Kostnadseffektiviteten med Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) jämfört med ingen antiviral behandling hos svenska vuxna med ökad risk för svår covid-19

I en studie som presenterats som poster på NSCMID 2023 i Örebro, undersöktes kostnadseffektiviteten för Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) jämfört med ingen anti-viral behandling hos svenska vuxna som löper ökad risk för progression till svår covid-19