Reumatologi

Inom reumatologi tar vi upp de inflammatoriska ledsjukdomarna reumatoid artrit, psoriaisisartrit, ankyloserande spondylit och barnreumatism. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som EULAR och ACR.

PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden

370367

Speaker tour 2018. Reumatolog och Docent Lars Erik Kristensen berättar om PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden, samt ger exempel på vad han skulle vilja göra för att optimera vården för patienterna i framtiden.

Speaker tour 2018. Reumatolog och Docent Lars Erik Kristensen berättar om PsA patienters och…
Publicerad: 2018-10-22

Reumadagarna 2018 Yogan Kisten

333993

Reumadagarna 2018. Intervju med Yogan Kisten, PhD student, Rheumatologi, Karolinska Institutet.

Reumadagarna 2018. Intervju med Yogan Kisten, PhD student, Rheumatologi, Karolinska Institutet.
Publicerad: 2018-10-17

Reumadagarna 2018 Caroline Wasen

418623

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi & Inflammatoriska forskning Göteborgs Universitet.

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi &…
Publicerad: 2018-10-17

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson

284223

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet.

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet.
Publicerad: 2018-10-16

EULAR 2018

EULAR 2018

22:46
EULAR 2018

EULAR 2018. Neregård, Pfizers medicinska rådgivare leder ett webbsänt seminarium och diskuterar...

22:46

EULAR 2018. Neregård, Pfizers medicinska rådgivare leder ett webbsänt seminarium och diskuterar nya rön från EULAR-kongressen i Amsterdam.

Publicerad: 2018-08-27

03:15
EULAR 2018: AnnaCarin Horne

03:15

Publicerad: 2018-08-23

46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018

Webbsändning 2018, Sammanfattning av årets EULAR-kongress med diskusson av aktuella ämnen från...

46:15

Webbsändning 2018, Sammanfattning av årets EULAR-kongress med diskusson av aktuella ämnen från kongressprogrammet och filmade intervjuer med experter från hela världen.

Publicerad: 2018-08-22

02:49
EULAR 2018: Carl Turesson

02:49

Publicerad: 2018-08-20

03:30
EULAR 2018: Anna Södergren

03:30

Publicerad: 2018-08-20

05:58
EULAR 2018: Andrei Barbulescu

05:58

Publicerad: 2018-08-20

03:09
EULAR 2018: Stefan Bergman

03:09

Publicerad: 2018-08-20

02:59
EULAR 2018: Maria Andersson

02:59

Publicerad: 2018-08-20

05:06
EULAR 2018: Eva Klingberg

05:06

Publicerad: 2018-08-20

02:40
EULAR 2018: Dag Leonard

02:40

Publicerad: 2018-08-20

07:37
EULAR 2018: Jon Lampa

07:37

Publicerad: 2018-08-20

01:59
EULAR 2018: Helga Westerlind

01:59

Publicerad: 2018-08-20

02:34
EULAR 2018: Helena Forsblad D'elia

02:34

Publicerad: 2018-08-20

03:57
EULAR 2018: Helena Forsblad D'elia

03:57

Publicerad: 2018-08-20

05:01
EULAR 2018: Susanne Pettersson

05:01

Publicerad: 2018-08-20

02:59
EULAR 2018: Maria Andersson

02:59

Publicerad: 2018-08-20

05:24
EULAR 2018: Lovisa Lyngfelt

05:24

Publicerad: 2018-08-20

03:16
EULAR 2018: Katarina Aili

03:16

Publicerad: 2018-08-20

02:34
EULAR 2018: Karina Malm

02:34

Publicerad: 2018-08-20

02:34
EULAR 2018: Karina Malm

02:34

Publicerad: 2018-08-20

ACR 2017

ACR 2017

01:10
Välkomna till ACR 2017!

ACR 2017. Livesänt seminarium med nyheter från ACR, 20 november kl 12.00.

01:10

ACR 2017. Livesänt seminarium med nyheter från ACR, 20 november kl 12.00.

Publicerad: 2017-11-09

02:58
Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?

ACR 2017, Reumatolog Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset går igenom sin...

02:58

ACR 2017, Reumatolog Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset går igenom sin posterpresentation som undersöker vilka kliniska parametrar som associeras med olika typer av interferoner vid sjukdomen SLE hos patienter i Stockholmsregionen.

Publicerad: 2017-11-22

04:05
Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH

ACR 2017, Forskaren Anna-Maria Hoffman-Vold vid Oslo Universitetssjukhus sammanfattar sin data över...

04:05

ACR 2017, Forskaren Anna-Maria Hoffman-Vold vid Oslo Universitetssjukhus sammanfattar sin data över biomarkören som är kopplad till utvecklande av pulmonell atriell hypertension (PAH) vid Systemisk Skleros och som är den största dödsorsaken vid .

Publicerad: 2017-11-22

06:19
Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan...

06:19

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan lungförändring hos rökare kopplat till inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

02:04
Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset förklarar mekanismen och...

02:04

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset förklarar mekanismen och hypotesen bakom lungförändring hos rökare och inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

05:18
Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism

ACR 2017, Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset,har studerat...

05:18

ACR 2017, Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset,har studerat genen AIRE och de molekylära mekanismer som bidrar till att forma aggressiva ledkapsel-celler (FLS) vid ledgångsreumatism.

Publicerad: 2017-11-22

02:40
First Line Biological Treatment in Ankylosing Spondylitis

ACR 2017, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sammanfattar biologisk registerdata...

02:40

ACR 2017, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sammanfattar biologisk registerdata från de 5 nordiska länderna som visar skillnader på diagnostik och behandling av AS samt resonerar om orsakerna.

Publicerad: 2017-11-22

02:07
Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA

ACR 2017, Reumatolog Solbritt Rantapää-Dahlqvist vid Umeå Universitetssjukhus berättar om...

02:07

ACR 2017, Reumatolog Solbritt Rantapää-Dahlqvist vid Umeå Universitetssjukhus berättar om intressanta fynd att tidigt kunna fastställa utvecklandet av Reumatoid Artrit genom att studera minskningen av käkbensmassa hos patienter.

Publicerad: 2017-11-22

05:54
Trender inom reumatologivård under årets ACR

ACR 2017, Intervju med Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet som berättar om trender på...

05:54

ACR 2017, Intervju med Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet som berättar om trender på kongressen och varför reumatologer behöver samarbeta mer med sina kollegor inom onkologi.

Publicerad: 2017-11-22

03:23
IBS hos patienter med Axial Spondylartrit

ACR 2017, Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus berättar om resultaten av...

03:23

ACR 2017, Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus berättar om resultaten av sin interimsanalys på patienter med AS och icke-radiologisk SpA och förekomsten av IBS bland dessa.

Publicerad: 2017-11-22

04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom

ACR 2017, Olov Ekwall Immunolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ger en sammanfattning...

04:41

ACR 2017, Olov Ekwall Immunolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ger en sammanfattning av sin registerstudie på barn som fått tymus bortopererad och vilka immunologiska långtidseffekter det medför.

Publicerad: 2017-11-22

45:10
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017

ACR 2017. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med...

45:10

ACR 2017. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2017 års ACR-kongress.

Publicerad: 2017-11-24

16:01
Sammanfattning av KS resultat presenterade på ACR

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset ger en sammanfattning av vad...

16:01

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset ger en sammanfattning av vad forskargruppen presenterat under kongressen med bl.a det tidiga sjukdomsförloppet vid utveckling av RA.

Publicerad: 2017-11-27

02:11
Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna

ACR 2017. Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sin studie av...

02:11

ACR 2017. Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sin studie av EuroQol 5-Dimensions i förhållande till kostnader inom sjukvården och arbetslivet.

Publicerad: 2017-11-27

01:13
Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna,...

01:13

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna, om sjukdomsutvecklingen hos RA-patienter som behandlas med tofacitinib som monoterapi samt i kombinationsbehandling.

Publicerad: 2017-11-27

01:53
Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling

ACR 2017. Gary Macfarlane, University of Aberdeen, berättar om sin studie med data från The...

01:53

ACR 2017. Gary Macfarlane, University of Aberdeen, berättar om sin studie med data från The British Society of Rheumatology Biologics Register.

Publicerad: 2017-11-27

EULAR 2017

EULAR 2017

45:37
Webbsänt seminarium från EULAR 2017

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård,...

45:37

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård, Pfizers medicinska rådgivare, ett webbsänt seminarium och diskuterar nya rön från EULAR-kongressen i Madrid.

Publicerad: 2017-08-29

03:06
Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet...

03:06

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet och mortalitetsrisken vid hjärtinfarkt vid RA.

Publicerad: 2017-08-24

04:00
Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt...

04:00

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt och nivåer av urinsyra kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

02:35
Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med...

02:35

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med psoriasisartrit.

Publicerad: 2017-09-08

02:35
Om vikten av träning vid behandling av RA

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med...

02:35

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med uppföljning av benstyrka hos RA-patienter.

Publicerad: 2017-08-24

02:40
Unga Reumatiker presenterar kampanjen #synsintefinnsinte på EULAR 2017

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen...

02:40

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen #synsintefinnsinte som uppmärksammar reumatisk sjukdom hos unga.

Publicerad: 2017-08-24

03:43
DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om...

03:43

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om registerstudie där man tittat på hur patienter med RA och malignitet behandlas med biologiska DMARDs.

Publicerad: 2017-08-24

02:02
Om ökning av gikt

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie...

02:02

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie där man undersökt frekvensen av inläggningar för gikt.

Publicerad: 2017-08-24

04:39
Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på...

04:39

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på behandling med metotrexat vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

01:27
Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från...

01:27

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från EULAR 2017.

Publicerad: 2017-08-23

01:03
Vad sa man om PRO på EULAR 2017?

Rieke Alten, professor från Tyskland, kommenterar diskussionerna kring vikten av Patient Reported...

01:03

Rieke Alten, professor från Tyskland, kommenterar diskussionerna kring vikten av Patient Reported Outcome (PRO) på EULAR-kongressen.

Publicerad: 2017-08-23

01:24
Vad diskuterades på EULAR 2017?

EULAR 2017. Janet Pope, professor från Kanada, berättar om EULAR 2017 och hennes höjdpunkter...

01:24

EULAR 2017. Janet Pope, professor från Kanada, berättar om EULAR 2017 och hennes höjdpunkter från programmet.

Publicerad: 2017-08-23

04:26
Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA

EULAR 2017. Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om prediktorer för...

04:26

EULAR 2017. Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta hos RA-patienter under första året efter diagnos.

Publicerad: 2017-08-24

00:00
Webbsänt seminarium från EULAR 2018

EULAR 2017. Petra Neregård, Pfizers medicinska rådgivare, ett webbsänt seminarium och diskuterar...

00:00

EULAR 2017. Petra Neregård, Pfizers medicinska rådgivare, ett webbsänt seminarium och diskuterar nya rön från EULAR-kongressen i Amsterdam.

Publicerad: 2018-08-23

Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA)

06:19
Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan...

06:19

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan lungförändring hos rökare kopplat till inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

03:55
Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya...

03:55

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya behandlingsalternativ och EULAR-rekommendationer för att uppnå långvarig remission.

Publicerad: 2017-09-14

05:03
Hur vanligt är det med långvarig smärta vid reumatisk sjukdom?

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska...

05:03

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om sin forskning kring långvarig smärta vid reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2017-01-30

03:08
Do specific anti-citrullinated antibodies predict different phenotype of rheumatoid arthritis?

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist berättar om forskning för att utreda olika...

03:08

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist berättar om forskning för att utreda olika citrullinerade-antikroppars värde som prediktorer för olika typer av RA.

Publicerad: 2016-12-29

03:40
Increased concentration of Receptor Activator of Nuclear faktor Kappa-B Ligand (RANKL) predate onset of rheumatoid arthritis

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist redogör för sin forsking om RANKL. De har bl.a. uppmätt...

03:40

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist redogör för sin forsking om RANKL. De har bl.a. uppmätt förhöjda nivåer hos patienter som senare utvecklar RA.

Publicerad: 2016-12-29

04:22
Increased fracture risk in patients with early rheumatoid arthritis in the 1990s as well as in the 2000s: a prospective general population-matched cohort study

ACR 2016. Britt-Marie Nyhäll Wåhlin redogör för data från Barfoot om ökad frakturrisk för RA...

04:22

ACR 2016. Britt-Marie Nyhäll Wåhlin redogör för data från Barfoot om ökad frakturrisk för RA patienter.

Publicerad: 2016-12-29

04:11
Antibody medicated immanity drives response to methotrexate treatment in rheumatoid arthritis patients.

ACR 2016. Boel Bryendal presenterar abstract rörande biomarkörer och hur dessa kan förutsäga...

04:11

ACR 2016. Boel Bryendal presenterar abstract rörande biomarkörer och hur dessa kan förutsäga svar på MTX behandling.

Publicerad: 2016-12-29

03:13
Despite early improvement and limited self-reported disability, patient with rheumatoid arthritis still have impaired grip strength 5 years after diagnosis

ACR 2016. Carl Turesson berättar om studie där man studerat greppstyrkan hos patienter med tidig...

03:13

ACR 2016. Carl Turesson berättar om studie där man studerat greppstyrkan hos patienter med tidig RA - 15 års uppföljning.

Publicerad: 2016-12-29

03:45
Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan...

03:45

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan förutsäga effekten av methotrexate vid nydiagnosticerad RA.

Publicerad: 2016-09-21

01:25
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR...

01:25

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:03
Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt...

02:03

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:58
Om ultraljud och biomarkörer i RA

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer...

02:58

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer vid RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:30
Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet...

02:30

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet mellan riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och utvecklandet av reumatisk sjukdom.

Publicerad: 2016-09-12

Reumadagarna 2017

Reumadagarna 2017

04:44
Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska...

04:44

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research...

04:25

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research Sahlgrenska University.

Publicerad: 2017-09-27

01:43
Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi...

01:43

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

05:07
Hälsoplan - tillsammans med patienten

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt,...

05:07

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt, projektledare för 4D artrit.

Publicerad: 2017-09-27

02:56
Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

02:56

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

Publicerad: 2017-09-27

02:51
Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

02:51

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

Publicerad: 2017-09-27

05:08
JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

05:08

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

Publicerad: 2017-09-27

Barnreumatism

Psoriasisartrit (PsA)

Mest sedda inom reumatologi

Mest sedda inom reumatologi

04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research...

04:25

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research Sahlgrenska University.

Publicerad: 2017-09-27

04:05
Överläkare Dick Sahlberg berättar om årets SpA-kongress

SpA 2016. Dick Sahlberg, överläkare på Capio Movement Reumatologi i Halmstad, berättar om årets...

04:05

SpA 2016. Dick Sahlberg, överläkare på Capio Movement Reumatologi i Halmstad, berättar om årets kongress i Gent.

Publicerad: 2016-11-17

45:10
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017

ACR 2017. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med...

45:10

ACR 2017. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2017 års ACR-kongress.

Publicerad: 2017-11-24

45:37
Webbsänt seminarium från EULAR 2017

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård,...

45:37

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård, Pfizers medicinska rådgivare, ett webbsänt seminarium och diskuterar nya rön från EULAR-kongressen i Madrid.

Publicerad: 2017-08-29

01:10
Välkomna till ACR 2017!

ACR 2017. Livesänt seminarium med nyheter från ACR, 20 november kl 12.00.

01:10

ACR 2017. Livesänt seminarium med nyheter från ACR, 20 november kl 12.00.

Publicerad: 2017-11-09

02:03
Vikten av tidig behandling av smärta vid RA

J. Lampa, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, har undersökt förekomsten av kvarstående...

02:03

J. Lampa, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, har undersökt förekomsten av kvarstående smärta, trots effektiv antiinflammatorisk behandling, och sambandet mellan kvarstående smärta och en senare utveckling av generaliserad smärta (fibromyalgi).

Publicerad: 2016-05-25

03:55
Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya...

03:55

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya behandlingsalternativ och EULAR-rekommendationer för att uppnå långvarig remission.

Publicerad: 2017-09-14

05:03
Hur vanligt är det med långvarig smärta vid reumatisk sjukdom?

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska...

05:03

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om sin forskning kring långvarig smärta vid reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2017-01-30

03:59
Reumadagarna 2018 Helena Enocsson

Reumadagarna 2018. Intervju med Helena Enocsson, PhD Institutet för klinisk experimentell Medicin...

03:59

Reumadagarna 2018. Intervju med Helena Enocsson, PhD Institutet för klinisk experimentell Medicin Linköpings Universitetssjukhus.

Publicerad: 2018-10-16

03:39
Interleukin 8 – ny prediktor för utvecklingen av ACPA-positiv RA?

ACR 2015, Anca Catrina, överläkare vid Karolinska, om sambandet mellan interleukin 8 och...

03:39

ACR 2015, Anca Catrina, överläkare vid Karolinska, om sambandet mellan interleukin 8 och utvecklingen av ACPA-positiv RA.

Publicerad: 2016-05-19

05:08
JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

05:08

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

Publicerad: 2017-09-27

03:57
Olika röntgenmetoder vid axial SpA

EULAR 2015, Professor Dennis Poddubnyy, professor i reumatologi, Berlin, om olika röntgenmetoder...

03:57

EULAR 2015, Professor Dennis Poddubnyy, professor i reumatologi, Berlin, om olika röntgenmetoder för diagnostik och uppföljning av axial SpA.

Publicerad: 2016-05-25

03:22
Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom

EULAR 2016, Eva Baecklund, Reumatolog, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, har studerat...

03:22

EULAR 2016, Eva Baecklund, Reumatolog, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, har studerat Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom.

Publicerad: 2016-09-21

02:14
Om antikroppar vid lupusnefrit

EULAR 2015, Ioannis Parodis, reumatolog Karolinska, om hur antikroppar associerade med lupusnefrit...

02:14

EULAR 2015, Ioannis Parodis, reumatolog Karolinska, om hur antikroppar associerade med lupusnefrit påverkas av immunosuppressiv behandling och deras långsiktiga betydelse för njurfunktion.

Publicerad: 2016-05-25

03:06
Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet...

03:06

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet och mortalitetsrisken vid hjärtinfarkt vid RA.

Publicerad: 2017-08-24

04:40
Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS

EULAR 2016, Lotta Ljung, Reumatolog, Norrlands Universitetssjukhus Umeå - diskuterar resultat från...

04:40

EULAR 2016, Lotta Ljung, Reumatolog, Norrlands Universitetssjukhus Umeå - diskuterar resultat från en studie i vilken man har jämfört mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS.

Publicerad: 2016-09-12

03:09
Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

EULAR 2016, Nikolaos Marketos, Reumatolog Linköpings Universitetssjukhus - abstract med resultat...

03:09

EULAR 2016, Nikolaos Marketos, Reumatolog Linköpings Universitetssjukhus - abstract med resultat från en studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

Publicerad: 2016-09-21

04:13
Spinal radiografisk progression och prediktorer vid AS

EULAR 2016. Anna Deminger, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg – diskuterar...

04:13

EULAR 2016. Anna Deminger, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg – diskuterar resultat från en studie gällande spinal radiografisk progression och prediktorer vid ankyloserande spondylit.

Publicerad: 2016-09-21

03:06
Gikt verkar vara ett aktuellt ämne?

EULAR 2016. Lennart Jacobsson, Professor i reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg,...

03:06

EULAR 2016. Lennart Jacobsson, Professor i reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, berättar om resultat från forskning inom gikt.

Publicerad: 2016-09-12

01:43
Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi...

01:43

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

05:58
Vad är Barnreumaregistret och hur används det?

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar om...

05:58

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar om Barnreumaregistret, hur det används och om processen då barn med reumatisk sjukdom blir vuxna.

Publicerad: 2017-01-30

04:09
Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar vad ESID är och hur det kan kopplas till...

04:09

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar vad ESID är och hur det kan kopplas till reumatologins område.

Publicerad: 2017-01-30

04:00
Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt...

04:00

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt och nivåer av urinsyra kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

02:56
Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

02:56

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

Publicerad: 2017-09-27

02:51
Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

02:51

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

Publicerad: 2017-09-27

02:12
Vad är Disabkids och hur används det?

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar hur...

02:12

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar hur Disabkids kan mäta sjukdomspåverkan på barnens livskvalitet.

Publicerad: 2017-01-30

04:34
What is the added value of an MRI for the diagnosis of axial SpA?

ACR 2016. Xenofon Baraliakos diskuterar i denna intervju fördelar och begränsningar med MR vid...

04:34

ACR 2016. Xenofon Baraliakos diskuterar i denna intervju fördelar och begränsningar med MR vid diagnos och behandling av icke radiografisk SpA och även användning av lågdos CT.

Publicerad: 2016-12-29

06:12
Vad gör PreS och PRINTO?

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar om organisationerna PReS och PRINTO, vad de...

06:12

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar om organisationerna PReS och PRINTO, vad de gör och värdet utifrån ett svenskt perspektiv. Han ger oss också vetenskapliga highlights från den senaste PReS-kongressen.

Publicerad: 2017-01-30

05:07
Hälsoplan - tillsammans med patienten

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt,...

05:07

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt, projektledare för 4D artrit.

Publicerad: 2017-09-27

02:58
Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?

ACR 2017, Reumatolog Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset går igenom sin...

02:58

ACR 2017, Reumatolog Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset går igenom sin posterpresentation som undersöker vilka kliniska parametrar som associeras med olika typer av interferoner vid sjukdomen SLE hos patienter i Stockholmsregionen.

Publicerad: 2017-11-22

05:54
Trender inom reumatologivård under årets ACR

ACR 2017, Intervju med Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet som berättar om trender på...

05:54

ACR 2017, Intervju med Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet som berättar om trender på kongressen och varför reumatologer behöver samarbeta mer med sina kollegor inom onkologi.

Publicerad: 2017-11-22

03:47
Om ett nytt sätt att mäta sjukdomsaktivitet vid SLE

ACR 2015, E. Svenungsson, överläkare Karolinska, har undersökt 50 biomarkörer för att se om de...

03:47

ACR 2015, E. Svenungsson, överläkare Karolinska, har undersökt 50 biomarkörer för att se om de korrelerar med sjukdomsaktivitet vid SLE.

Publicerad: 2016-05-19

01:58
Om det prediktiva värdet av anti-CCP förr och nu

ACR 2015, Alf Kastbom, reumatolog Linköping, har undersökt om anti-CCP är en lika stark prediktor...

01:58

ACR 2015, Alf Kastbom, reumatolog Linköping, har undersökt om anti-CCP är en lika stark prediktor för sämre röntgenförlopp idag som för tio år sedan.

Publicerad: 2016-05-19

03:19
Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis (HUV) Syndrome in two geographically defined populations of Sweden.

ACR 2016. Christopher Sjöwall berättar om sin forskning på HUVs (hypokomplementemisk urtikariel...

03:19

ACR 2016. Christopher Sjöwall berättar om sin forskning på HUVs (hypokomplementemisk urtikariel vaskulit) - en sällsynt men allvarlig inflammatorisk sjukdom.

Publicerad: 2016-12-29

03:55
Prevalens av långvarig remission hos RA-patienter i Sverige

ACR 2016. Baserat på data från 29 000 RA-patienter ur SRQ pekar Jon Einarsson ut viktiga...

03:55

ACR 2016. Baserat på data från 29 000 RA-patienter ur SRQ pekar Jon Einarsson ut viktiga framgångsfaktorer för tidig remission.

Publicerad: 2017-01-18

04:44
Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska...

04:44

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

04:25
Survivin som en tidig prediktor för RA

EULAR 2015, Maria Bokarewa, professor i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg,...

04:25

EULAR 2015, Maria Bokarewa, professor i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, undersökt det prediktiva värdet av survivin för att identifiera patienter som inom kort löper risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-05-25

05:18
Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism

ACR 2017, Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset,har studerat...

05:18

ACR 2017, Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset,har studerat genen AIRE och de molekylära mekanismer som bidrar till att forma aggressiva ledkapsel-celler (FLS) vid ledgångsreumatism.

Publicerad: 2017-11-22

03:23
IBS hos patienter med Axial Spondylartrit

ACR 2017, Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus berättar om resultaten av...

03:23

ACR 2017, Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus berättar om resultaten av sin interimsanalys på patienter med AS och icke-radiologisk SpA och förekomsten av IBS bland dessa.

Publicerad: 2017-11-22

03:43
Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner

EULAR 2016. Vilija Oke, reumatolog Karolinska, om hur ökade serumnivåer av IFN lambda korrelerar...

03:43

EULAR 2016. Vilija Oke, reumatolog Karolinska, om hur ökade serumnivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner och patienter med SLE som har svårare organengagemang.

Publicerad: 2016-09-21

06:19
Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan...

06:19

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan lungförändring hos rökare kopplat till inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

01:53
Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling

ACR 2017. Gary Macfarlane, University of Aberdeen, berättar om sin studie med data från The...

01:53

ACR 2017. Gary Macfarlane, University of Aberdeen, berättar om sin studie med data från The British Society of Rheumatology Biologics Register.

Publicerad: 2017-11-27

03:04
Värdet av F-kalprotektin vid utredning av magbesvär

ACR 2015, T. Mandl, överläkare Malmö/Lund, om värdet av F-kalprotektin för se vilka...

03:04

ACR 2015, T. Mandl, överläkare Malmö/Lund, om värdet av F-kalprotektin för se vilka reumatologiska patienter med magbesvär som ska utredas med skopi.

Publicerad: 2016-05-19

04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom

ACR 2017, Olov Ekwall Immunolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ger en sammanfattning...

04:41

ACR 2017, Olov Ekwall Immunolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ger en sammanfattning av sin registerstudie på barn som fått tymus bortopererad och vilka immunologiska långtidseffekter det medför.

Publicerad: 2017-11-22

02:08
Respiratory symtoms in patient with primary Sjögren´s Syndrome - a case of control study

ACR 2016. Thomas Mandl redogör för en fallstudie/kontrollstudie där han adresserar behovet av...

02:08

ACR 2016. Thomas Mandl redogör för en fallstudie/kontrollstudie där han adresserar behovet av spirometri och rtg för att hitta patienter med Sjögren’s och samtidigt lungengagemang.

Publicerad: 2016-12-29

03:45
Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan...

03:45

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan förutsäga effekten av methotrexate vid nydiagnosticerad RA.

Publicerad: 2016-09-21

01:13
Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna,...

01:13

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna, om sjukdomsutvecklingen hos RA-patienter som behandlas med tofacitinib som monoterapi samt i kombinationsbehandling.

Publicerad: 2017-11-27

02:03
Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt...

02:03

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:28
Fynd av en ny antikropp mot skelettmuskel vid myosit

ACR 2015, Ingrid Lundberg, professor Karolinska, om vad fyndet av en ny antikropp kan innebära vid...

02:28

ACR 2015, Ingrid Lundberg, professor Karolinska, om vad fyndet av en ny antikropp kan innebära vid den reumatiska muskelsjukdomen myosit.

Publicerad: 2016-05-19

02:35
Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med...

02:35

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med psoriasisartrit.

Publicerad: 2017-09-08

03:40
Increased concentration of Receptor Activator of Nuclear faktor Kappa-B Ligand (RANKL) predate onset of rheumatoid arthritis

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist redogör för sin forsking om RANKL. De har bl.a. uppmätt...

03:40

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist redogör för sin forsking om RANKL. De har bl.a. uppmätt förhöjda nivåer hos patienter som senare utvecklar RA.

Publicerad: 2016-12-29

02:46
Work disability in newly diagnosed patient with primary Sjögren´s Syndrome - a population-based cohort study

ACR 2016. Thomas Mandl berättar om patienter med Sjögrens och deras ökade sjukskrivning - som...

02:46

ACR 2016. Thomas Mandl berättar om patienter med Sjögrens och deras ökade sjukskrivning - som dock inte förefaller att drivas av sjukdomsaktivitet.

Publicerad: 2016-12-29

02:45
Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS

EULAR 2016. Ulf Lindström, reumatolog Sahlgrenska, om sambandet mellan infektioner i GI, luftvägar...

02:45

EULAR 2016. Ulf Lindström, reumatolog Sahlgrenska, om sambandet mellan infektioner i GI, luftvägar och urogenitalt och risken för att utveckla AS.

Publicerad: 2016-09-21

01:25
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR...

01:25

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA.

Publicerad: 2016-09-21

04:11
Antibody medicated immanity drives response to methotrexate treatment in rheumatoid arthritis patients.

ACR 2016. Boel Bryendal presenterar abstract rörande biomarkörer och hur dessa kan förutsäga...

04:11

ACR 2016. Boel Bryendal presenterar abstract rörande biomarkörer och hur dessa kan förutsäga svar på MTX behandling.

Publicerad: 2016-12-29

02:11
Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna

ACR 2017. Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sin studie av...

02:11

ACR 2017. Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sin studie av EuroQol 5-Dimensions i förhållande till kostnader inom sjukvården och arbetslivet.

Publicerad: 2017-11-27

03:24
Varför har patienter med skleroderi en hög sjukfrånvaro?

EULAR 2015, G. Sandqvist, arbetsterapeut vid reumatologen i Lund, Skånes Universitetssjukhus, har...

03:24

EULAR 2015, G. Sandqvist, arbetsterapeut vid reumatologen i Lund, Skånes Universitetssjukhus, har studerat orsaker till den stora ökningen av sjukfrånvaron 3 år efter jämfört med 12 månader före diagnosen sklerodermi och ger förslag till åtgärder.

Publicerad: 2016-05-25

02:30
Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet...

02:30

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet mellan riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och utvecklandet av reumatisk sjukdom.

Publicerad: 2016-09-12

02:35
Om vikten av träning vid behandling av RA

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med...

02:35

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med uppföljning av benstyrka hos RA-patienter.

Publicerad: 2017-08-24

02:40
Unga Reumatiker presenterar kampanjen #synsintefinnsinte på EULAR 2017

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen...

02:40

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen #synsintefinnsinte som uppmärksammar reumatisk sjukdom hos unga.

Publicerad: 2017-08-24

02:45
Peridontit och risken för att utveckla RA

ACR 2015, Solbritt Rantapää, professor Umeå, har undersökt sambandet mellan anti-CCP och...

02:45

ACR 2015, Solbritt Rantapää, professor Umeå, har undersökt sambandet mellan anti-CCP och Arg-gingipain B och tidig utveckling av RA.

Publicerad: 2016-05-19

04:20
Sambandet mellan peridontit och utvecklingen av RA

ACR 2015, C.Turesson, överläkare Malmö, har undersökt förekomsten av citrullinerade antikroppar...

04:20

ACR 2015, C.Turesson, överläkare Malmö, har undersökt förekomsten av citrullinerade antikroppar i prover tagna 5-13 år före RA- diagnos

Publicerad: 2016-05-19

01:32
Fetma och risken för att utveckla RA

EULAR 2015, Lotta Ljung, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus...

01:32

EULAR 2015, Lotta Ljung, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och forskare vid KI Solna har undersökt vilken betydelse fetma för risken att utveckla RA i en stor kohort med RA-patienter i Västerbotten.

Publicerad: 2016-09-12

03:43
DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om...

03:43

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om registerstudie där man tittat på hur patienter med RA och malignitet behandlas med biologiska DMARDs.

Publicerad: 2017-08-24

03:13
Despite early improvement and limited self-reported disability, patient with rheumatoid arthritis still have impaired grip strength 5 years after diagnosis

ACR 2016. Carl Turesson berättar om studie där man studerat greppstyrkan hos patienter med tidig...

03:13

ACR 2016. Carl Turesson berättar om studie där man studerat greppstyrkan hos patienter med tidig RA - 15 års uppföljning.

Publicerad: 2016-12-29

03:08
Do specific anti-citrullinated antibodies predict different phenotype of rheumatoid arthritis?

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist berättar om forskning för att utreda olika...

03:08

ACR 2016. Solbritt Rantapää Dahlqvist berättar om forskning för att utreda olika citrullinerade-antikroppars värde som prediktorer för olika typer av RA.

Publicerad: 2016-12-29

02:07
Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA

ACR 2017, Reumatolog Solbritt Rantapää-Dahlqvist vid Umeå Universitetssjukhus berättar om...

02:07

ACR 2017, Reumatolog Solbritt Rantapää-Dahlqvist vid Umeå Universitetssjukhus berättar om intressanta fynd att tidigt kunna fastställa utvecklandet av Reumatoid Artrit genom att studera minskningen av käkbensmassa hos patienter.

Publicerad: 2017-11-22

04:05
OMICS-teknologier inom reumatologin

John Isaacs, professor i reumatologi, Newcastle, om hur OMICS-teknologier kommer att förändra...

04:05

John Isaacs, professor i reumatologi, Newcastle, om hur OMICS-teknologier kommer att förändra behandlingen av reumatiska sjukdomar de närmaste tio åren.

Publicerad: 2016-05-25

03:12
Förhöjd risk för lungcancer vid RA även hos icke-rökare

ACR 2015, K. Chatzidionysiou, forskare Karolinska, om risken för lungcancer hos patienter med RA...

03:12

ACR 2015, K. Chatzidionysiou, forskare Karolinska, om risken för lungcancer hos patienter med RA som röker/inte röker och hur risken är relaterad till anti-CCP och RF.

Publicerad: 2016-05-19

01:04
Rehabiliteringskoordinatorn som coach för bättre hälsa i primärvården

EULAR 2015, Anne Marie Norén, med lic, samordnare rehabilitering och sjukskrivning vid SLL, har...

01:04

EULAR 2015, Anne Marie Norén, med lic, samordnare rehabilitering och sjukskrivning vid SLL, har studerat värdet av en rehabiliteringskoordinator för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa och deras läkare inom primärvården.

Publicerad: 2016-09-12

03:26
Om kostnadseffektivitet inom reumatologin

EULAR 2015, Professor Joao Fonseca, Lissabon, om kostnadseffektivitet inom reumatologi och behovet...

03:26

EULAR 2015, Professor Joao Fonseca, Lissabon, om kostnadseffektivitet inom reumatologi och behovet av att identifiera patienter som behöver mindre läkemedel för att frigöra resurser.

Publicerad: 2016-09-21

02:02
Om ökning av gikt

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie...

02:02

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie där man undersökt frekvensen av inläggningar för gikt.

Publicerad: 2017-08-24

04:39
Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på...

04:39

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på behandling med metotrexat vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

04:05
Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH

ACR 2017, Forskaren Anna-Maria Hoffman-Vold vid Oslo Universitetssjukhus sammanfattar sin data över...

04:05

ACR 2017, Forskaren Anna-Maria Hoffman-Vold vid Oslo Universitetssjukhus sammanfattar sin data över biomarkören som är kopplad till utvecklande av pulmonell atriell hypertension (PAH) vid Systemisk Skleros och som är den största dödsorsaken vid .

Publicerad: 2017-11-22

04:44
Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund...

04:44

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet.

Publicerad: 2018-10-16

04:38
Tidiga prediktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med RA

ACR 2015, C. Turesson, överläkare Malmö, om sambandet mellan bland annat CRP hos patienter med RA...

04:38

ACR 2015, C. Turesson, överläkare Malmö, om sambandet mellan bland annat CRP hos patienter med RA och tidig utveckling av kardiovaskulär sjukdom.

Publicerad: 2016-05-19

03:15
Sambandet mellan RANK ligand och röntgenprogress vid ACPA-positiv RA

ACR 2015, Solbritt Rantapää Dahlqvist, professori Umeå, om sambandet mellan RANK ligand och...

03:15

ACR 2015, Solbritt Rantapää Dahlqvist, professori Umeå, om sambandet mellan RANK ligand och röntgenprogress hos patienter med RA.

Publicerad: 2016-05-19

02:48
Kliniska framsteg vid behandling av axial SPA

V. Azevedo, professor i reumatologi, Brasilien, föreläste om Clinical Advancements in Axial SpA,...

02:48

V. Azevedo, professor i reumatologi, Brasilien, föreläste om Clinical Advancements in Axial SpA, berättade bl.a. om entesitens och olika interleukiners roll i sjukdomsutvecklingen, om nya behandlingsmöjligheter och om vikten av tidig diagnos.

Publicerad: 2016-05-25

02:58
Om ultraljud och biomarkörer i RA

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer...

02:58

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer vid RA.

Publicerad: 2016-09-21

01:27
Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från...

01:27

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från EULAR 2017.

Publicerad: 2017-08-23

02:40
First Line Biological Treatment in Ankylosing Spondylitis

ACR 2017, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sammanfattar biologisk registerdata...

02:40

ACR 2017, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sammanfattar biologisk registerdata från de 5 nordiska länderna som visar skillnader på diagnostik och behandling av AS samt resonerar om orsakerna.

Publicerad: 2017-11-22

02:05
Två potentiella markörer för sjukdomsprogress vid RA

EULAR 2015, Michael Plattén, forskarassistent Karolinska, om JSW (joint space width) och bentäthet...

02:05

EULAR 2015, Michael Plattén, forskarassistent Karolinska, om JSW (joint space width) och bentäthet som markörer för sjukdomsprogress och val av behandling.

Publicerad: 2016-05-25

03:47
Om tidiga orsaker och nya behandlingsmöjligheter vid RA

ACR 2015, Lars Klareskog, professor Karolinska, om vad nya kunskaper om tidiga sjukdomsutvecklingen...

03:47

ACR 2015, Lars Klareskog, professor Karolinska, om vad nya kunskaper om tidiga sjukdomsutvecklingen vid RA kan användas till.

Publicerad: 2016-05-19

01:28
Om HRQOL, respons och följsamhet med biologiska läkemedel i monoterapi

EULAR 2015, Tanja Schjoedt Jörgensen, Frederiksberg Hospital in Copenhagen, har undersökt...

01:28

EULAR 2015, Tanja Schjoedt Jörgensen, Frederiksberg Hospital in Copenhagen, har undersökt hälsorelaterad livskvalitet, behandlingsrespons och drug adherence hos patienter med RA som får biologisk behandling i monoterapi.

Publicerad: 2016-05-25

03:55
Varför monitorera patienters läkemedelsnivåer?

EULAR 2015, Sandra Garces, professor i reumatologi, Portugal, om vad monitorering av...

03:55

EULAR 2015, Sandra Garces, professor i reumatologi, Portugal, om vad monitorering av läkemedelsnivåer kan leda till för reumatologin, för enskilda patienter och för hälsoekonomin.

Publicerad: 2016-05-25

02:23
Findings from Swedish population-based Cohort Study into Tuberculosis

ACR 2016. Mirjam K. de Vries redogör för sin registerstudie där de studerat TB incidence.

02:23

ACR 2016. Mirjam K. de Vries redogör för sin registerstudie där de studerat TB incidence.

Publicerad: 2016-12-29

04:22
Increased fracture risk in patients with early rheumatoid arthritis in the 1990s as well as in the 2000s: a prospective general population-matched cohort study

ACR 2016. Britt-Marie Nyhäll Wåhlin redogör för data från Barfoot om ökad frakturrisk för RA...

04:22

ACR 2016. Britt-Marie Nyhäll Wåhlin redogör för data från Barfoot om ökad frakturrisk för RA patienter.

Publicerad: 2016-12-29

02:04
Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset förklarar mekanismen och...

02:04

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset förklarar mekanismen och hypotesen bakom lungförändring hos rökare och inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

03:33
Om asbestos och risken för RA

EULAR 2017. Lars Alfredsson, professor Karolinska Institutet, pratar om kopplingen mellan asbestos...

03:33

EULAR 2017. Lars Alfredsson, professor Karolinska Institutet, pratar om kopplingen mellan asbestos och risken för utveckling av RA.

Publicerad: 2017-08-29

04:20
Reumadagarna 2018 Meliha C Kapetanovic

Reumadagarna 2018. Intervju med Meliha C Kapetanovic, ÖL/Docent SUS, Sektionen för reumatologi...

04:20

Reumadagarna 2018. Intervju med Meliha C Kapetanovic, ÖL/Docent SUS, Sektionen för reumatologi Lunds Universitet.

Publicerad: 2018-10-16

03:59
Om personcentrerad vård där sjuksköterskan får en utökad roll

EULAR 2015, I. Larsson, har undersökt hur personcentrerad vård (vartannat läkarbesök byts mot...

03:59

EULAR 2015, I. Larsson, har undersökt hur personcentrerad vård (vartannat läkarbesök byts mot ett sjuksköterskebesök) påverkar sjukdomsaktivitet, livskvalitet och hälsoekonomi och om det kan hjälpa patienter att hantera sin egen sjukvård.

Publicerad: 2016-09-12

02:00
Biologisk behandling vid låg sjukdomsaktivitet

EULAR 2015, Professor Leonardi Punzi, Italien, om biologiska läkemedels och klinisk erfarenhet av...

02:00

EULAR 2015, Professor Leonardi Punzi, Italien, om biologiska läkemedels och klinisk erfarenhet av sänkta doser till patienter med låg sjukdomsaktivitet.

Publicerad: 2016-05-25

06:07
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit

EULAR 2016, Desiree van der Heijde, Professor i reumatologi, Nederländerna, pratar om nya EULAR...

06:07

EULAR 2016, Desiree van der Heijde, Professor i reumatologi, Nederländerna, pratar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit.

Publicerad: 2016-09-12

03:45
Risken för kardiovaskulär sjukdom vid AS och PsA och odifferentierad spondylartrit

ACR 2015, L. Jacobsson, professor Sahlgrenska, om andelen patienter med AS, PsA och andra...

03:45

ACR 2015, L. Jacobsson, professor Sahlgrenska, om andelen patienter med AS, PsA och andra spondylartriter som drabbas av kardiovaskulära händelser.

Publicerad: 2016-05-19

01:47
Sick leave and disability pension in working-age gout patients before and after diagnosis - a population based case-control study.

ACR 2016. Valgedur Sigurdardottir presenterar sin forskning på 4500 patienter med gikt och deras...

01:47

ACR 2016. Valgedur Sigurdardottir presenterar sin forskning på 4500 patienter med gikt och deras sjukskrivningsmönster

Publicerad: 2016-12-29

02:16
Reumadagarna 2018 Lars Rönnblom

Reumadagarna 2018. Lars Rönnblom, Prefekt, professor/ÖL, reumatologi. Institutet för medicinska...

02:16

Reumadagarna 2018. Lars Rönnblom, Prefekt, professor/ÖL, reumatologi. Institutet för medicinska vetenskaper Reumatologi. Akademiska sjukhuset.

Publicerad: 2018-10-16

06:58
Reumadagarna 2018 Caroline Wasen

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi &...

06:58

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi & Inflammatoriska forskning Göteborgs Universitet.

Publicerad: 2018-10-17

01:12
Faktorer som påverkar risken att insjukna i AS

EULAR 2015, U. Lindström, reumatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , har studerat 1500...

01:12

EULAR 2015, U. Lindström, reumatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , har studerat 1500 patienter ur det svenska patientregistret och jämfört med en kontrollgrupp för att hitta faktorer som ökar risken för att insjukna i AS.

Publicerad: 2016-09-12

04:06
Smärta och smärtutveckling vid RA

ACR 2105, Jon Lampa, överläkare Karolinska, om sambandet mellan kvarstående smärta trots god...

04:06

ACR 2105, Jon Lampa, överläkare Karolinska, om sambandet mellan kvarstående smärta trots god inflammationskontroll och senare smärta, trötthet och sömnproblem.

Publicerad: 2016-05-19

04:51
Nya mål och möjligheter vid behandling av RA

EULAR 2015, Professorn Chris Buckley, Birmingham, om att vi idag försiktigt kan börja prata om att...

04:51

EULAR 2015, Professorn Chris Buckley, Birmingham, om att vi idag försiktigt kan börja prata om att förebygga och bota reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2016-09-21

 

 

Håll dig uppdaterad inom Reumatologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev