Esc 42 videor
Se alla ämnen A-Ö

ESC

ESC (European Society of Cardiology) Congress är tillsammans med World Congress of Cardiology världens största event för sjukvårdspersonal som arbetar med att bekämpa hjärtsjukdomar. Denna internationella sammankomst ger sjukvårdspersonal den allra senaste hjärt- och kärlvetenskapen så att de bättre kan ta hand om sina patienter. Kongressen arrangeras av ESC som är en ideell kunskapsbaserad professionell förening som underlättar förbättring och harmonisering av standarder för diagnos och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.

ESC är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom kardiologi som ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ESC:s forum är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ESC är en etablerad sammankomst inom kardiologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden rörande kardiologi.

DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi

1032704

Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023

914283

Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi

1007723

STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor, konsult kardiolog

731797

Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI

283904

Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

334443

Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet

350037

Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare

272384

Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet

566784

Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet

186517

Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet

243797

Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet

313429