Pfizerplay Header Infektion

Välj ett område inom Infektion:


Antibiotikaresistens  Gramnegativa Infektioner

  Paxlovid – Genomgång av Arash Rahimi

  Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

  Paxlovid - Genomgång av Arash Rahimi

  Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist Anti-Infectives, går igenom PAXLOVID- den perorala proteashämmaren mot covid-19.

   PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

   Missa inget inom Infektion

   Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

   Nya videor inom infektion

   Mest sedda videor denna vecka

   Mest sedda videor denna vecka

   09:01
   Kan man kombinera NOAK och dronedaron
   leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
   11:18
   Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
   andreas palmborg vaccin apexxnar
   33:23
   Förmaksflimmer hos den äldre patienten
   per sjölin förmaksflimmer eliquis
   04:20
   Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
   per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
   59:45
   Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
   johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
   55:13
   Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
   venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
   34:37
   Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
   kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
   06:30
   Vad vet du om meningokocksjukdom
   hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
   06:55
   ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
   tord juhlin esc förmaksflimmer
   44:17
   Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
   eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
   41:14
   Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
   annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
   04:25
   Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
   giacomo gravina reumadagarna reumatologi
   07:14
   Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
   emma svennberg stroke kardiologi
   57:31
   EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
   jan steffel ehra kardiologi
   04:18
   Fästingbettet som förändrade Sussies liv
   vaccin tbe patientberättelse
   11:43
   Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
   claes held esc kardiologi
   02:33
   ESC 2022 – Ny analys från Athena-studien om dronedarons effekt på flimmerbörda
   senaste filmerna mest sedda carina blomström-lundqvist
   32:20
   Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
   christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
   50:50
   Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig, MD, PhD och Faris Al-Khalili, MD, PhD
   faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
   02:04
   Hur fungerar pneumokockvacciner?
   pneumokocker vaccin senaste filmerna
   05:30
   Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
   paul hjemdahl esc kardiologi
   00:28
   Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
   arne lindgren antikoagulantia kardiologi
   06:13
   Det senaste inom området rökning och Covid-19
   matz larsson covid-19 rökavvänjning
   04:07
   Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
   faris al-khalili esc noak
   16:26
   Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
   giancario agnelli vte kardiologi
   57:42
   Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
   johan elf lungemboli kardiologi
   01:52
   SSDVs nya riktlinjer för systembehandling av psoriasis
   amra osmancevic ssdv psoriasis
   03:25
   Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
   maria ericsson esc kardiologi
   34:14
   Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
   karl-olov fagerström rökavvänjning i vården rökavvänjning
   44:08
   Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
   johan engdahl flimmerveckan kardiologi
   05:50
   Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
   jan steffel esc kardiologi
   39:38
   Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
   signild åsberg flimmerveckan kardiologi
   06:01
   Paradigmskifte för Atopisk dermatit
   amy paller aad psoriasis
   25:03
   Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
   anders själander trombos vid cancer kardiologi
   04:14
   Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
   aase hensvold acr reumatologi
   04:16
   ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
   senaste filmerna mest sedda esc 2022
   05:05
   ESC 2022 – Validering av Coala Heart Monitor vid förmaksflimmer - Astrid Paul Nordin, Doktorand
   senaste filmerna mest sedda esc 2022
   01:46
   Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
   frederique liljegren ehra förmaksflimmer
   09:00
   VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
   cancer doac eliquis webinar
   02:20
   Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
   amar taha esc kardiologi
   38:04
   Meningokockinfektioner
   olof säll vaccinsymposium meningokocker
   00:14
   Flimmerveckans avslutande paneldebatt
   flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
   02:28
   ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren
   senaste filmerna mest sedda esc 2022
   03:41
   Hur låter diskussionerna om D-vitaminets roll inom dermatologin
   amra osmancevic ssdv d-vitamin
   43:53
   Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
   kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
   16:12
   Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare
   senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
   29:29
   Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
   gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
   02:39
   Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
   hans strid gastrodagarna gastroenterologi
   07:15
   Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
   andreas münch uegw gastroenterologi
   02:44
   Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
   daniela esposito ece endokrinologi
   02:13
   UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
   henrik thorlacius uegw gastroenterologi
   01:27
   ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
   senaste filmerna mest sedda webinar
   04:13
   ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
   senaste filmerna mest sedda esc 2022
   02:49
   UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
   torbjörn thulin uegw gastroenterologi
   46:51
   Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
   anders själander eliquis webinar kardiologi
   04:04
   ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn
   senaste filmerna mest sedda esc 2022
   03:51
   Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
   ander cohen esc vte
   09:38
   Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
   acr janet pope reumatologi
   01:50
   Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering
   marcus ståhlberg ehra hjärtsvikt
   05:34
   Fatigue och IBD
   ibd fatigue gastroenterologi

   Gramnegativa Infektioner

   AMR - antimikrobiell resistens

   Missa inget inom Infektion

   Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

   Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

    

   Vi håller dig uppdaterad genom…

   prenumerera på pfizers nyhetsbrev

    

   Infektion i PfizerPlay

   Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde – Infektion. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från från nationella och internationella kongresser inom infektion.

   I terapiområdet Infektion får du ta del av det senaste inom området infektionssjukdomar, antibiotika och antibiotikaresistens genom videor, webbsändningar och webinar. Du hittar videoföreläsningar som Antibiotikaresistens idag och i framtiden och hur man kan behandla patienter med infektioner orsakade av resistenta Gramnegativa bakterier.

    

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Infektion. Håll dig uppdaterad om forskning kring infektionssjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på infektionsområdet.

   ____________________________________________

   Pfizers hemsida för Infektion: pfizerinflammation.se

   Kort produktresumé: Zavicefta

   PP-AIP-SWE-0050 Okt-2021