Vte 8 videor
Se alla ämnen A-Ö

Vte

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare

2791104

Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare

1728875

Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion

2581312

Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman

3396992

DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt

3115029

VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute

540523

Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy

986155

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957