Reumatoid Artrit

Ta del av det senaste inom reumatologiska sjukdomen – Reumatoid Artrit. Genom Pfizers nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videointervjuer från möten och stora kongresser och kan ta del av forskningsrapporter inom reumatoid artrit.

Reumatoid artrit (RA) eller ledgångsreumatism är den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige. Mellan 0,5 % till 1 % av den svenska vuxna befolkningen har RA och sjukdomen är vanligare hos kvinnor än män. Insjuknandet sker oftast mellan 45 och 65 års ålder, men både unga och äldre människor kan få reumatoid artrit.1 Vanliga tidiga symtom vid reumatoid artrit, där insjuknandet kan vara akut såväl som smygande kan vara stelhet, ömhet, svullnad och värk i en eller flera av händernas och/eller fötternas små leder, i vissa fall kan RA debutera i en större led, t ex knäled, axelled eller fotled, samma leder på båda kroppshalvorna är vanligt, trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, feber och generell stelhetskänsla är symtom som tyder på högaktiv inflammation i många leder eller maximala symtom på efternatten/morgonen.2

Genom Pfizers bevakning av de största kongresserna inom reumatologi som EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology) och Reumadagarna kan du ta del av nyheter, riktlinjer och de senaste forskningsrapporterna och data inom reumatoid artrit, till exempel om rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit, om forskning kring långvarig smärta vid reumatiska sjukdomar eller sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom. Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för reumatologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring reumatoid artrit och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med kopplat till reumatoid artrit.

Referenser: 1. Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2012 - reumatoid artrit, 2. Läkemedelsboken 2015 - Reumatiska sjukdomar; RA.

Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit

620523

Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit

275435

Hur fungerar Sidekick?

201429

Vad är Sidekick?

172843

EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?

435028

Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members

255680

How to prevent and manage fatigue in patients with RA

334400

"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."

239317

"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"

210623

"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

358143

"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"

119680

Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

379392

Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

235307

Om vikten av träning vid behandling av RA

155263

Om Xeljanz - Intervju med Petra Neregård och Lars Klareskog

155498

Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?

225215

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

85738

Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

150143

Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

123307

Om ultraljud och biomarkörer i RA

178815