Webbinar: om nya IPSS-M för Myelodysplastiskt Syndrom

Webbinar | 17 juni | kl 15.00–17.30

Vid det senaste ASH i december 2021 presenterade dr Elsa Bernard från Memorial Sloan Kettering i New York ett arbete om ny prognostisk indelning av MDS patienter som kommer att bli klinisk rutin inom en snar framtid, nämligen IPSS-M. Elsa kommer i detta webbinar ge oss en föreläsning om arbetet med fokus på klinisk tillämpning.

Registrera dig idag

1

Bröstcancer och Lungcancer idag

Webbinar | 15-16 juni | kl 12.10–12.55

Tema 15 juni: Nya möjligheter till målriktad behandling för dina patienter med ALK+ NSCLC

Tema 16 juni: Vad innebär årets ASCO för dig och dina patienter med metastaserad bröstcancer

Registrera dig idag

1

  PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

  Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Yes
  Kommande Event
  Pågående livesändningar
  Kommande

  Bröstcancer och Lungcancer idag

  Webbinar | 15-16 juni | kl 12.10–12.55

  Tema 15 juni: Nya möjligheter till målriktad behandling för dina patienter med ALK+ NSCLC

   

  Tema 16 juni: Vad innebär årets ASCO för dig och dina patienter med metastaserad bröstcancer

  Kommande

  Webbinar: om nya IPSS-M för Myelodysplastiskt Syndrom

  Webbinar | 17 juni | kl 15.00–17.30

  Vid det senaste ASH i december 2021 presenterade dr Elsa Bernard från Memorial Sloan Kettering i New York ett arbete om ny prognostisk indelning av MDS patienter som kommer att bli klinisk rutin inom en snar framtid, nämligen IPSS-M. Elsa kommer i detta webbinar ge oss en föreläsning om arbetet med fokus på klinisk tillämpning.

  Tidigare webbinarium

  Trendande videor just nu

  Trendande videor just nu

  11:14
  Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
  tbe vaccin FSME-Immun
  11:18
  Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
  andreas palmborg vaccin apexxnar
  55:50
  Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  07:14
  Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
  emma svennberg stroke kardiologi
  09:01
  Kan man kombinera NOAK och dronedaron
  leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
  04:18
  Fästingbettet som förändrade Sussies liv
  vaccin tbe patientberättelse
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  39:38
  Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
  signild åsberg flimmerveckan kardiologi
  49:05
  Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
  hans fredlund vaccinsymposium vaccin
  06:55
  ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
  tord juhlin esc förmaksflimmer
  00:28
  Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
  arne lindgren antikoagulantia kardiologi
  00:14
  Flimmerveckans avslutande paneldebatt
  flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
  03:40
  Tips och trix till dig som vaccinerar
  ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
  32:20
  Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
  christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
  33:26
  Förmaksflimmer hos den äldre patienten
  per sjölin förmaksflimmer eliquis
  34:20
  Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin
  matthias lidin livsstil och förmaksflimmer kardiologi
  06:25
  Vad vet du om meningokocksjukdom
  hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
  01:57
  Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
  eleni papakokkinou endo endokrinologi
  00:26
  Vårt fantastiska immunförsvar
  rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
  57:31
  EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
  jan steffel ehra kardiologi
  35:06
  Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
  stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
  04:05
  Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
  hans fredlund vaccinsymposium vaccin
  06:01
  Paradigmskifte för Atopisk dermatit
  amy paller aad psoriasis
  03:55
  Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
  magnus simrén ddw gastroenterologi
  00:30
  Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  57:08
  Kardiovaskulära vårmötet - året runt
  attr-cm ekg hjärtamyloidos
  08:41
  Komorbiditet hos turnerpatienter
  claus gravholt ece endokrinologi
  02:41
  Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
  daniela esposito ece endokrinologi
  04:01
  Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
  alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
  30:22
  EHRA practical guide 2021
  ehra ehra practical guide kardiologi
  02:35
  Prenantal environment and medical consequences
  lars sävendahl espe 2017 endokrinologi
  06:10
  PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
  lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  04:25
  Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
  giacomo gravina reumadagarna reumatologi
  04:12
  Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
  maria bergström ddw gastroenterologi
  05:07
  Hälsoplan - tillsammans med patienten
  malin regardt jennie sawalha reumadagarna
  20:16
  Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
  margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
  03:27
  Does the skin mirror the joints
  liv eidsmo reumadagarna dermatologi
  03:43
  Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner
  reumatologi mest sedda systemisk lupus erythematosus sle
  02:11
  MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
  eliquis esc kardiologi
  35:21
  TBE och vaccinationsgenombrott
  anja rosdahl vaccinsymposium tbe
  03:16
  Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study
  daniel olsson endo 2018 akromegali
  04:05
  Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH
  anna-maria hoffman-vold acr reumatologi
  30:49
  Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
  ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
  02:38
  2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
  inger gjertsson reumadagarna reumatologi
  04:53
  Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
  stefan james esc kardiologi
  04:23
  Förmaksflimmer och risk för PAH
  björn hornestam esc eliquis
  02:31
  Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir
  daniel olsson endo endokrinologi
  34:37
  Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
  kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
  02:23
  Historien bakom Acrostudy
  michael buchfelder ece endokrinologi
  24:24
  Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
  kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
  03:51
  Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
  ander cohen esc vte
  02:18
  Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy
  rachel van leeuwaarde endo endokrinologi
  43:13
  Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
  anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
  03:13
  Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
  olof säll vaccinsymposium meningokocker
  04:20
  Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
  per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
  02:39
  Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement
  casper hammarstrand endo tillväxthormon
  02:24
  Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
  daniel olsson endo endokrinologi
  09:00
  VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
  cancer doac eliquis webinar
  02:50
  Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
  mark van treijen endo enodkrinologi
  04:55
  Häng med till referenslabratoriet i Örebro
  hans fredlund meningokocker vaccin
  02:06
  Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
  thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
  43:34
  Vacciner - principer och immunförsvar
  marta granström vaccinsymposium vaccin
  04:06
  Fundamentala principer kring vacciner
  heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin
  25:03
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
  anders själander trombos vid cancer kardiologi
  04:07
  Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study
  mest sedda endo endokrinologi
  57:42
  Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
  johan elf lungemboli kardiologi
  06:15
  Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018
  dermatologi eadv 2018 mest sedda
  03:20
  Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
  bengt mattson vaccinsymposium vaccin
  02:59
  Har du lust att ha lust?
  helena cewers reumadagarna reumatologi
  38:37
  Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
  asco asco 2022 gu
  02:22
  Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
  2018 esc 2018 dag 4 esc
  01:53
  Nya riktlinjer inom Syncope
  artur fedorowski ehra kardiologi
  05:20
  Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
  rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
  01:15
  Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
  acr mest sedda reumatologi
  01:05
  Välkommen till ESPE 2017
  2017 washington espe 2017
  03:30
  "Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"
  anna södergren eular reumatoid artrit
  03:00
  Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik
  margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
  02:24
  Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy
  washington espe 2017 late effects
  03:01
  Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
  daniel olsson endo 2018 endokrinologi
  02:35
  Orsaker till fatigue hos PsA-patienter
  tanja schjødt jørgensen fatigue reumatologi
  05:09
  UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
  edward loftus uegw gastroenterologi
  06:04
  Smartphone-screening av förmaksflimmer
  richard godin esc kardiologi
  02:45
  Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS
  ulf lindström reumatologi mest sedda ankyloserande spondylit
  02:57
  Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
  helena ödesjö esc kardiologi
  01:23
  Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
  eva coopmans endo endokrinologi
  06:12
  UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
  julien kirchgesner uegw gastroenterologi
  02:10
  UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
  henrik thorlacius uegw gastroenterologi
  34:14
  Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
  karl-olov fagerström rökavvänjning i vården rökavvänjning
  03:55
  Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
  susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
  02:34
  "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
  karina malm eular reumatologi
  04:58
  Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children
  2018 hector aldo miglietta play
  03:54
  Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
  esc eliquis kardiologi
  02:56
  Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis
  2017 reumatologi mest sedda västerås
  03:55
  Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
  eular eular 2019 reumatologi
  05:34
  Aggressiva och maligna hypofystumörer
  sebastian neggers endo endokrinologi

  Senaste videorna

  Senaste videorna

  33:11
  Multidiciplinär webbinarserie del 3
  onkologi bröstcancer jana di boniface
  01:12
  Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
  attr-cm hjärtsvikt kardiologi
  01:16
  Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
  anders lundberg attr-cm kardiologi
  38:37
  Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
  asco asco 2022 gu
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  55:50
  Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  29:47
  Multidiciplinär webbinarserie del 2
  bröstcancer john hartman onkologi
  11:14
  Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
  tbe vaccin FSME-Immun
  03:44
  Advance our understanding of surgical practises and surgery-realted risks for patients with IBD
  gastroenterologi ibd james lindsay
  10:39
  Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
  gastroenterologi geert d'haens tofacitininb
  02:04
  Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies
  gastroenterologi ulcerös kolit remo panaccione
  02:20
  Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes
  gastroenterologi ibd iago rodríguez-lago
  39:38
  Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
  signild åsberg flimmerveckan kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  11:18
  Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
  andreas palmborg vaccin apexxnar
  04:18
  Fästingbettet som förändrade Sussies liv
  vaccin tbe patientberättelse
  05:17
  Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
  per eldhagen kardiologi attr-cm
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  51:55
  DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
  cancer vte kardiologi
  16:26
  Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
  giancario agnelli vte kardiologi
  04:03
  Skillnad mellan PCV13 och PPV23
  pneumokockinfektioner senaste filmerna vaccin
  10:20
  Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 jak
  04:35
  Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 alexandra circiumaru
  32:20
  Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
  christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
  25:03
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
  anders själander trombos vid cancer kardiologi
  34:42
  Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt
  paneldebatt Högriskpatienten ett Högriskprojekt kardiologi
  35:06
  Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
  stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
  32:42
  ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall
  kristina hagwall esc rekommendationer kardiologi
  50:50
  Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
  faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
  12:09
  Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år
  gastroenterologi uegw julian panés
  00:28
  Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
  arne lindgren antikoagulantia kardiologi
  00:30
  Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  55:27
  Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  06:15
  Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018
  dermatologi eadv 2018 mest sedda
  07:14
  Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
  emma svennberg stroke kardiologi
  29:29
  Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
  gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
  41:03
  Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer
  förmaksflimmer kardiologi kliniska komplexa
  29:25
  Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter
  antikoagulantia arne lindgren hjärnblödning
  28:32
  ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer
  abc riskscore förmaksflimmer hjärtinfarkt
  24:39
  Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi
  idrottskardiologi kardiologi kliniska-komplexa-17-maj
  24:35
  Sekundär prevention- Kvinnohjärtat
  annica ravn-fischer förmaksflimmer kardiologi
  30:22
  EHRA practical guide 2021
  ehra ehra practical guide kardiologi
  31:17
  Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
  attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
  57:08
  Kardiovaskulära vårmötet - året runt
  attr-cm ekg hjärtamyloidos
  02:38
  Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
  ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
  07:52
  Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
  lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
  00:14
  Flimmerveckans avslutande paneldebatt
  flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
  57:31
  EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
  jan steffel ehra kardiologi
  08:38
  Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro
  matz larsson tobaksavvänjning rökavvänjning
  24:24
  Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
  kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
  23:54
  Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
  maria furberg infektionssjukdomar vaccin
  18:34
  Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
  tomas bergström antikroppar vaccin
  20:16
  Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
  margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
  57:42
  Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
  johan elf lungemboli kardiologi
  02:32
  Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning inför operation
  sanne wärjestams rökfri inför operation rökavvänjning
  03:34
  Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning
  sanne wärjestams tre tips rökavvänjning
  24:23
  Hur diabetespatienter slutar röka för gott
  åke sjöholm diabetespatienter rökavvänjning
  52:29
  Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  09:39
  Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  04:42
  Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
  acr janet pope reumatologi
  59:52
  Blödning och blödningshantering
  2020 blödningshantering faktor xa eliquis
  18:42
  Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
  johan svensson registerdagen barnedokrinologi
  22:28
  Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
  jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
  45:50
  Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
  margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
  42:56
  Digital rökavvänjning - hur och varför
  matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
  04:48
  UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
  tessa straatmijer uegw gastroenterologi
  07:57
  UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
  matthias löhr uegw gastroenterologi
  03:36
  UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
  magnus simrén uegw gastroenterologi
  06:39
  UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
  floris de voogd uegw gastroenterologi
  07:49
  UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
  charlotte hedin uegw gastroenterologi
  07:38
  UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
  anders rönnlund uegw gastroenterologi
  46:02
  UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
  webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
  02:23
  Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
  03:04
  Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
  10:58
  Fatiguegrupp för reumatiker
  fatigueskolan fatigue reumatologi
  10:22
  ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
  emma svennberg esc kardiologi
  11:43
  Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
  claes held esc kardiologi
  13:04
  Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
  hjärta-kärl ulf lindhal venös tromboembolism
  04:55
  Häng med till referenslabratoriet i Örebro
  hans fredlund meningokocker vaccin
  07:15
  EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
  viktor molander eular reumatologi
  53:18
  EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
  petra neregård eular reumatologi
  39:13
  Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
  per lindqvist attr-cm kardiologi
  02:57
  The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
  pontus karling ecco gastroenterologi
  04:03
  Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
  mikael lördal ecco gastroenterologi
  04:44
  What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
  mattias block ecco gastroenterologi
  02:48
  Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
  pär myrelid ecco gastroenterologi
  05:45
  Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
  ola olén ecco gastroenterologi
  03:22
  The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
  pontus karling ecco gastroenterologi
  03:31
  Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
  jonas halfvarson ecco gastroenterologi
  03:55
  Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
  susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
  06:25
  Vad vet du om meningokocksjukdom
  hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
  02:00
  The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
  acr mest sedda reumatologi
  01:47
  Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
  acr mest sedda reumatologi
  02:51
  Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
  acr mest sedda reumatologi
  03:30
  Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
  acr mest sedda reumatologi
  07:20
  JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
  acr mest sedda reumatologi
  06:25
  Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
  acr mest sedda reumatologi

  Missa inget från Pfizer!

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
  Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

   

  Vi håller dig uppdaterad genom…

  prenumerera på pfizers nyhetsbrev

   

  PfizerPlay håller dig uppdaterad.

  Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

  Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

  Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

  AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna