Vaccination hos patienter med IBD

Webbinar | 23 september | 12.0013.00

Genomgång av de uppdaterade behandlingsrekommendationerna vid IBD från Läkemedelsverket med avseende på vaccination och vaccinationsstatus hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD samt vaccinationsbehov med fokus på pneumokocksjukdom hos immunsupprimerade patienter.

Registrera dig i dag

1

1st Line Options for ALK(+) NSCLC: Sorting Through Our Options

Webbinar | 3 oktober | 16.0017.00

Framstegen inom behandling av ALK+ icke-småcellig lungcancer (NSCLC) har varit många under senare decennier, men behovet av förbättrad diagnostik och behandling är fortsatt stora. Vi ställs nu inför flera behandlingsalternativ då flertalet ALK-TKIs, från första till tredje generationen, är godkända för första linjens behandling. Vad skiljer sig åt bland dessa alternativ och vilka faktorer kan man ha i åtanke vid val av behandling?

Registrera dig idag

1

  PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

  Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  No
  Kommande Event
  Kommande

  1st Line Options for ALK(+) NSCLC: Sorting Through Our Options

  3 oktober

  Framstegen inom behandling av ALK+ icke-småcellig lungcancer (NSCLC) har varit många under senare decennier, men behovet av förbättrad diagnostik och behandling är fortsatt stora. Vi ställs nu inför flera behandlingsalternativ då flertalet ALK-TKIs, från första till tredje generationen, är godkända för första linjens behandling. Vad skiljer sig åt bland dessa alternativ och vilka faktorer kan man ha i åtanke vid val av behandling?

  Kommande

  Vaccination hos patienter med IBD

  Webbinar | 23 september | 12.0013.00

  Genomgång av de uppdaterade behandlingsrekommendationerna vid IBD från Läkemedelsverket med avseende på vaccination och vaccinationsstatus hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD samt vaccinationsbehov med fokus på pneumokocksjukdom hos immunsupprimerade patienter.

  Tidigare webbinarium

  Tidigare webbinarium

  38:29
  Nya behandlingsmöjligheter inom ALK+ NSCLC
  asco 2022 lungcancer webbinar
  16:12
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  13:25
  Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  05:04
  Onkologens perspektiv på trombos vid cancer - Åke Berglund, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda åke berglund
  44:17
  Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:49
  Multidiciplinär webbinarserie del 4
  barbro linderholm bröstcancer onkologi
  35:43
  Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
  eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
  25:12
  Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:24
  Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  34:24
  Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
  gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
  33:11
  Multidiciplinär webbinarserie del 3
  onkologi bröstcancer multidiciplinär webbinarserie
  38:37
  Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
  asco asco 2022 gu
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer

  Mest sedda denna vecka

  Mest sedda denna vecka

  02:04
  Hur fungerar pneumokockvacciner?
  pneumokocker vaccin senaste filmerna
  05:25
  Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
  onkologi esmo 2022 cecilia olsson
  04:56
  Kan man förbättra kommunikationen med svårt sjuka patienter genom att tränas i validering?
  onkologi esmo 2022 sara edlund
  06:03
  Prediktion av perifer neuropati vid taxanbehandling
  onkologi esmo 2022 kristina engvall
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  03:59
  Prognostiska studier av HER2 vid bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline rönnlund
  06:48
  Genexpressionsanalys av endokrinresistent bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline schagerholm
  16:12
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  30:04
  Genomgång av nya vårdprogrammet för behandling av bröstcancer – vad är nytt?
  bröstcancer onkologi antonios valachis
  03:51
  mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag
  onkologi esmo 2022 daniel heng
  03:38
  SYMPRO-Lung studien: Patientrapporterade symptom som monitoreras förbättrar livskvaliteten hos lungcancerpatienter
  onkologi esmo 2022 nicole billingy
  03:00
  Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser
  onkologi esmo 2022 sylvie negrier
  55:13
  Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  13:25
  Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  06:30
  Lungcancer screening: en pilotstudie med LDCT hos högriskpatienter
  onkologi esmo 2022 sofia lampaki
  07:47
  Från Real World Data till kliniska beslut
  onkologi esmo 2022 jeremy warner
  09:01
  Kan man kombinera NOAK och dronedaron
  leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
  04:13
  ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  05:04
  Onkologens perspektiv på trombos vid cancer - Åke Berglund, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda åke berglund
  44:17
  Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:24
  Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  34:24
  Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
  gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  04:13
  Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
  aase hensvold acr reumatologi

  Senaste videorna

  Senaste videorna

  06:30
  Lungcancer screening: en pilotstudie med LDCT hos högriskpatienter
  onkologi esmo 2022 sofia lampaki
  07:47
  Från Real World Data till kliniska beslut
  onkologi esmo 2022 jeremy warner
  30:04
  Genomgång av nya vårdprogrammet för behandling av bröstcancer – vad är nytt?
  bröstcancer onkologi antonios valachis
  08:07
  Nyheter och trender inom eBC på ESMO
  onkologi esmo 2022 ana bosch campos
  03:51
  mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag
  onkologi esmo 2022 daniel heng
  03:00
  Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser
  onkologi esmo 2022 sylvie negrier
  06:03
  Prediktion av perifer neuropati vid taxanbehandling
  onkologi esmo 2022 kristina engvall
  03:38
  SYMPRO-Lung studien: Patientrapporterade symptom som monitoreras förbättrar livskvaliteten hos lungcancerpatienter
  onkologi esmo 2022 nicole billingy
  06:48
  Genexpressionsanalys av endokrinresistent bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline schagerholm
  03:59
  Prognostiska studier av HER2 vid bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline rönnlund
  05:25
  Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
  onkologi esmo 2022 cecilia olsson
  04:56
  Kan man förbättra kommunikationen med svårt sjuka patienter genom att tränas i validering?
  onkologi esmo 2022 sara edlund
  07:44
  Rekommendationer om pneumokockvaccination för vuxna
  andreas palmborg apexxnar pneumokocker
  02:04
  Hur fungerar pneumokockvacciner?
  pneumokocker vaccin senaste filmerna
  05:24
  Nyhet som påverkar den kliniska vardagen för behandling av MDS
  onkologi hematologi Elsa Bernard
  03:18
  ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  02:28
  ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  02:30
  ESC 2022 - Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens - Anders Persson, doktorand Lunds Universitet
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:13
  ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  01:56
  ESC 2022 - Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt - Dr Sara Benzel
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:04
  ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  03:08
  ESC 2022 debatt- dags att säga adjö till långtids ASA vid CVD? - Bruna Gigante, MD PhD
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:16
  ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  01:27
  ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
  senaste filmerna mest sedda webinar
  03:25
  ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
  senaste filmerna mest sedda kajsa strååt

  Missa inget från Pfizer!

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
  Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

   

  Vi håller dig uppdaterad genom…

  prenumerera på pfizers nyhetsbrev

   

  PfizerPlay håller dig uppdaterad.

  Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

  Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

  Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

  AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna