Pfizerplay Header Kardiologi

Välj ett område inom Kardiologi:


Förmarksflimmer  VTE  Stroke  ATTR-CM

Mest sedda denna vecka

Mest sedda denna vecka

25:03
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
anders själander trombos vid cancer kardiologi
44:17
Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
13:07
Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte
03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
esc eliquis kardiologi
41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
01:53
Nya riktlinjer inom Syncope
artur fedorowski ehra kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
faris al-khalili esc eliquis
00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning
kristina hagwall ekg kardiologi
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
41:03
Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer
förmaksflimmer kardiologi kliniska komplexa
39:13
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble
peter stenvinkel njursjukdom förmaksflimmer

Nya videor inom kardiologi

Nya videor inom kardiologi

56:36
Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman
aktuell kunskap och kliniska dilemman anders själander eliquis webbinar
44:17
Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
36:48
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
25:12
Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
30:24
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
01:12
Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
attr-cm hjärtsvikt kardiologi
00:48
Höjdpunkter under Kardiovaskulärt vårmöte
attr-cm kardiologi kardiovaskulära vårmötet
01:16
Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
anders lundberg attr-cm kardiologi
15:46
Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
13:07
Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
08:18
Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
55:13
Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
39:38
Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
signild åsberg flimmerveckan kardiologi
43:53
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
44:08
Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
johan engdahl flimmerveckan kardiologi
05:17
Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
per eldhagen kardiologi attr-cm
41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
51:55
DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
cancer vte kardiologi
09:00
VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
cancer doac eliquis webinar
16:26
Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
giancario agnelli vte kardiologi
32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
25:03
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
anders själander trombos vid cancer kardiologi
34:42
Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt
paneldebatt Högriskpatienten ett Högriskprojekt kardiologi
35:06
Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
34:20
Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin
matthias lidin livsstil och förmaksflimmer kardiologi
32:42
ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall
kristina hagwall esc rekommendationer kardiologi
50:50
Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
00:28
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
arne lindgren antikoagulantia kardiologi
55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
cancer venös trombos vid cancer kardiologi
07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
emma svennberg stroke kardiologi

  Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

  Webinar 2020, Prof Per Lindqvist, Umeå universitet, föreläser om hjärtsvikt och hjärtamyloidos. Du får bland annat lyssna till några patientfall men även hur man i Umeå går tillväga för att hitta och diagnostisera patienter med ATTR-CM.

  Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

  Prof Per Lindqvist, Umeå universitet, föreläser om hjärtsvikt och hjärtamyloidos. Du får bland annat lyssna till några patientfall men även hur man i Umeå går tillväga för att hitta och diagnostisera patienter med ATTR-CM.

   Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

   ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

   Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

   ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

    PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

    Missa inget inom Kardiologi

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
    utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

    Kongresser och möten

    Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc Ehra

    Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker

    Webbsändning 2020, Prof. Mats Börjesson vid Sahlgrenska sjukhuset presenterar en översikt av aktuell kunskap kring fysisk aktivitet och förmaksflimmer, den eventuellt ökade risken för förmaksflimmer hos idrottande patienter samt omhändertagande.

    ESC

    Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

    Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under ESC-kongressen samt nyckelbudskap från de senaste STEMI-riktlinjerna från ESC.

    Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

    Intervjuer från EHRA

    Intervjuer från ESC

    Intervjuer från ESC

    17:45
    Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
    bengt johansson esc kardiologi
    11:53
    Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
    carina blomström lundqvist esc kardiologi
    12:38
    Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
    mats börjesson esc kardiologi
    10:22
    ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
    emma svennberg esc kardiologi
    11:43
    Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
    claes held esc kardiologi
    06:55
    ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
    tord juhlin esc förmaksflimmer
    08:17
    Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
    esc renato d. lopes aks
    02:20
    Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
    amar taha esc kardiologi
    02:18
    Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
    faris ghazal esc kardiologi
    02:57
    Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
    helena ödesjö esc kardiologi
    05:50
    Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
    jan steffel esc kardiologi
    07:11
    Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
    stefan james esc kardiologi
    06:04
    Smartphone-screening av förmaksflimmer
    richard godin esc kardiologi
    03:25
    Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
    maria ericsson esc kardiologi
    05:30
    Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
    paul hjemdahl esc kardiologi
    05:32
    Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
    karin schenck-gustafsson esc kardiologi
    03:00
    BMI och kardiovaskulär risk
    claes held esc kardiologi
    02:14
    Trippelterapi och blödningsrisk
    anna holm esc kardiologi
    02:24
    Ska fler patienter behandlas med ablation
    carina blomström lundqvist esc kardiologi
    04:07
    Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
    faris al-khalili esc noak
    03:51
    Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
    ander cohen esc vte
    04:12
    Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer
    faris al-khalili esc eliquis
    01:04
    Eventrecorder jämfört mot tum-EKG
    tove fredriksson esc förmaksflimmer
    04:53
    Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
    stefan james esc kardiologi
    03:37
    AKS och orsaker till senare död
    esc eliquis kardiologi
    03:02
    Prevalens av KOL vid myocardischemi
    2018 esc esc 2018 dag 4
    03:41
    Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt
    esc eliquis kardiologi
    02:22
    Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
    2018 esc 2018 dag 4 esc
    03:38
    Graviditet och hjärtsjukdom
    esc eliquis kardiologi
    02:40
    Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
    kardiologi esc förmaksflimmer
    01:39
    Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling
    esc kardiologi eliquis
    03:31
    AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner
    esc eliquis kardiologi
    03:42
    Förbehandla patienter före koronarintervention
    esc eliquis kardiologi
    02:11
    MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
    eliquis esc kardiologi
    04:23
    Förmaksflimmer och risk för PAH
    björn hornestam esc eliquis
    02:21
    Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?
    esc kardiologi eliquis
    02:47
    Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete
    carina blomström-lundqvist esc eliquis
    02:58
    Svimma – när är det fara och färde
    mats börjesson esc eliquis
    03:54
    Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
    esc eliquis kardiologi

    Svenska kardiovaskulära vårmötet

    Tidigare webbsändningar

    Tidigare webbsändningar

    56:36
    Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman
    aktuell kunskap och kliniska dilemman anders själander eliquis webbinar
    44:17
    Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
    eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
    36:48
    Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
    eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
    25:12
    Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
    eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
    30:24
    Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    15:46
    Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    13:07
    Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    08:18
    Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
    eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
    55:13
    Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
    venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
    39:38
    Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
    signild åsberg flimmerveckan kardiologi
    43:53
    Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
    kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
    44:08
    Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
    johan engdahl flimmerveckan kardiologi
    41:14
    Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
    annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
    51:55
    DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
    cancer vte kardiologi
    16:26
    Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
    giancario agnelli vte kardiologi
    55:27
    Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
    cancer venös trombos vid cancer kardiologi
    59:52
    Blödning och blödningshantering
    2020 blödningshantering faktor xa eliquis
    51:28
    Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
    webbsändning mats börjesson kardiologi
    27:29
    EKG - en tolkningsfråga
    kristina hagwall webinar kardiologi
    33:23
    Förmaksflimmer hos den äldre patienten
    per sjölin förmaksflimmer eliquis
    34:37
    Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
    kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi

    Missa inget inom Kardiologi

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
    utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

    Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

     

    Vi håller dig uppdaterad genom…

    prenumerera på pfizers nyhetsbrev

     

    Kardiologi i PfizerPlay

    Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

    I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter inom förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling samt riktlinjer för screening och strokeprevention. 

    Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

    Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC. 

    I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

    Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

    ______________________

    Pfizers hemsida för Eliquis

    Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)