Registrera dig idag!

1

Cancervacciner – fokus på T cellernas roll för att bekämpa cancer

Webbinarium | 19 november | kl.12:10-12:50 | Pfizer Vetenskap

Immunterapier är på frammarch och kontrollpunktshämmare, terapeutiska antikroppar har en roll som förstärker ett existerande immunsvar mot olika typer av tumörformer. Läs mer om webbinariumet på registreringssidan.

Registrera dig idag!

1

Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

Webbinarium | 26 november | kl. 12.10 - 12.50

En föreläsning av Professor Åke Borg, Lunds universitet. Screening för BRCA1 och BRCA2 i ärftlig bröst- och äggstockscancer har utförts under 25 år men fortfarande kommer kontinuerligt ny kunskap som hjälper oss att tolka betydelsen av olika varianter och hur de påverkar genernas biologi.

Registrera dig idag!

1

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

0
Yes
Kommande livesändningar
Kommande

Hur fungerar subventionssystemet för onkologiska läkemedel på nationell nivå?

Webbinarium | 18 november | kl. 12.15 - 13.00

Varför fattar TLV och NT-rådet de beslut de gör? Vad är företagens roll? Subventionssystemet i Sverige med TLV:s och NT-rådets roller och hur beslutsfattandet går till kan ibland vara svårt att förstå.

Kommande

Cancervacciner – fokus på T cellernas roll för att bekämpa cancer

Webbinarium | 19 november | kl.12:10-12:50 | Pfizer Vetenskap

Immunterapier är på frammarch och kontrollpunktshämmare, terapeutiska antikroppar har en roll som förstärker ett existerande immunsvar mot olika typer av tumörformer. Läs mer om webbinariumet på registreringssidan.

Kommande

Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

Webbinarium | 26 november | kl. 12.10 - 12.50

En föreläsning av Professor Åke Borg, Lunds universitet. Screening för BRCA1 och BRCA2 i ärftlig bröst- och äggstockscancer har utförts under 25 år men fortfarande kommer kontinuerligt ny kunskap som hjälper oss att tolka betydelsen av olika varianter och hur de påverkar genernas biologi.

Tidigare webbinarium

Trendande videos just nu

Trendande videos just nu

03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
johan elf lungemboli kardiologi
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
01:28
Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients
hasanain shukur ece endokrinologi
00:30
Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
cancer eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:17
Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
jan steffel ehra kardiologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte eliquis
33:26
Förmaksflimmer hos den äldre patienten
per sjölin förmaksflimmer eliquis
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
02:45
Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS
ulf lindström reumatologi mest sedda ankyloserande spondylit
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
34:14
Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
karl-olov fagerström rökavvänjning i vården rökavvänjning
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
42:32
Cytokine signaling and relevance for PROs in inflammatory diseases
roald omdal nordic center of excellence 2020 reumatologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall pernilla frid förmaksflimmer
02:38
Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS
christina iribarren gomez uegw gastroenterologi
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
01:46
Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
frederique liljegren ehra förmaksflimmer
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
27:38
Förmaksflimmer - se hela patienten
faris al-khalili förmaksflimmer kardiologi
03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
esc eliquis kardiologi
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
01:23
Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
eva coopmans endo endokrinologi
03:32
Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
helen spoudeas ece endokrinologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
hans strid gastrodagarna gastroenterologi
06:25
Vad vet du om meningokocksjukdom
hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
08:38
Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro
matz larsson tobaksavvänjning rökavvänjning
01:47
Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
acr mest sedda reumatologi
07:06
Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke
arne lindgren esoc förmaksflimmer
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
faris al-khalili esc eliquis
14:40
Rökavvänjning och KOL
christoph varenhorst kol rökavvänjning
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
02:26
Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
01:57
Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
eleni papakokkinou endo endokrinologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
03:43
DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet
2017 reumatologi mest sedda ra
04:39
Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
tore särnhult aad psoriasisartrit
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
45:50
Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
03:27
Does the skin mirror the joints
liv eidsmo reumadagarna dermatologi
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
02:11
MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
eliquis esc kardiologi
02:23
Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi
gunilla wirström ddw gastroenterologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
kardiologi esc förmaksflimmer
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
03:06
Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter
2017 reumatologi mest sedda ra
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
04:53
Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
stefan james esc kardiologi
01:04
Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?
tove fredriksson kardiovaskulärt vårmöte 2018 eliquis
40:59
Pain, fatigue, and inflammation – the role of psychological and behavioral factors
robert zachariae nordic center of excellence 2020 reumatologi
04:05
Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH
anna-maria hoffman-vold acr reumatologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:46
Turner syndrome och graviditet
endo endokrinologi mest sedda
02:11
Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit
acr 2018 reumatologi acr
04:36
Framgångsfaktorer för god strokevård
stroke eso magnus esbjörnsson
03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor
susanna jäghult ecco gastroenterologi
02:47
Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete
carina blomström-lundqvist esc eliquis
03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
magnus simrén ddw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte
32:12
Förmaksflimmer och NOAK i primärvård
tord juhlin webinar kardiologi
06:58
Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit
reumatologi mest sedda 2018 caroline wasen
03:23
IBS hos patienter med Axial Spondylartrit
johan k wallman acr axial spondylartrit
02:22
Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus
caroline wasen acr 2018 reumatologi
00:14
Flimmerveckans avslutande paneldebatt
flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
07:52
Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
02:24
Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
daniel olsson endo endokrinologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:50
Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
mark van treijen endo enodkrinologi
57:08
Kardiovaskulära vårmötet - året runt
attr-cm ekg hjärtamyloidos
03:59
"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."
helene enocsson reumadagarna reumatoid artrit
06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
22:28
Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
44:54
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago
petra neregård acr reumatologi

Senaste videos

Senaste videos

00:30
Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
cancer eliquis webinar eliquis webinar senaste
55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset, uppsala
cancer eliquis webinar eliquis webinar senaste
06:15
Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018
dermatologi eadv 2018 mest sedda
39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
29:29
Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
31:17
Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
57:08
Kardiovaskulära vårmötet - året runt
attr-cm ekg hjärtamyloidos
02:38
Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
07:52
Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
00:14
Flimmerveckans avslutande paneldebatt
flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
jan steffel ehra kardiologi
08:38
Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro
matz larsson tobaksavvänjning rökavvänjning
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
20:16
Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
13:08
Pfizers vacciner – aktuella frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg vacciner vaccin
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
johan elf lungemboli kardiologi
02:32
Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning inför operation
sanne wärjestams rökfri inför operation rökavvänjning
03:34
Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning
sanne wärjestams tre tips rökavvänjning
24:23
Hur diabetespatienter slutar röka för gott
åke sjöholm diabetespatienter rökavvänjning
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
02:54
Studie - varför Belgien gick från PCV13 till PCV10 och tillbaka?
pcv10 pcv13 vaccin
03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
52:29
Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
09:39
Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
04:42
Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
acr janet pope reumatologi
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
22:28
Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
45:50
Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
42:56
Digital rökavvänjning - hur och varför
matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
04:48
UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
tessa straatmijer uegw gastroenterologi
07:57
UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
matthias löhr uegw gastroenterologi
03:36
UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
magnus simrén uegw gastroenterologi
06:39
UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
floris de voogd uegw gastroenterologi
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
46:02
UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumkockvaccination till immunsupprimerade
immunsupprimerade pneumkockvaccination vaccin
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
02:23
Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
13:04
Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
erik holmberg fragmin reumatologi
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
07:15
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
53:18
EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
petra neregård eular reumatologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad.

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna