ESC

ESC (European Society of Cardiology) Congress är tillsammans med World Congress of Cardiology världens största event för sjukvårdspersonal som arbetar med att bekämpa hjärtsjukdomar. Denna internationella sammankomst ger sjukvårdspersonal den allra senaste hjärt- och kärlvetenskapen så att de bättre kan ta hand om sina patienter. Kongressen arrangeras av ESC som är en ideell kunskapsbaserad professionell förening som underlättar förbättring och harmonisering av standarder för diagnos och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ESC 2019 i Paris var Professor Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som sammanfattade resultaten av registerdata som visar på hög mortalitet hos patienter med förmaksflimmer som haft ischemisk stroke, intrakraniell blödning eller GI-blödning. Under ESC 2019 intervjuade Pfizer även specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping, som berättade om insikterna från en undersökning som belyser vad hos patienter som leder till fördröjning av upptäckt och behandling av hjärtinfarkt, Faris Al-Khalili, Kardiolog Hjärtmottagningen Sophiahemmet, om resultaten hur olika NOAK förhåller sig jämfört med warfarin avseende effekt och säkerhet vid förmaksflimmer i norden och professor Claes Held, Akademiska Sjukhuset Uppsala, som presenterade data från STABILITY-studien som belyser risken för kardiovaskulär sjukdom vid olika BMI.

ESC är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom kardiologi som ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ESC:s forum är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ESC är en etablerad sammankomst inom kardiologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden rörande kardiologi.

Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

1065557

Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

713109

Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

758912

ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

622507

Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

703104

ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

415915

Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

497024

Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

177664

Smartphone-screening av förmaksflimmer

364117

Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

140117

Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

431467

Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

350827

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

138837

Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

205312

Trippelterapi och blödningsrisk

134549

BMI och kardiovaskulär risk

180203

Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

332032

Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

330240

Ska fler patienter behandlas med ablation

144384

Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

247317

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957

Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

99392

Graviditet och hjärtsjukdom

218283

Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

142763

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160064

Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt

221824

Förbehandla patienter före koronarintervention

222187

AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

211669

Prevalens av KOL vid myocardischemi

182912

MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO

131584

Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

141675

Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

293504

Förmaksflimmer och risk för PAH

263637

Svimma – när är det fara och färde

178389

Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

167232

AKS och orsaker till senare död

217387

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG

64597

Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

252715

Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

234240