Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

ESC 2019, Renato D. Lopes MD, PhD Prof of Medicine, Cardiology, Duke University Medical Center förklarar AUGUSTUS studieupplägg och resultat som bl.a svarar på om ASA bör användas för patienter med förmaksflimmer och AKS eller genomgår PCI.