Paxlovid – Genomgång av Arash Rahimi

  Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

  Paxlovid - Genomgång av Arash Rahimi

  Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

   Pfizer: AMR Lunchwebinar

   Webbinarium om Antibiotikaresistens

   Antibiotikaresistens har länge identifierats som ett av de stora hoten mot mänskligt liv och hälsa, men trots det har frågan de senaste åren fått mindre uppmärksamhet. Målsättningen med detta symposium är att lyfta frågan högre upp på dagordningen och att med företrädare för forskning, patienter och politik diskutera konkreta steg för att närma oss lösningen på problemet.

    PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

    Missa inget inom Infektion

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Gramnegativa Infektioner

    AMR - antimikrobiell resistens

    Senaste videos på pfizerplay

    Mest sedda på pfizerplay

    Mest sedda på pfizerplay

    09:01
    Kan man kombinera NOAK och dronedaron
    leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
    33:26
    Förmaksflimmer hos den äldre patienten
    per sjölin förmaksflimmer eliquis
    04:20
    Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
    per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
    59:46
    Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
    johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
    11:18
    Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
    andreas palmborg vaccin apexxnar
    11:14
    Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
    tbe vaccin FSME-Immun
    06:55
    ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
    tord juhlin esc förmaksflimmer
    04:25
    Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
    giacomo gravina reumadagarna reumatologi
    34:37
    Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
    kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
    06:30
    Vad vet du om meningokocksjukdom
    hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
    57:31
    EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
    jan steffel ehra kardiologi
    07:14
    Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
    emma svennberg stroke kardiologi
    04:12
    Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
    faris al-khalili esc eliquis
    11:43
    Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
    claes held esc kardiologi
    02:11
    MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
    eliquis esc kardiologi
    55:13
    Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
    venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
    50:50
    Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
    faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
    05:30
    Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
    paul hjemdahl esc kardiologi
    06:13
    Det senaste inom området rökning och Covid-19
    matz larsson covid-19 rökavvänjning
    07:06
    Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke
    arne lindgren esoc förmaksflimmer
    04:07
    Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
    faris al-khalili esc noak
    41:14
    Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
    annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
    01:52
    SSDVs nya riktlinjer för systembehandling av psoriasis
    amra osmancevic ssdv psoriasis
    02:21
    Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
    esc kardiologi eliquis
    04:23
    Förmaksflimmer och risk för PAH
    björn hornestam esc eliquis
    00:28
    Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
    arne lindgren antikoagulantia kardiologi
    34:14
    Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
    karl-olov fagerström rökavvänjning i vården rökavvänjning
    03:25
    Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
    maria ericsson esc kardiologi
    01:04
    Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
    tove fredriksson esc förmaksflimmer
    02:58
    Svimma – när är det fara och färde
    mats börjesson esc eliquis
    57:42
    Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
    johan elf lungemboli kardiologi
    04:44
    "Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."
    reumatologi mest sedda anders bengtsson 2018
    06:01
    Paradigmskifte för Atopisk dermatit
    amy paller aad psoriasis
    04:53
    Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
    stefan james esc kardiologi
    05:50
    Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
    jan steffel esc kardiologi
    02:20
    Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
    amar taha esc kardiologi
    00:14
    Flimmerveckans avslutande paneldebatt
    flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
    44:54
    Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago
    petra neregård acr reumatologi
    32:20
    Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
    christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
    01:46
    Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
    frederique liljegren ehra förmaksflimmer
    03:32
    Nyheter kring Cushings sjukdom
    oskar ragnarsson endo endokrinologi
    02:40
    Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
    kardiologi esc förmaksflimmer
    04:54
    Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom
    pia burman endo endokrinologi
    03:41
    Hur låter diskussionerna om D-vitaminets roll inom dermatologin
    amra osmancevic ssdv d-vitamin
    02:36
    Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
    hans strid gastrodagarna gastroenterologi
    29:29
    Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
    gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
    42:56
    Digital rökavvänjning - hur och varför
    matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
    39:38
    Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
    signild åsberg flimmerveckan kardiologi
    02:10
    UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
    henrik thorlacius uegw gastroenterologi
    44:08
    Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
    johan engdahl flimmerveckan kardiologi
    59:52
    Blödning och blödningshantering
    2020 blödningshantering faktor xa eliquis
    16:26
    Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
    giancario agnelli vte kardiologi
    04:18
    Fästingbettet som förändrade Sussies liv
    vaccin tbe patientberättelse
    02:22
    Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
    2018 esc 2018 dag 4 esc
    09:39
    Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
    acr janet pope reumatologi
    02:41
    Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
    daniela esposito ece endokrinologi
    07:11
    Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
    andreas münch uegw gastroenterologi
    03:37
    AKS och orsaker till senare död
    esc eliquis kardiologi
    01:50
    Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering
    marcus ståhlberg ehra hjärtsvikt
    06:10
    PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
    lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018

    Missa inget inom Infektion

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

     

    Vi håller dig uppdaterad genom…

    prenumerera på pfizers nyhetsbrev

     

    Infektion i PfizerPlay

    Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde – Infektion. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från från nationella och internationella kongresser inom infektion.

    I terapiområdet Infektion får du ta del av det senaste inom området infektionssjukdomar, antibiotika och antibiotikaresistens genom videor, webbsändningar och webinar. Du hittar videoföreläsningar som Antibiotikaresistens idag och i framtiden och hur man kan behandla patienter med infektioner orsakade av resistenta Gramnegativa bakterier.

     

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Infektion. Håll dig uppdaterad om forskning kring infektionssjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på infektionsområdet.

    ____________________________________________

    Pfizers hemsida för Infektion: pfizerinflammation.se

    Kort produktresumé: Zavicefta

    PP-AIP-SWE-0050 Okt-2021