Nordic Center of Excellence - Pain, Fatigue and Mood disorders in inflammatory rheumatic diseases

Webbsändning | 4 december | 10:00 – 16:05

We would like to invite you to a Pfizer-sponsored scientific meeting, Nordic Center of Excellence, which will be hosted virtual on the 4th of December 2020. 

Registrera dig här

1

The Role of CDK 4/6 Inhibitors in the Management of Advanced ER+/HER2- Breast Cancer

Webbsändning | 17 december | kl. 17.00–18.00

Professor Finn är en ledande expert inom bröstcancer och med betydande erfarenhet av att både leda och delta i ett flertal större internationella kliniska prövningar.

Registrera dig här

1
Yes
Kommande livesändningar
Live
Kommande

ARiA E-meeting - Looking to the future for patients with ATTR-CM

3 December  |  18.00-1915  |  Chair: Claudio Rapezzi (Italy)

Den senaste vetenskapen inom ATTR Amyloidos och vi bjuder på intervjuer med internationella experter inom området.

Kommande

Nordic Center of Excellence - Pain, Fatigue and Mood disorders in inflammatory rheumatic diseases

Webbsändning | 4 december | 10:00 – 16:05

We would like to invite you to a Pfizer-sponsored scientific meeting, Nordic Center of Excellence, which will be hosted virtual on the 4th of December 2020.

Kommande

The Role of CDK 4/6 Inhibitors in the Management of Advanced ER+/HER2- Breast Cancer

Webbsändning | 17 december | kl. 17.00–18.00

En föreläsning av Professor Richard Finn, David Geffen School of Medicine at UCLA, ledande expert inom bröstcancer och med betydande erfarenhet av att både leda och delta i ett flertal större internationella kliniska prövningar.

Tidigare webbsändningar

Trendande videos just nu

Trendande videos just nu

22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
42:56
Digital rökavvänjning - hur och varför
matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
27:38
Förmaksflimmer - se hela patienten
faris al-khalili förmaksflimmer kardiologi
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
01:46
Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
frederique liljegren ehra förmaksflimmer
04:20
Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
24:18
Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition
emma svennberg förmaksflimmer screening
01:53
Nya riktlinjer inom Syncope
artur fedorowski ehra kardiologi
34:14
Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
karl-olov fagerström rökavvänjning e-cigg
05:34
Fatigue och IBD
ibd fatigue gastroenterologi
34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
kristina hagwall pernilla frid förmaksflimmer
05:30
Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?
leif klint asco onkologi
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
02:05
Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv
aart jan van der lelij endo endokrinologi
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
01:50
Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering
marcus ståhlberg ehra hjärtsvikt
06:10
BRCA-mutationer, en utmaning i vården
barbro linderholm asco onkologi
18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
38:36
Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism
ander cohen webinar vte
03:52
Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård
lars karlsson magnus janzon esc
02:59
Har du lust att ha lust?
helena cewers reumadagarna reumatologi
02:47
Om mutation som ger kortvuxenhet och accelererad skelettmognad hos barn
ola nilsson endo 2016 endokrinologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
01:23
Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
eva coopmans endo endokrinologi
12:16
Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom
johan brun kronisk hjärtsjukdom rökavvänjning
02:45
Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS
ulf lindström reumatologi mest sedda ankyloserande spondylit
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:34
Aggressiva och maligna hypofystumörer
sebastian neggers endo endokrinologi
05:25
Alkohol och förmaksflimmer
faris al-kalili esc förmaksflimmer
05:18
Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism
2017 reumatologi mest sedda ra
14:40
Rökavvänjning och KOL
christoph varenhorst kol rökavvänjning
02:48
Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder
hanneke van santen endo endokrinologi
01:57
Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
eleni papakokkinou endo endokrinologi
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte eliquis
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
01:53
Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera
nienke biermasz endo endokrinologi
03:43
DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet
2017 reumatologi mest sedda ra
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
03:10
Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
Dr Peter Schmid asco onkologi
02:26
Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
03:27
Does the skin mirror the joints
liv eidsmo reumadagarna dermatologi
37:58
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
03:31
AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner
esc eliquis kardiologi
46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018
petra neregård eular reumatologi
03:43
Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner
reumatologi mest sedda systemisk lupus erythematosus sle
02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
kardiologi esc förmaksflimmer
00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
olof grip ecco gastroenterologi
02:55
Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?
daniel olsson endo endokrinologi
02:21
Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
esc kardiologi eliquis
05:54
Trender inom reumatologivård under årets ACR
lars klareskog acr reumatologi
03:45
Risken för kardiovaskulär sjukdom vid AS och PsA och odifferentierad spondylartrit
lennart jacobsson psoriasisartrit reumatologi mest sedda
01:04
Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?
tove fredriksson kardiovaskulärt vårmöte 2018 eliquis
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:14
Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning
2017 kardiologi mest sedda riskskattning
13:25
Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?
screening stroke-stop emma svennberg
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
magnus simrén ddw gastroenterologi
02:23
Historien bakom Acrostudy
michael buchfelder ece endokrinologi
02:41
Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter
daniel olsson endo endokrinologi
01:53
Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång
amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
04:42
Trender från årets ACR
lars klareskog acr reumatologi
03:22
Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala
björn olsen vaccinsymposium tbe
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
02:53
Nytt om ablation
carina blomström-lundqvist esc förmaksflimmer
02:54
The Landscape On Acromegaly Treatment
maria fleseriu ece endokrinologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:19
Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster
stijn peeters endo endokrinologi
07:37
Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation
eular 2018 2018 jon lampa
33:26
Förmaksflimmer hos den äldre patienten
per sjölin förmaksflimmer eliquis
03:37
AKS och orsaker till senare död
esc eliquis kardiologi
02:28
Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.
acr 2018 reumatologi acr
02:17
Patientperspektiv på läkemedelsintroduktion
elizabeth bergsten nordström almedalen onkologi
03:57
"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"
eular 2018 2018 play
02:02
Om ökning av gikt
2017 reumatologi mest sedda madrid
02:58
Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?
2017 reumatologi mest sedda acr 2017
02:41
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
02:42
En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser
nienke biermasz endo endokrinologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
04:00
Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper
leif klint asco onkologi
02:22
Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
2018 esc 2018 dag 4 esc
05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
02:35
Prenantal environment and medical consequences
lars sävendahl espe 2017 endokrinologi
02:24
Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy
washington espe 2017 late effects
03:01
Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
daniel olsson endo 2018 endokrinologi
02:56
Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis
2017 reumatologi mest sedda västerås
02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
karina malm eular reumatologi
01:05
Välkommen till ESPE 2017
2017 washington espe 2017
03:30
"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"
anna södergren eular reumatoid artrit
02:32
Fler faktorer än IMDC-kriterierna som påverkar val av behandling till mRCC-patienter
Dr Guillermo de Velasco eikcs onkologi
49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
04:49
Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)
lena öhman reumadagarna reumatologi

Senaste videos

Senaste videos

18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
22:28
Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
45:50
Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
42:56
Digital rökavvänjning - hur och varför
matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
04:48
UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
tessa straatmijer uegw gastroenterologi
07:57
UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
matthias löhr uegw gastroenterologi
03:36
UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
magnus simrén uegw gastroenterologi
06:39
UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
floris de voogd uegw gastroenterologi
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
46:02
UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumkockvaccination till immunsupprimerade
immunsupprimerade pneumkockvaccination vaccin
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
02:23
Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
13:04
Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
erik holmberg fragmin reumatologi
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
07:15
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
53:18
EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
petra neregård eular reumatologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
01:04
ASCO-DAGEN 2020 - Thomas Wahlgren
thomas wahlgren asco onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi
03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
jonas halfvarson ecco gastroenterologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
02:00
The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
acr mest sedda reumatologi
01:47
Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
acr mest sedda reumatologi
02:51
Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
acr mest sedda reumatologi
03:30
Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
07:20
JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
acr mest sedda reumatologi
06:25
Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
acr mest sedda reumatologi
01:15
Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
04:30
Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study
acr mest sedda reumatologi
03:14
Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?
acr mest sedda reumatologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
erivn toth uegw gastroenterologi
01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS
christina iribarren gomez uegw gastroenterologi
03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
mathias löhr uegw gastroenterologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
edward loftus uegw gastroenterologi
03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
daniel bergemalm uegw gastroenterologi
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
04:10
“Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”
sofia ramiro reumadagarna axial spondylartrit
04:49
Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)
lena öhman reumadagarna reumatologi
03:27
Does the skin mirror the joints
liv eidsmo reumadagarna dermatologi
02:59
Har du lust att ha lust?
helena cewers reumadagarna reumatologi
02:34
Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom
johan ärnlöv reumadagarna reumatologi
04:23
Höjdpunkter från Reumadagarna 2019
tomas husmark reumadagarna reumatologi
03:56
Self-management is patients with rheumatic diseases
kate lorig reumadagarna reumatologi
04:45
New treatments and therapeutic strategies in PsA
laura coates reumadagarna psoriasis artrit
02:38
2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
inger gjertsson reumadagarna reumatologi
01:47
2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning
christopher sjöwall reumadagarna reumatologi
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
43:29
Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid
petra neregård eular reumatologi
05:34
How to prevent and manage fatigue in patients with RA
james galloway eular reumatologi
12:35
Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people
monika ostensen eular reumatologi
05:17
Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA
janet pope eular reumatologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
07:38
Highlights från EULAR 2019
eular eular 2019 reumatologi
16:11
Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
eular eular 2019 reumatologi
08:57
Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response
tor olofsson eular psoriasisartrit
05:28
Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up
eular eular 2019 reumatologi
03:55
Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
eular eular 2019 reumatologi
02:56
Developing e-health solutions for patients with patients
eular eular 2019 reumatologi
03:43
Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden
eular eular 2019 reumatologi
04:04
Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population
eular eular 2019 reumatologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
04:15
Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members
anna svärd eular reumatoid artrit
03:43
The Swedish young Rheumatics report
cajsa helin hollstrand eular eular 2019
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad.

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna