Missa inte webinar
från EULAR 2019

Den 26 augusti bjuder Pfizer in till ett webbsänt seminarium
med de senaste nyheterna från EULAR som arrangerades i Madrid.

Anmäl dig här

0

Reumatologi

Inom reumatologi tar vi upp de inflammatoriska ledsjukdomarna
reumatoid artrit, psoriaisisartrit, ankyloserande spondylit och
barnreumatism. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter
från stora kongresser som EULAR och ACR.

0

Pfizer sänder webinar om EULAR 2019 live den 26 augusti


Den 12-15 juni var vi på plats på EULAR i Madrid tillsammans med 14 000 deltagare från hela världen. Där presenterades de senaste rönen inom reumatologi samt EULARs nya riktlinjer.

EULAR 2015-18

EULAR 2015-18

03:15
"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"

EULAR 2018. Anna-Carin Horne, bitr. ÖL, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Berättar om studien, "Risk...

03:15

EULAR 2018. Anna-Carin Horne, bitr. ÖL, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Berättar om studien, "Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study."

Publicerad: 2018-08-23

46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018

Webbsändning 2018, Sammanfattning av årets EULAR-kongress med diskusson av aktuella ämnen från...

46:15

Webbsändning 2018, Sammanfattning av årets EULAR-kongress med diskusson av aktuella ämnen från kongressprogrammet och filmade intervjuer med experter från hela världen.

Publicerad: 2018-08-22

02:49
"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"

EULAR 2018. Professor Carl Turesson, Skånes universitetssjukhus i Malmö, berättar om...

02:49

EULAR 2018. Professor Carl Turesson, Skånes universitetssjukhus i Malmö, berättar om undersökningen "Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis."

Publicerad: 2018-08-20

03:30
"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"

EULAR 2018. Anna Södergren, Medicine doctor, berättar om studien "Increased progression of...

03:30

EULAR 2018. Anna Södergren, Medicine doctor, berättar om studien "Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up."

Publicerad: 2018-08-20

05:58
"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

EULAR 2018. Andrei Barbulescu, PhD student, Karolinska Institutet, berättar om studien...

05:58

EULAR 2018. Andrei Barbulescu, PhD student, Karolinska Institutet, berättar om studien "Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

Publicerad: 2018-08-20

03:09
"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"

EULAR 2018. Professor Stefan Bergman, Göteborgs Universitet, berättar om studien "Sense of...

03:09

EULAR 2018. Professor Stefan Bergman, Göteborgs Universitet, berättar om studien "Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time."

Publicerad: 2018-08-20

02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult, berättar om studien "Chronic...

02:59

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult, berättar om studien "Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement."

Publicerad: 2018-08-20

05:06
"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"

EULAR 2018. Eva Klingberg, docent, ÖL Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om studien...

05:06

EULAR 2018. Eva Klingberg, docent, ÖL Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om studien "Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis."

Publicerad: 2018-08-20

02:40
"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"

EULAR 2018. Dag Leonard, Post.doc. Akademiska Sjukhuset, berättar om studien "Novel gene variants...

02:40

EULAR 2018. Dag Leonard, Post.doc. Akademiska Sjukhuset, berättar om studien "Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis."

Publicerad: 2018-08-20

07:37
Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation

EULAR 2018. Jon Lampa, Doc.ÖL Karolinska Universitetssjukhuset, samtalar med Petra Neregård,...

07:37

EULAR 2018. Jon Lampa, Doc.ÖL Karolinska Universitetssjukhuset, samtalar med Petra Neregård, Senior Medical advisor på Pfizer, om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation.

Publicerad: 2018-08-20

01:59
"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"

EULAR 2018. Helga Westerlind, Post Doc. Karolinska Institutet, berättar om studien "Siblings of...

01:59

EULAR 2018. Helga Westerlind, Post Doc. Karolinska Institutet, berättar om studien "Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome."

Publicerad: 2018-08-20

02:34
"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"

EULAR 2018. Helena Forsblad D'elia, Professor/ÖL, berättar om studien "Ankylosing spondylitis...

02:34

EULAR 2018. Helena Forsblad D'elia, Professor/ÖL, berättar om studien "Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study."

Publicerad: 2018-08-20

03:57
"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"

EULAR 2018: Helena Forsblad D'elia berättar om de olika faktorerna som påverkar livskvaliteten...

03:57

EULAR 2018: Helena Forsblad D'elia berättar om de olika faktorerna som påverkar livskvaliteten negativt för patienter med ankyloserande spondylit

Publicerad: 2018-08-20

05:01
"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"

EULAR 2018: Susanne Pettersson, leg. sjuksköterska, Medicine doktor, Karolinska institutet,...

05:01

EULAR 2018: Susanne Pettersson, leg. sjuksköterska, Medicine doktor, Karolinska institutet, berättar om studien "Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"

Publicerad: 2018-08-20

02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult berättar om studien "Chronic...

02:59

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult berättar om studien "Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

Publicerad: 2018-08-20

05:24
"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"

EULAR 2018: Lovisa Lyngfelt, Amanuens, avd. för reumatologi & inflammation vid Sahlgrenska...

05:24

EULAR 2018: Lovisa Lyngfelt, Amanuens, avd. för reumatologi & inflammation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om studien "Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk"

Publicerad: 2018-08-20

03:16
"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"

EULAR 2018: Katarina Aili, Medicine doktor, forskare & sjukgymnast på FoU Spenshult berättar om...

03:16

EULAR 2018: Katarina Aili, Medicine doktor, forskare & sjukgymnast på FoU Spenshult berättar om studien "Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5-and 18-year perspective. A 20-year prospective study"

Publicerad: 2018-08-20

02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad,...

02:34

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad, berättar om studien "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

Publicerad: 2018-08-20

02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad,...

02:34

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad, berättar om studien "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

Publicerad: 2018-08-20

02:35
Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med...

02:35

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med psoriasisartrit.

Publicerad: 2017-09-08

45:37
Webbsänt seminarium från EULAR 2017

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård,...

45:37

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård, Pfizers medicinska rådgivare, ett webbsänt seminarium och diskuterar nya rön från EULAR-kongressen i Madrid.

Publicerad: 2017-08-29

03:33
Om asbestos och risken för RA

EULAR 2017. Lars Alfredsson, professor Karolinska Institutet, pratar om kopplingen mellan asbestos...

03:33

EULAR 2017. Lars Alfredsson, professor Karolinska Institutet, pratar om kopplingen mellan asbestos och risken för utveckling av RA.

Publicerad: 2017-08-29

04:00
Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt...

04:00

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt och nivåer av urinsyra kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

02:40
Unga Reumatiker presenterar kampanjen #synsintefinnsinte på EULAR 2017

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen...

02:40

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen #synsintefinnsinte som uppmärksammar reumatisk sjukdom hos unga.

Publicerad: 2017-08-24

03:06
Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet...

03:06

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet och mortalitetsrisken vid hjärtinfarkt vid RA.

Publicerad: 2017-08-24

02:02
Om ökning av gikt

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie...

02:02

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie där man undersökt frekvensen av inläggningar för gikt.

Publicerad: 2017-08-24

04:39
Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på...

04:39

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på behandling med metotrexat vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

03:43
DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om...

03:43

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om registerstudie där man tittat på hur patienter med RA och malignitet behandlas med biologiska DMARDs.

Publicerad: 2017-08-24

04:26
Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA

EULAR 2017. Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om prediktorer för...

04:26

EULAR 2017. Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta hos RA-patienter under första året efter diagnos.

Publicerad: 2017-08-24

02:35
Om vikten av träning vid behandling av RA

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med...

02:35

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med uppföljning av benstyrka hos RA-patienter.

Publicerad: 2017-08-24

01:03
Vad sa man om PRO på EULAR 2017?

Rieke Alten, professor från Tyskland, kommenterar diskussionerna kring vikten av Patient Reported...

01:03

Rieke Alten, professor från Tyskland, kommenterar diskussionerna kring vikten av Patient Reported Outcome (PRO) på EULAR-kongressen.

Publicerad: 2017-08-23

01:27
Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från...

01:27

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från EULAR 2017.

Publicerad: 2017-08-23

01:24
Vad diskuterades på EULAR 2017?

EULAR 2017. Janet Pope, professor från Kanada, berättar om EULAR 2017 och hennes höjdpunkter...

01:24

EULAR 2017. Janet Pope, professor från Kanada, berättar om EULAR 2017 och hennes höjdpunkter från programmet.

Publicerad: 2017-08-23

01:52
Inför EULAR 2017 webbsändning 28 aug

EULAR 2017. En förhandsvisning av innehållet i det kommande webbseminariet som kommer sändas den...

01:52

EULAR 2017. En förhandsvisning av innehållet i det kommande webbseminariet som kommer sändas den 28 augusti kl 12.10 här på Pfizer Play.

Publicerad: 2017-06-20

02:03
Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt...

02:03

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-09-21

03:09
Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

EULAR 2016, Nikolaos Marketos, Reumatolog Linköpings Universitetssjukhus - abstract med resultat...

03:09

EULAR 2016, Nikolaos Marketos, Reumatolog Linköpings Universitetssjukhus - abstract med resultat från en studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

Publicerad: 2016-09-21

02:58
Om ultraljud och biomarkörer i RA

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer...

02:58

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer vid RA.

Publicerad: 2016-09-21

03:22
Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom

EULAR 2016, Eva Baecklund, Reumatolog, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, har studerat...

03:22

EULAR 2016, Eva Baecklund, Reumatolog, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, har studerat Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom.

Publicerad: 2016-09-21

04:51
Nya mål och möjligheter vid behandling av RA

EULAR 2015, Professorn Chris Buckley, Birmingham, om att vi idag försiktigt kan börja prata om att...

04:51

EULAR 2015, Professorn Chris Buckley, Birmingham, om att vi idag försiktigt kan börja prata om att förebygga och bota reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2016-09-21

03:26
Om kostnadseffektivitet inom reumatologin

EULAR 2015, Professor Joao Fonseca, Lissabon, om kostnadseffektivitet inom reumatologi och behovet...

03:26

EULAR 2015, Professor Joao Fonseca, Lissabon, om kostnadseffektivitet inom reumatologi och behovet av att identifiera patienter som behöver mindre läkemedel för att frigöra resurser.

Publicerad: 2016-09-21

04:40
Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS

EULAR 2016, Lotta Ljung, Reumatolog, Norrlands Universitetssjukhus Umeå - diskuterar resultat från...

04:40

EULAR 2016, Lotta Ljung, Reumatolog, Norrlands Universitetssjukhus Umeå - diskuterar resultat från en studie i vilken man har jämfört mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS.

Publicerad: 2016-09-12

01:32
Fetma och risken för att utveckla RA

EULAR 2015, Lotta Ljung, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus...

01:32

EULAR 2015, Lotta Ljung, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och forskare vid KI Solna har undersökt vilken betydelse fetma för risken att utveckla RA i en stor kohort med RA-patienter i Västerbotten.

Publicerad: 2016-09-12

03:59
Om personcentrerad vård där sjuksköterskan får en utökad roll

EULAR 2015, I. Larsson, har undersökt hur personcentrerad vård (vartannat läkarbesök byts mot...

03:59

EULAR 2015, I. Larsson, har undersökt hur personcentrerad vård (vartannat läkarbesök byts mot ett sjuksköterskebesök) påverkar sjukdomsaktivitet, livskvalitet och hälsoekonomi och om det kan hjälpa patienter att hantera sin egen sjukvård.

Publicerad: 2016-09-12

01:04
Rehabiliteringskoordinatorn som coach för bättre hälsa i primärvården

EULAR 2015, Anne Marie Norén, med lic, samordnare rehabilitering och sjukskrivning vid SLL, har...

01:04

EULAR 2015, Anne Marie Norén, med lic, samordnare rehabilitering och sjukskrivning vid SLL, har studerat värdet av en rehabiliteringskoordinator för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa och deras läkare inom primärvården.

Publicerad: 2016-09-12

06:07
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit

EULAR 2016, Desiree van der Heijde, Professor i reumatologi, Nederländerna, pratar om nya EULAR...

06:07

EULAR 2016, Desiree van der Heijde, Professor i reumatologi, Nederländerna, pratar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit.

Publicerad: 2016-09-12

01:12
Faktorer som påverkar risken att insjukna i AS

EULAR 2015, U. Lindström, reumatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , har studerat 1500...

01:12

EULAR 2015, U. Lindström, reumatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , har studerat 1500 patienter ur det svenska patientregistret och jämfört med en kontrollgrupp för att hitta faktorer som ökar risken för att insjukna i AS.

Publicerad: 2016-09-12

03:24
Varför har patienter med skleroderi en hög sjukfrånvaro?

EULAR 2015, G. Sandqvist, arbetsterapeut vid reumatologen i Lund, Skånes Universitetssjukhus, har...

03:24

EULAR 2015, G. Sandqvist, arbetsterapeut vid reumatologen i Lund, Skånes Universitetssjukhus, har studerat orsaker till den stora ökningen av sjukfrånvaron 3 år efter jämfört med 12 månader före diagnosen sklerodermi och ger förslag till åtgärder.

Publicerad: 2016-05-25

03:13
Nya möjligheter till tidig diagnos och behandling av RA

EULAR 2015, Professor Pier Luigi Meroni, Milano, om hur behandlingen av RA har förändrats med nya...

03:13

EULAR 2015, Professor Pier Luigi Meroni, Milano, om hur behandlingen av RA har förändrats med nya läkemedel och riktlinjer samt nya möjligheter till tidig diagnos och sjukdomskontroll.

Publicerad: 2016-05-25

02:02
Höjdpunkter från EULAR inom pediatrisk reumatologi

EULAR 2015, reumatolog Finland, berättar bl a om en studie som jämför vad som händer om...

02:02

EULAR 2015, reumatolog Finland, berättar bl a om en studie som jämför vad som händer om biologisk behandling ges direkt efter JIA-diagnos eller betydligt senare.

Publicerad: 2016-05-25

03:31
Varför bör reumatologer lära sig MRI

EULAR 2015, Professor Walter Maksymowyc, USA, om två typer av MRI som båda behövs för tidig...

03:31

EULAR 2015, Professor Walter Maksymowyc, USA, om två typer av MRI som båda behövs för tidig diagnostik av spondylartriter och vikten av att lära sig tolka MRI.

Publicerad: 2016-05-25

04:05
OMICS-teknologier inom reumatologin

John Isaacs, professor i reumatologi, Newcastle, om hur OMICS-teknologier kommer att förändra...

04:05

John Isaacs, professor i reumatologi, Newcastle, om hur OMICS-teknologier kommer att förändra behandlingen av reumatiska sjukdomar de närmaste tio åren.

Publicerad: 2016-05-25

03:55
Varför monitorera patienters läkemedelsnivåer?

EULAR 2015, Sandra Garces, professor i reumatologi, Portugal, om vad monitorering av...

03:55

EULAR 2015, Sandra Garces, professor i reumatologi, Portugal, om vad monitorering av läkemedelsnivåer kan leda till för reumatologin, för enskilda patienter och för hälsoekonomin.

Publicerad: 2016-05-25

03:57
Olika röntgenmetoder vid axial SpA

EULAR 2015, Professor Dennis Poddubnyy, professor i reumatologi, Berlin, om olika röntgenmetoder...

03:57

EULAR 2015, Professor Dennis Poddubnyy, professor i reumatologi, Berlin, om olika röntgenmetoder för diagnostik och uppföljning av axial SpA.

Publicerad: 2016-05-25

02:05
Två potentiella markörer för sjukdomsprogress vid RA

EULAR 2015, Michael Plattén, forskarassistent Karolinska, om JSW (joint space width) och bentäthet...

02:05

EULAR 2015, Michael Plattén, forskarassistent Karolinska, om JSW (joint space width) och bentäthet som markörer för sjukdomsprogress och val av behandling.

Publicerad: 2016-05-25

02:00
Biologisk behandling vid låg sjukdomsaktivitet

EULAR 2015, Professor Leonardi Punzi, Italien, om biologiska läkemedels och klinisk erfarenhet av...

02:00

EULAR 2015, Professor Leonardi Punzi, Italien, om biologiska läkemedels och klinisk erfarenhet av sänkta doser till patienter med låg sjukdomsaktivitet.

Publicerad: 2016-05-25

01:02
Om risken för allvarliga infektioner vid behandling med DMARD

EULAR 2015, E. Arkema, docent i epidemiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, har undersökt...

01:02

EULAR 2015, E. Arkema, docent i epidemiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, har undersökt risken för allvarliga infektioner hos patienter med RA som får behandling med DMARD och jämfört med den övriga befolkningen.

Publicerad: 2016-05-25

01:28
Om HRQOL, respons och följsamhet med biologiska läkemedel i monoterapi

EULAR 2015, Tanja Schjoedt Jörgensen, Frederiksberg Hospital in Copenhagen, har undersökt...

01:28

EULAR 2015, Tanja Schjoedt Jörgensen, Frederiksberg Hospital in Copenhagen, har undersökt hälsorelaterad livskvalitet, behandlingsrespons och drug adherence hos patienter med RA som får biologisk behandling i monoterapi.

Publicerad: 2016-05-25

04:25
Survivin som en tidig prediktor för RA

EULAR 2015, Maria Bokarewa, professor i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg,...

04:25

EULAR 2015, Maria Bokarewa, professor i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, undersökt det prediktiva värdet av survivin för att identifiera patienter som inom kort löper risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-05-25

02:48
Kliniska framsteg vid behandling av axial SPA

V. Azevedo, professor i reumatologi, Brasilien, föreläste om Clinical Advancements in Axial SpA,...

02:48

V. Azevedo, professor i reumatologi, Brasilien, föreläste om Clinical Advancements in Axial SpA, berättade bl.a. om entesitens och olika interleukiners roll i sjukdomsutvecklingen, om nya behandlingsmöjligheter och om vikten av tidig diagnos.

Publicerad: 2016-05-25

02:14
Om antikroppar vid lupusnefrit

EULAR 2015, Ioannis Parodis, reumatolog Karolinska, om hur antikroppar associerade med lupusnefrit...

02:14

EULAR 2015, Ioannis Parodis, reumatolog Karolinska, om hur antikroppar associerade med lupusnefrit påverkas av immunosuppressiv behandling och deras långsiktiga betydelse för njurfunktion.

Publicerad: 2016-05-25

02:03
Vikten av tidig behandling av smärta vid RA

J. Lampa, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, har undersökt förekomsten av kvarstående...

02:03

J. Lampa, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, har undersökt förekomsten av kvarstående smärta, trots effektiv antiinflammatorisk behandling, och sambandet mellan kvarstående smärta och en senare utveckling av generaliserad smärta (fibromyalgi).

Publicerad: 2016-05-25

44:54
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago

ACR 2018. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med...

44:54

ACR 2018. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2018 års ACR-kongress i Chicago.

Publicerad: 2018-11-16

02:11
Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.

ACR 2018. Intervju med Professor Pascal Richette Lariboisière Hospital, University of Paris.

02:11

ACR 2018. Intervju med Professor Pascal Richette Lariboisière Hospital, University of Paris.

Publicerad: 2018-11-14

02:28
Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.

ACR 2018. Intervju med Professor Peter Taylor, Oxfords Universitet.

02:28

ACR 2018. Intervju med Professor Peter Taylor, Oxfords Universitet.

Publicerad: 2018-11-14

02:22
Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus

ACR 2018 Caroline Wasén, doktorand vid Göteborgs Universitet har studerat samband mellan...

02:22

ACR 2018 Caroline Wasén, doktorand vid Göteborgs Universitet har studerat samband mellan inflammation i hippocampus och påverkan på IGF1R.

Publicerad: 2018-11-13

02:11
Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit

ACR 2018 Daniela Di Giuseppe, doktorand vid Karolinska Institutet har undersökt kopplingen mellan...

02:11

ACR 2018 Daniela Di Giuseppe, doktorand vid Karolinska Institutet har undersökt kopplingen mellan rött kött och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2018-11-13

04:11
Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?

ACR 2018 Elisabeth Mogard, fysioterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid Skånes...

04:11

ACR 2018 Elisabeth Mogard, fysioterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid Skånes Universitetssjukhus.

Publicerad: 2018-11-12

04:42
Trender från årets ACR

ACR 2018. Lars Klareskog, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om trender från...

04:42

ACR 2018. Lars Klareskog, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om trender från årets ACR.

Publicerad: 2018-11-12

04:38
Om infektioner och ökad risk för GCA

Pavlos Stamatis, läkare och doktorand vid Skånes Universtitetssjukhus, diskuterar kopplingen...

04:38

Pavlos Stamatis, läkare och doktorand vid Skånes Universtitetssjukhus, diskuterar kopplingen mellan infektioner och ökad risk för jättecellsarterit (GCA).

Publicerad: 2018-11-12

03:51
Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt

ACR 2018 Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Institutet berättar om fynd av IgG aPL...

03:51

ACR 2018 Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Institutet berättar om fynd av IgG aPL hos patienter med hjärtinfarkt utan känd reumatologisk diagnos.

Publicerad: 2018-11-12

06:10
PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden

Speaker tour 2018. Reumatolog och Docent Lars Erik Kristensen berättar om PsA patienters och...

06:10

Speaker tour 2018. Reumatolog och Docent Lars Erik Kristensen berättar om PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden, samt ger exempel på vad han skulle vilja göra för att optimera vården för patienterna i framtiden.

Publicerad: 2018-10-22

05:33
"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

Reumadagarna 2018. Yogan Kisten, PhD student, Rheumatologi, Karolinska Institutet tell us about the...

05:33

Reumadagarna 2018. Yogan Kisten, PhD student, Rheumatologi, Karolinska Institutet tell us about the study "Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

Publicerad: 2018-10-17

06:58
Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi &...

06:58

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi & Inflammatoriska forskning Göteborgs Universitet. "Smoking is associated with low levels of soluble programmed death protein 1 ligand 1 in rheumatoid arthritis."

Publicerad: 2018-10-17

03:59
"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."

Reumadagarna 2018. Helena Enocsson, PhD Linköpings Universitetssjukhus, berättar om forskningen,...

03:59

Reumadagarna 2018. Helena Enocsson, PhD Linköpings Universitetssjukhus, berättar om forskningen, "Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis".

Publicerad: 2018-10-16

04:20
2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning

Reumadagarna 2018. Mottagaren av 2018 års Nanna Svartz stipendium, Meliha C Kapetanovic,...

04:20

Reumadagarna 2018. Mottagaren av 2018 års Nanna Svartz stipendium, Meliha C Kapetanovic, ÖL/Docent, Lunds Universitet, berättar om betydelsen av att tilldelas stipendiet och ger en sammanfattning av de viktigaste fynden inom sin forskning.

Publicerad: 2018-10-16

02:16
Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

Reumadagarna 2018. Lars Rönnblom, Prefekt, professor/ÖL, reumatologi. Institutet för medicinska...

02:16

Reumadagarna 2018. Lars Rönnblom, Prefekt, professor/ÖL, reumatologi. Institutet för medicinska vetenskaper Reumatologi. Akademiska sjukhuset berättar om reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

Publicerad: 2018-10-16

04:44
"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet...

04:44

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet diskuterar studien "Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up. "

Publicerad: 2018-10-16

03:15
"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"

EULAR 2018. Anna-Carin Horne, bitr. ÖL, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Berättar om studien, "Risk...

03:15

EULAR 2018. Anna-Carin Horne, bitr. ÖL, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Berättar om studien, "Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study."

Publicerad: 2018-08-23

46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018

Webbsändning 2018, Sammanfattning av årets EULAR-kongress med diskusson av aktuella ämnen från...

46:15

Webbsändning 2018, Sammanfattning av årets EULAR-kongress med diskusson av aktuella ämnen från kongressprogrammet och filmade intervjuer med experter från hela världen.

Publicerad: 2018-08-22

02:49
"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"

EULAR 2018. Professor Carl Turesson, Skånes universitetssjukhus i Malmö, berättar om...

02:49

EULAR 2018. Professor Carl Turesson, Skånes universitetssjukhus i Malmö, berättar om undersökningen "Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis."

Publicerad: 2018-08-20

03:30
"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"

EULAR 2018. Anna Södergren, Medicine doctor, berättar om studien "Increased progression of...

03:30

EULAR 2018. Anna Södergren, Medicine doctor, berättar om studien "Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up."

Publicerad: 2018-08-20

05:58
"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

EULAR 2018. Andrei Barbulescu, PhD student, Karolinska Institutet, berättar om studien...

05:58

EULAR 2018. Andrei Barbulescu, PhD student, Karolinska Institutet, berättar om studien "Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

Publicerad: 2018-08-20

03:09
"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"

EULAR 2018. Professor Stefan Bergman, Göteborgs Universitet, berättar om studien "Sense of...

03:09

EULAR 2018. Professor Stefan Bergman, Göteborgs Universitet, berättar om studien "Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time."

Publicerad: 2018-08-20

02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult, berättar om studien "Chronic...

02:59

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult, berättar om studien "Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement."

Publicerad: 2018-08-20

05:06
"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"

EULAR 2018. Eva Klingberg, docent, ÖL Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om studien...

05:06

EULAR 2018. Eva Klingberg, docent, ÖL Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om studien "Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis."

Publicerad: 2018-08-20

02:40
"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"

EULAR 2018. Dag Leonard, Post.doc. Akademiska Sjukhuset, berättar om studien "Novel gene variants...

02:40

EULAR 2018. Dag Leonard, Post.doc. Akademiska Sjukhuset, berättar om studien "Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis."

Publicerad: 2018-08-20

07:37
Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation

EULAR 2018. Jon Lampa, Doc.ÖL Karolinska Universitetssjukhuset, samtalar med Petra Neregård,...

07:37

EULAR 2018. Jon Lampa, Doc.ÖL Karolinska Universitetssjukhuset, samtalar med Petra Neregård, Senior Medical advisor på Pfizer, om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation.

Publicerad: 2018-08-20

01:59
"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"

EULAR 2018. Helga Westerlind, Post Doc. Karolinska Institutet, berättar om studien "Siblings of...

01:59

EULAR 2018. Helga Westerlind, Post Doc. Karolinska Institutet, berättar om studien "Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome."

Publicerad: 2018-08-20

02:34
"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"

EULAR 2018. Helena Forsblad D'elia, Professor/ÖL, berättar om studien "Ankylosing spondylitis...

02:34

EULAR 2018. Helena Forsblad D'elia, Professor/ÖL, berättar om studien "Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study."

Publicerad: 2018-08-20

03:57
"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"

EULAR 2018: Helena Forsblad D'elia berättar om de olika faktorerna som påverkar livskvaliteten...

03:57

EULAR 2018: Helena Forsblad D'elia berättar om de olika faktorerna som påverkar livskvaliteten negativt för patienter med ankyloserande spondylit

Publicerad: 2018-08-20

05:01
"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"

EULAR 2018: Susanne Pettersson, leg. sjuksköterska, Medicine doktor, Karolinska institutet,...

05:01

EULAR 2018: Susanne Pettersson, leg. sjuksköterska, Medicine doktor, Karolinska institutet, berättar om studien "Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"

Publicerad: 2018-08-20

02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult berättar om studien "Chronic...

02:59

EULAR 2018: Maria Andersson, senior forskare på FoU Spenshult berättar om studien "Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

Publicerad: 2018-08-20

05:24
"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"

EULAR 2018: Lovisa Lyngfelt, Amanuens, avd. för reumatologi & inflammation vid Sahlgrenska...

05:24

EULAR 2018: Lovisa Lyngfelt, Amanuens, avd. för reumatologi & inflammation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om studien "Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk"

Publicerad: 2018-08-20

03:16
"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"

EULAR 2018: Katarina Aili, Medicine doktor, forskare & sjukgymnast på FoU Spenshult berättar om...

03:16

EULAR 2018: Katarina Aili, Medicine doktor, forskare & sjukgymnast på FoU Spenshult berättar om studien "Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5-and 18-year perspective. A 20-year prospective study"

Publicerad: 2018-08-20

02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad,...

02:34

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad, berättar om studien "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

Publicerad: 2018-08-20

02:34
"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad,...

02:34

EULAR 2018. Karina Malm, Medicine doktor och specialist fysioterapeut, Capio Movement AB Halmstad, berättar om studien "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

Publicerad: 2018-08-20

01:53
Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling

ACR 2017. Gary Macfarlane, University of Aberdeen, berättar om sin studie med data från The...

01:53

ACR 2017. Gary Macfarlane, University of Aberdeen, berättar om sin studie med data från The British Society of Rheumatology Biologics Register.

Publicerad: 2017-11-27

01:13
Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna,...

01:13

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna, om sjukdomsutvecklingen hos RA-patienter som behandlas med tofacitinib som monoterapi samt i kombinationsbehandling.

Publicerad: 2017-11-27

02:11
Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna

ACR 2017. Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sin studie av...

02:11

ACR 2017. Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sin studie av EuroQol 5-Dimensions i förhållande till kostnader inom sjukvården och arbetslivet.

Publicerad: 2017-11-27

45:10
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017

ACR 2017. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med...

45:10

ACR 2017. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2017 års ACR-kongress.

Publicerad: 2017-11-24

04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom

ACR 2017, Olov Ekwall Immunolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ger en sammanfattning...

04:41

ACR 2017, Olov Ekwall Immunolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ger en sammanfattning av sin registerstudie på barn som fått tymus bortopererad och vilka immunologiska långtidseffekter det medför.

Publicerad: 2017-11-22

03:23
IBS hos patienter med Axial Spondylartrit

ACR 2017, Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus berättar om resultaten av...

03:23

ACR 2017, Johan K. Wallman, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus berättar om resultaten av sin interimsanalys på patienter med AS och icke-radiologisk SpA och förekomsten av IBS bland dessa.

Publicerad: 2017-11-22

05:54
Trender inom reumatologivård under årets ACR

ACR 2017, Intervju med Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet som berättar om trender på...

05:54

ACR 2017, Intervju med Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet som berättar om trender på kongressen och varför reumatologer behöver samarbeta mer med sina kollegor inom onkologi.

Publicerad: 2017-11-22

02:07
Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA

ACR 2017, Reumatolog Solbritt Rantapää-Dahlqvist vid Umeå Universitetssjukhus berättar om...

02:07

ACR 2017, Reumatolog Solbritt Rantapää-Dahlqvist vid Umeå Universitetssjukhus berättar om intressanta fynd att tidigt kunna fastställa utvecklandet av Reumatoid Artrit genom att studera minskningen av käkbensmassa hos patienter.

Publicerad: 2017-11-22

02:40
First Line Biological Treatment in Ankylosing Spondylitis

ACR 2017, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sammanfattar biologisk registerdata...

02:40

ACR 2017, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sammanfattar biologisk registerdata från de 5 nordiska länderna som visar skillnader på diagnostik och behandling av AS samt resonerar om orsakerna.

Publicerad: 2017-11-22

05:18
Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism

ACR 2017, Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset,har studerat...

05:18

ACR 2017, Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset,har studerat genen AIRE och de molekylära mekanismer som bidrar till att forma aggressiva ledkapsel-celler (FLS) vid ledgångsreumatism.

Publicerad: 2017-11-22

02:04
Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset förklarar mekanismen och...

02:04

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset förklarar mekanismen och hypotesen bakom lungförändring hos rökare och inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

06:19
Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan...

06:19

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan lungförändring hos rökare kopplat till inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

04:05
Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH

ACR 2017, Forskaren Anna-Maria Hoffman-Vold vid Oslo Universitetssjukhus sammanfattar sin data över...

04:05

ACR 2017, Forskaren Anna-Maria Hoffman-Vold vid Oslo Universitetssjukhus sammanfattar sin data över biomarkören som är kopplad till utvecklande av pulmonell atriell hypertension (PAH) vid Systemisk Skleros och som är den största dödsorsaken vid .

Publicerad: 2017-11-22

02:58
Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?

ACR 2017, Reumatolog Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset går igenom sin...

02:58

ACR 2017, Reumatolog Vilija Oke vid Karolinska Universitetssjukhuset går igenom sin posterpresentation som undersöker vilka kliniska parametrar som associeras med olika typer av interferoner vid sjukdomen SLE hos patienter i Stockholmsregionen.

Publicerad: 2017-11-22

04:44
Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska...

04:44

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research...

04:25

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research Sahlgrenska University.

Publicerad: 2017-09-27

01:43
Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi...

01:43

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

05:07
Hälsoplan - tillsammans med patienten

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt,...

05:07

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt, projektledare för 4D artrit.

Publicerad: 2017-09-27

02:56
Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

02:56

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

Publicerad: 2017-09-27

02:51
Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

02:51

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

Publicerad: 2017-09-27

05:08
JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

05:08

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

Publicerad: 2017-09-27

03:55
Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya...

03:55

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya behandlingsalternativ och EULAR-rekommendationer för att uppnå långvarig remission.

Publicerad: 2017-09-14

02:35
Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med...

02:35

Tanja Schjødt Jørgensen, professor vid Parker Institute, har studerat fatigue hos patienter med psoriasisartrit.

Publicerad: 2017-09-08

45:37
Webbsänt seminarium från EULAR 2017

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård,...

45:37

EULAR 2017. Reumatolog och professor Lars-Erik Kristensen leder tillsammans med Petra Neregård, Pfizers medicinska rådgivare, ett webbsänt seminarium och diskuterar nya rön från EULAR-kongressen i Madrid.

Publicerad: 2017-08-29

04:00
Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt...

04:00

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur gikt och nivåer av urinsyra kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

02:40
Unga Reumatiker presenterar kampanjen #synsintefinnsinte på EULAR 2017

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen...

02:40

EULAR 2017. Unga Reumatikers ordförande Madeleine och sekreterare Kim berättar om kampanjen #synsintefinnsinte som uppmärksammar reumatisk sjukdom hos unga.

Publicerad: 2017-08-24

03:06
Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet...

03:06

EULAR 2017. Mattias Skielta, överläkare vid Östersunds sjukhus, om kardiovaskulär komorbiditet och mortalitetsrisken vid hjärtinfarkt vid RA.

Publicerad: 2017-08-24

02:02
Om ökning av gikt

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie...

02:02

EULAR 2017. Mats Dehlin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om sin studie där man undersökt frekvensen av inläggningar för gikt.

Publicerad: 2017-08-24

04:39
Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på...

04:39

EULAR 2017. Kristin Waldenlind, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om respons på behandling med metotrexat vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom.

Publicerad: 2017-08-24

03:43
DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om...

03:43

EULAR 2017. Katerina Chatzidionysiou, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om registerstudie där man tittat på hur patienter med RA och malignitet behandlas med biologiska DMARDs.

Publicerad: 2017-08-24

04:26
Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA

EULAR 2017. Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om prediktorer för...

04:26

EULAR 2017. Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, om prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta hos RA-patienter under första året efter diagnos.

Publicerad: 2017-08-24

02:35
Om vikten av träning vid behandling av RA

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med...

02:35

EULAR 2017. Carl Turesson, professor vid Skånes universitetssjukhus, berättar om studie med uppföljning av benstyrka hos RA-patienter.

Publicerad: 2017-08-24

01:03
Vad sa man om PRO på EULAR 2017?

Rieke Alten, professor från Tyskland, kommenterar diskussionerna kring vikten av Patient Reported...

01:03

Rieke Alten, professor från Tyskland, kommenterar diskussionerna kring vikten av Patient Reported Outcome (PRO) på EULAR-kongressen.

Publicerad: 2017-08-23

01:27
Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från...

01:27

EULAR 2017. Maxime Dougados, professor från Frankrike, delar med sig av sina höjdpunkter från EULAR 2017.

Publicerad: 2017-08-23

01:24
Vad diskuterades på EULAR 2017?

EULAR 2017. Janet Pope, professor från Kanada, berättar om EULAR 2017 och hennes höjdpunkter...

01:24

EULAR 2017. Janet Pope, professor från Kanada, berättar om EULAR 2017 och hennes höjdpunkter från programmet.

Publicerad: 2017-08-23

05:03
Hur vanligt är det med långvarig smärta vid reumatisk sjukdom?

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska...

05:03

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om sin forskning kring långvarig smärta vid reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2017-01-30

02:12
Vad är Disabkids och hur används det?

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar hur...

02:12

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar hur Disabkids kan mäta sjukdomspåverkan på barnens livskvalitet.

Publicerad: 2017-01-30

05:58
Vad är Barnreumaregistret och hur används det?

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar om...

05:58

JiA Höstmöte 2016. Barnreumatolog och biträdande överläkare Bo Magnusson berättar om Barnreumaregistret, hur det används och om processen då barn med reumatisk sjukdom blir vuxna.

Publicerad: 2017-01-30

04:09
Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar vad ESID är och hur det kan kopplas till...

04:09

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar vad ESID är och hur det kan kopplas till reumatologins område.

Publicerad: 2017-01-30

06:12
Vad gör PreS och PRINTO?

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar om organisationerna PReS och PRINTO, vad de...

06:12

JiA Höstmöte 2016. Överläkare Anders Fasth berättar om organisationerna PReS och PRINTO, vad de gör och värdet utifrån ett svenskt perspektiv. Han ger oss också vetenskapliga highlights från den senaste PReS-kongressen.

Publicerad: 2017-01-30

04:03
Which are the most important comorbidities in axial SpA?

ACR 2016. Maxime Dougados resonerar om comorbiditet vs clinical features vid AS, hur och vem som...

04:03

ACR 2016. Maxime Dougados resonerar om comorbiditet vs clinical features vid AS, hur och vem som skall behandla denna comorbiditet.

Publicerad: 2016-12-29

02:08
Respiratory symtoms in patient with primary Sjögren´s Syndrome - a case of control study

ACR 2016. Thomas Mandl redogör för en fallstudie/kontrollstudie där han adresserar behovet av...

02:08

ACR 2016. Thomas Mandl redogör för en fallstudie/kontrollstudie där han adresserar behovet av spirometri och rtg för att hitta patienter med Sjögren’s och samtidigt lungengagemang.

Publicerad: 2016-12-29

03:45
Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan...

03:45

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan förutsäga effekten av methotrexate vid nydiagnosticerad RA.

Publicerad: 2016-09-21

01:25
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR...

01:25

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA.

Publicerad: 2016-09-21

03:43
Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner

EULAR 2016. Vilija Oke, reumatolog Karolinska, om hur ökade serumnivåer av IFN lambda korrelerar...

03:43

EULAR 2016. Vilija Oke, reumatolog Karolinska, om hur ökade serumnivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner och patienter med SLE som har svårare organengagemang.

Publicerad: 2016-09-21

02:03
Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt...

02:03

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-09-21

03:09
Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

EULAR 2016, Nikolaos Marketos, Reumatolog Linköpings Universitetssjukhus - abstract med resultat...

03:09

EULAR 2016, Nikolaos Marketos, Reumatolog Linköpings Universitetssjukhus - abstract med resultat från en studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

Publicerad: 2016-09-21

02:45
Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS

EULAR 2016. Ulf Lindström, reumatolog Sahlgrenska, om sambandet mellan infektioner i GI, luftvägar...

02:45

EULAR 2016. Ulf Lindström, reumatolog Sahlgrenska, om sambandet mellan infektioner i GI, luftvägar och urogenitalt och risken för att utveckla AS.

Publicerad: 2016-09-21

02:58
Om ultraljud och biomarkörer i RA

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer...

02:58

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer vid RA.

Publicerad: 2016-09-21

03:22
Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom

EULAR 2016, Eva Baecklund, Reumatolog, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, har studerat...

03:22

EULAR 2016, Eva Baecklund, Reumatolog, Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, har studerat Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom.

Publicerad: 2016-09-21

04:13
Spinal radiografisk progression och prediktorer vid AS

EULAR 2016. Anna Deminger, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg – diskuterar...

04:13

EULAR 2016. Anna Deminger, Reumatolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg – diskuterar resultat från en studie gällande spinal radiografisk progression och prediktorer vid ankyloserande spondylit.

Publicerad: 2016-09-21

04:51
Nya mål och möjligheter vid behandling av RA

EULAR 2015, Professorn Chris Buckley, Birmingham, om att vi idag försiktigt kan börja prata om att...

04:51

EULAR 2015, Professorn Chris Buckley, Birmingham, om att vi idag försiktigt kan börja prata om att förebygga och bota reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2016-09-21

03:26
Om kostnadseffektivitet inom reumatologin

EULAR 2015, Professor Joao Fonseca, Lissabon, om kostnadseffektivitet inom reumatologi och behovet...

03:26

EULAR 2015, Professor Joao Fonseca, Lissabon, om kostnadseffektivitet inom reumatologi och behovet av att identifiera patienter som behöver mindre läkemedel för att frigöra resurser.

Publicerad: 2016-09-21

04:40
Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS

EULAR 2016, Lotta Ljung, Reumatolog, Norrlands Universitetssjukhus Umeå - diskuterar resultat från...

04:40

EULAR 2016, Lotta Ljung, Reumatolog, Norrlands Universitetssjukhus Umeå - diskuterar resultat från en studie i vilken man har jämfört mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS.

Publicerad: 2016-09-12

01:32
Fetma och risken för att utveckla RA

EULAR 2015, Lotta Ljung, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus...

01:32

EULAR 2015, Lotta Ljung, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och forskare vid KI Solna har undersökt vilken betydelse fetma för risken att utveckla RA i en stor kohort med RA-patienter i Västerbotten.

Publicerad: 2016-09-12

03:59
Om personcentrerad vård där sjuksköterskan får en utökad roll

EULAR 2015, I. Larsson, har undersökt hur personcentrerad vård (vartannat läkarbesök byts mot...

03:59

EULAR 2015, I. Larsson, har undersökt hur personcentrerad vård (vartannat läkarbesök byts mot ett sjuksköterskebesök) påverkar sjukdomsaktivitet, livskvalitet och hälsoekonomi och om det kan hjälpa patienter att hantera sin egen sjukvård.

Publicerad: 2016-09-12

01:04
Rehabiliteringskoordinatorn som coach för bättre hälsa i primärvården

EULAR 2015, Anne Marie Norén, med lic, samordnare rehabilitering och sjukskrivning vid SLL, har...

01:04

EULAR 2015, Anne Marie Norén, med lic, samordnare rehabilitering och sjukskrivning vid SLL, har studerat värdet av en rehabiliteringskoordinator för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa och deras läkare inom primärvården.

Publicerad: 2016-09-12

02:30
Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet...

02:30

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet mellan riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och utvecklandet av reumatisk sjukdom.

Publicerad: 2016-09-12

03:06
Gikt verkar vara ett aktuellt ämne?

EULAR 2016. Lennart Jacobsson, Professor i reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg,...

03:06

EULAR 2016. Lennart Jacobsson, Professor i reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, berättar om resultat från forskning inom gikt.

Publicerad: 2016-09-12

06:07
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit

EULAR 2016, Desiree van der Heijde, Professor i reumatologi, Nederländerna, pratar om nya EULAR...

06:07

EULAR 2016, Desiree van der Heijde, Professor i reumatologi, Nederländerna, pratar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit.

Publicerad: 2016-09-12

01:12
Faktorer som påverkar risken att insjukna i AS

EULAR 2015, U. Lindström, reumatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , har studerat 1500...

01:12

EULAR 2015, U. Lindström, reumatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , har studerat 1500 patienter ur det svenska patientregistret och jämfört med en kontrollgrupp för att hitta faktorer som ökar risken för att insjukna i AS.

Publicerad: 2016-09-12

03:24
Varför har patienter med skleroderi en hög sjukfrånvaro?

EULAR 2015, G. Sandqvist, arbetsterapeut vid reumatologen i Lund, Skånes Universitetssjukhus, har...

03:24

EULAR 2015, G. Sandqvist, arbetsterapeut vid reumatologen i Lund, Skånes Universitetssjukhus, har studerat orsaker till den stora ökningen av sjukfrånvaron 3 år efter jämfört med 12 månader före diagnosen sklerodermi och ger förslag till åtgärder.

Publicerad: 2016-05-25

03:13
Nya möjligheter till tidig diagnos och behandling av RA

EULAR 2015, Professor Pier Luigi Meroni, Milano, om hur behandlingen av RA har förändrats med nya...

03:13

EULAR 2015, Professor Pier Luigi Meroni, Milano, om hur behandlingen av RA har förändrats med nya läkemedel och riktlinjer samt nya möjligheter till tidig diagnos och sjukdomskontroll.

Publicerad: 2016-05-25

02:02
Höjdpunkter från EULAR inom pediatrisk reumatologi

EULAR 2015, reumatolog Finland, berättar bl a om en studie som jämför vad som händer om...

02:02

EULAR 2015, reumatolog Finland, berättar bl a om en studie som jämför vad som händer om biologisk behandling ges direkt efter JIA-diagnos eller betydligt senare.

Publicerad: 2016-05-25

03:31
Varför bör reumatologer lära sig MRI

EULAR 2015, Professor Walter Maksymowyc, USA, om två typer av MRI som båda behövs för tidig...

03:31

EULAR 2015, Professor Walter Maksymowyc, USA, om två typer av MRI som båda behövs för tidig diagnostik av spondylartriter och vikten av att lära sig tolka MRI.

Publicerad: 2016-05-25

ACR

ACR

03:51
Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt

ACR 2018 Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Institutet berättar om fynd av IgG aPL...

03:51

ACR 2018 Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Institutet berättar om fynd av IgG aPL hos patienter med hjärtinfarkt utan känd reumatologisk diagnos.

Publicerad: 2018-11-12

04:38
Om infektioner och ökad risk för GCA

Pavlos Stamatis, läkare och doktorand vid Skånes Universtitetssjukhus, diskuterar kopplingen...

04:38

Pavlos Stamatis, läkare och doktorand vid Skånes Universtitetssjukhus, diskuterar kopplingen mellan infektioner och ökad risk för jättecellsarterit (GCA).

Publicerad: 2018-11-12

04:13
Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter

ACR 2018. Aase Hensvold, läkare vid Karolinska institutet forskar kring riskfaktorer för...

04:13

ACR 2018. Aase Hensvold, läkare vid Karolinska institutet forskar kring riskfaktorer för utvecklandet av artrit hos ACPA-positiva patienter.

Publicerad: 2018-11-12

04:42
Trender från årets ACR

ACR 2018. Lars Klareskog, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om trender från...

04:42

ACR 2018. Lars Klareskog, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om trender från årets ACR.

Publicerad: 2018-11-12

04:11
Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?

ACR 2018 Elisabeth Mogard, fysioterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid Skånes...

04:11

ACR 2018 Elisabeth Mogard, fysioterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid Skånes Universitetssjukhus.

Publicerad: 2018-11-12

02:11
Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit

ACR 2018 Daniela Di Giuseppe, doktorand vid Karolinska Institutet har undersökt kopplingen mellan...

02:11

ACR 2018 Daniela Di Giuseppe, doktorand vid Karolinska Institutet har undersökt kopplingen mellan rött kött och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2018-11-13

02:22
Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus

ACR 2018 Caroline Wasén, doktorand vid Göteborgs Universitet har studerat samband mellan...

02:22

ACR 2018 Caroline Wasén, doktorand vid Göteborgs Universitet har studerat samband mellan inflammation i hippocampus och påverkan på IGF1R.

Publicerad: 2018-11-13

02:28
Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.

ACR 2018. Intervju med Professor Peter Taylor, Oxfords Universitet.

02:28

ACR 2018. Intervju med Professor Peter Taylor, Oxfords Universitet.

Publicerad: 2018-11-14

02:11
Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.

ACR 2018. Intervju med Professor Pascal Richette Lariboisière Hospital, University of Paris.

02:11

ACR 2018. Intervju med Professor Pascal Richette Lariboisière Hospital, University of Paris.

Publicerad: 2018-11-14

44:54
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago

ACR 2018. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med...

44:54

ACR 2018. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2018 års ACR-kongress i Chicago.

Publicerad: 2018-11-16

Reumadagarna

Reumadagarna

05:33
"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

Reumadagarna 2018. Yogan Kisten, PhD student, Rheumatologi, Karolinska Institutet tell us about the...

05:33

Reumadagarna 2018. Yogan Kisten, PhD student, Rheumatologi, Karolinska Institutet tell us about the study "Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

Publicerad: 2018-10-17

06:58
Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi &...

06:58

Reumadagarna 2018. Intervju med Caroline Wasen, doktorand avdelningen för Reumatologi & Inflammatoriska forskning Göteborgs Universitet. "Smoking is associated with low levels of soluble programmed death protein 1 ligand 1 in rheumatoid arthritis."

Publicerad: 2018-10-17

03:59
"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."

Reumadagarna 2018. Helena Enocsson, PhD Linköpings Universitetssjukhus, berättar om forskningen,...

03:59

Reumadagarna 2018. Helena Enocsson, PhD Linköpings Universitetssjukhus, berättar om forskningen, "Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis".

Publicerad: 2018-10-16

04:20
2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning

Reumadagarna 2018. Mottagaren av 2018 års Nanna Svartz stipendium, Meliha C Kapetanovic,...

04:20

Reumadagarna 2018. Mottagaren av 2018 års Nanna Svartz stipendium, Meliha C Kapetanovic, ÖL/Docent, Lunds Universitet, berättar om betydelsen av att tilldelas stipendiet och ger en sammanfattning av de viktigaste fynden inom sin forskning.

Publicerad: 2018-10-16

02:16
Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

Reumadagarna 2018. Lars Rönnblom, Prefekt, professor/ÖL, reumatologi. Institutet för medicinska...

02:16

Reumadagarna 2018. Lars Rönnblom, Prefekt, professor/ÖL, reumatologi. Institutet för medicinska vetenskaper Reumatologi. Akademiska sjukhuset berättar om reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

Publicerad: 2018-10-16

04:44
"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet...

04:44

Reumadagarna 2018. Anders Bengtsson, Professor/ÖL SUS, Sektionen för reumatologi Lund Unviversitet diskuterar studien "Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up. "

Publicerad: 2018-10-16

04:44
Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska...

04:44

Reumadagarna 2017. Marika Kvarnström, överläkare på Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

04:25
Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research...

04:25

Reumadagarna 2017. Biolog Giacomo Gravina, Department of Rheumatology and Inflammation Research Sahlgrenska University.

Publicerad: 2017-09-27

01:43
Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi...

01:43

Reumadagarna 2017. Docent, Överläkare, Adjungerad lektor Iva Gunnarsson, Enheten för Reumatologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Publicerad: 2017-09-27

05:07
Hälsoplan - tillsammans med patienten

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt,...

05:07

Reumadagarna 2017. Jennie Sawalha, enhetschef på Centrum för reumatologi och Malin Regardt, projektledare för 4D artrit.

Publicerad: 2017-09-27

02:56
Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

02:56

Reumadagarna 2017. Doktorand Karin Jakobsson, Lunds Universitet i Malmö.

Publicerad: 2017-09-27

02:51
Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

02:51

Reumadagarna 2017. Specialistläkare och doktorand Kristina Juneblad, Umeå Universitet.

Publicerad: 2017-09-27

05:08
JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

05:08

Reumadagarna 2017. Professor Tom Huizinga, Leiden University Medical Center.

Publicerad: 2017-09-27

Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA)

06:19
Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan...

06:19

ACR 2017, Professor Anca Catrina, Karolinska Universitetssjukhuset har undersökt sambandet mellan lungförändring hos rökare kopplat till inflammation i lederna.

Publicerad: 2017-11-22

03:55
Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya...

03:55

Alvin F Wells, reumatolog från USA, var i Sverige och berättade bl.a. om unmet need, nya behandlingsalternativ och EULAR-rekommendationer för att uppnå långvarig remission.

Publicerad: 2017-09-14

05:03
Hur vanligt är det med långvarig smärta vid reumatisk sjukdom?

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska...

05:03

JiA Höstmöte 2016. Jon Lampa, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om sin forskning kring långvarig smärta vid reumatiska sjukdomar.

Publicerad: 2017-01-30

03:45
Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan...

03:45

EULAR 2016. Saedis Saevarsdottir, reumatolog Karolinska, har undersökt om vissa antikroppar kan förutsäga effekten av methotrexate vid nydiagnosticerad RA.

Publicerad: 2016-09-21

01:25
Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR...

01:25

EULAR 2016. Bernard Combe, Professor i reumatologi från Frankrike, berättar om nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:03
Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt...

02:03

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:58
Om ultraljud och biomarkörer i RA

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer...

02:58

EULAR 2016, Kei Ikeda, Chiba University Hospital, Chiba Japan, pratar om ultraljud och biomarkörer vid RA.

Publicerad: 2016-09-21

02:30
Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet...

02:30

EULAR 2016. Heidi Kokkonen, Reumatolog Norrlands Universitetssjukhus Umeå - har studerat sambandet mellan riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och utvecklandet av reumatisk sjukdom.

Publicerad: 2016-09-12

Barnreumatism

Psoriasisartrit (PsA)

 

 

Håll dig uppdaterad inom Reumatologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Enbrel (etanercept)  Inflectra (infliximab)  Xeljanz (tofacitinib)