Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer

2317632

Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin

946112

Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra

787712

Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James

498517

Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN

674987

Venös trombos och arteriell emboli vid cancer

3350954

Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies

124480

Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

2378283

Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus

2633387

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus

2648789

Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.

678827

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi

2474880

Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?

317163

Fästingbettet som förändrade Sussies liv

258603

DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt

3115029

VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute

540523

Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy

986155

Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt

1940437

Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander

1503040

Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt

2082112

Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan

2106474

Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin

2060395

ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall

1962112

Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili

3050474

Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år

729515

Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

3628992

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

3630272

Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi

3327509

Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018

375872

Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

434667

Välkommen till årets viktigaste webinar!

6865706

Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC

1769152

Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi

1479701

EHRA practical guide 2021

1822528

ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer

1712171

Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter

1765077

Sekundär prevention- Kvinnohjärtat

1475520

Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer

2463595

Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi

1877803

Kardiovaskulära vårmötet - året runt

3428309

Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ

472789

Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer

158315

Flimmerveckans avslutande paneldebatt

3614464

EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

3451712

Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro

518720

Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021

1464789

Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021

1434923

Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021

1114389

Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021

1216363

Det senaste inom området rökning och Covid-19

373227

Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

3462635

Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning inför operation

152384

Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning

214229

Hur diabetespatienter slutar röka för gott

1463595

Intervju med MD, PhD Maiju Marttinen

247232

Intervju med Professor Robert Zachariae

351744

Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?

3149077

Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?

579072

Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress

282303

Blödning och blödningshantering

3592875

Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer

3586112

Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger

2750827

Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade

1348948

Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos

1122027

Digital rökavvänjning - hur och varför

2576277

UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet

2762197

UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv

458027

UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020

469867

UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud

399040

UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS

216747

UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom

477717

UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib

288192

Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer

2087680

Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet

184233

Fatigue och IBD

334272

Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

703103

ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

415913

Häng med till referenslabratoriet i Örebro

295103

Susanna Jäghult om Quality Standards of Care

235712

Vad vet du om meningokocksjukdom

385152

Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta

210303

Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA

171072

The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population

120682

Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice

107113

JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases

440192

Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications

385108

Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?

194153

Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study

270762

Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta

75903

UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

130623

UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa

187903

UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit

231423

UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer

181547

UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

166442

UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer

372672

UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD

203988

UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år

309268

UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

169428

“Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”

250517

Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)

289280

2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning

107477

2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning

158122

Does the skin mirror the joints

207423

Har du lust att ha lust?

179753

Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom

154623

Self-management is patients with rheumatic diseases

236202

New treatments and therapeutic strategies in PsA

285183

Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid

2609152

Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

177663

Smartphone-screening av förmaksflimmer

364117

Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

140160

Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

431467

Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

350827

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

138837

Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

205312

Trippelterapi och blödningsrisk

134592

BMI och kardiovaskulär risk

180202

Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

332032

Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

330240

Ska fler patienter behandlas med ablation

144383

Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

247317

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957

Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members

255680

“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”

217428

Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people

755668

Developing e-health solutions for patients with patients

176640

How to prevent and manage fatigue in patients with RA

334400

Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population

244267

Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA

317312

Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden

223722

Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up

235263

Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up

328468

Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?

971562

Highlights från EULAR 2019

458837

Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response

537642

EU-kommissionen har godkänt TALZENNA® (talazoparib)

73108

Non-funktionella tumörer i hypofysen

372522

Historien bakom Acrostudy

143188

Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter

161920

Komorbiditet hos turnerpatienter

521023

Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD

228863

Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi

143913

Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen

235477

Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia

197867

Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass

252117

Per Hellström om inflammationsmarkörer

201322

Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW

118400

Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman

196308

Gastrodagarna 2019 - Hans Strid

156800

Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois

164437

Gastrodagarna 2019 - Julia König

103402

Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä

197823

Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

1849193

Vacciner - principer och immunförsvar

2614187

TBE och vaccinationsgenombrott

2121833

Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård

2593002

Tips och trix till dig som vaccinerar

220842

Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?

242987

Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras

193237

Meningokockinfektioner

2278463

Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet

146347

Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

58240

Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter

120042

Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer

121237

Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir

151232

Behandlingsriktlinjer för trangenderpatienter

288042

Turner syndrome och graviditet

226068

Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study

247467

Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång

113387

Endokrina långtidseffekter hos barnkanceröverlevare

188672

En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser

162602

Studieresultat från Prospective Multinational Trial Craniopharyngioma 2007

108117

Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera

113748

Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering

110463

Nya riktlinjer inom Syncope

113193

Metod som förbättrar utplacering av vänsterkammarelektrod?

114943

Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?

106240

Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv

125673

Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie

117802

Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?

175957

Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter

161280

Transition of patients with genetic syndromes

114943

Aggressiva och maligna hypofystumörer

334548

Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik

180907

Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder

168320

Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster

199593

Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD

168703

Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD

388992

Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor

224383

Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp

159103

Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden

527787

Förmaksflimmer hos den äldre patienten

2006548

Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

2945620

Vårt fantastiska immunförsvar

3626282

Fundamentala principer kring vacciner

246698

Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

126527

Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

320383

Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på

245183

Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

200660

Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit

431658

Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit

241663

Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter

286933

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago

2694335

Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.

131392

Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.

148522

Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?

251072

Trender från årets ACR

282153

Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter

253632

Om infektioner och ökad risk för GCA

278762

Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit

131028

Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus

142720

IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel

122347

Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier

292757

PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden

370367

"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

333993

Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit

418623

"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."

284223

Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

136320

"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."

239317

2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning

260073

Livsstilsfaktorer och Förmaksflimmer

2058005

Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan

177343

Susanna Jäghult berättar om studien PREM

190080

Hur kan man se framtiden i feces

160873

Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien

119103

Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

99392

Graviditet och hjärtsjukdom

218282

Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

142762

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160063

Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt

221823

Förbehandla patienter före koronarintervention

221397

AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

211668

Prevalens av KOL vid myocardischemi

182912

Session on Craniopharyngioma

112213

Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma

212607

The Landscape On Acromegaly Treatment

174507

Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly

138005

Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients

88340

MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO

131583

Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

141673

Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

293503

Förmaksflimmer och risk för PAH

263637

Svimma – när är det fara och färde

178388

Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

167232

Nya data från DETOX-studien

83797

AKS och orsaker till senare död

217387

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG

64703

Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

252713

Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

234240

"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"

195307

Webbsänt seminarium från EULAR 2018

2775978

"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"

169642

"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"

210623

"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

358143

"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"

189547

"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

179392

"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"

306303

"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"

160233

Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation

457792

"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"

119680

"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"

154837

"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"

237887

"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"

301353

"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

179392

"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"

324863

"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"

196842

"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

154432

"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

154432

Webbsänt seminarium från Tobaksfria Dagen 2018

2740587

Kan man kombinera NOAK och dronedaron

541333

Nivå av NT-ProBNP påverkar risk för förmaksflimmer

74793

Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?

64640

Ger förmaksflimmer även mer lungembolier?

67712

Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

2077440

Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly

83882

Posters ENDO Congress 2018

255593

Is it useful to measure pituitary volume?

213268

Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus

181547

Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children

298112

Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort

170943

Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement

159637

Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?

190272

Transition process should be personalized

92587

Pregnancy related endocrine issues

204073

Pituitary medical treatment versus surgery

155520

Bariatric surgery - diversing results for mother and child

236628

Sex differences in the effects of restricted sleep on the HPA axis stress

123882

Onset of Pituitary Hormone Deficiencies in Optic Nerve Hypoplaisia

251242

Challenges with transitions: Child to Adult

242943

Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study

196992

Paradigmskifte för Atopisk dermatit

361193

Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.

260267

Snart dags för ENDO 2018!

40597

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017

2710442

Trender inom reumatologivård under årets ACR

354068

Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?

124820

Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

379392

Sammanfattning av KS resultat presenterade på ACR

961983

Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism

318655

Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?

178388

Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH

245353

Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom

281833

IBS hos patienter med Axial Spondylartrit

203818

Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna

131072

Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

73387

Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling

113578

Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA

127935

Mechanisms Of FGF21 mediated growth hormone resistance

73855

Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

265535

Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

103872

Hälsoplan - tillsammans med patienten

307753

Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

176020

Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

171498

Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

284138

JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"

308393

Childhood primary hyperthyroidism: be aware of potential adverse cardiovascular events

335423

Prenantal environment and medical consequences

155860

Endocrine complications of childhood cancer and its treatment

182015

ESPE e-learning portal

95338

Diagnosis and management of pseudohypoparathyroidism and related conditions

368788

Årets Andrea Prader-pristagare

269418

Transition in endocrine care

83455

Pubertal induction and estrogen replacement in Turner Syndrome

161428

Improving care for patients with Turner Syndrome

192895

Secular changes of adult heights in the nordic countries

218473

Bone health in childhood cancer survivors

162347

Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy

144063

Management of endocrine late effects including fertility preservation

149867

Välkommen till ESPE 2017

65343

Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

235307

Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

155498

SSDVs nya riktlinjer för systembehandling av psoriasis

112788

Hur låter diskussionerna om D-vitaminets roll inom dermatologin

221823

Om asbestos och risken för RA

213503

Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

186495

Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

240020

Om ökning av gikt

122987

Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

279273

DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

223147

Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA

266068

Om vikten av träning vid behandling av RA

155263

Vad sa man om PRO på EULAR 2017?

63828

Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

87658

Inför EULAR 2017 webbsändning 28 aug

112063

Senaste data gällande kardiovaskulära sjukdomar och psoriasis

314793

Rökfri operation - varför och hur

1927317

Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt

2054467

Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas

165588

Dr. Neggers on hypothalamic damage and weight changes after craniopharyngioma

311273

Dr Netea-Maier on new approaches to thyroid cancer

214655

Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy

138027

Associate Prof. Ragnarsson on common genetic variants in cushing's syndrome

84073

Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism

108628

Mrs. Shepard on endocrine nurses society´s 27th annual symposium

103295

Prof. Wass on kisspeptin signaling

150953

Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma

132863

Dr. Olsson on new possible drug targets for craniopharyngioma

129343

Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017

1013375

Dr. Olsson on the incidence of malignancies in NFPA patients

164073

Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors

109353

Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1

177707

Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism

219263

Dr. Neggers on neuroplasticity in transsexuality

208660

The association between local corticosteroid use and body mass index

185258

Dr. Neggers on microbioma and metabolic consequences

136553

Rachel van Leeuwaarde on the hypogonadism in aging men session

117268

Prof. Wass on Gestational Weight Gain, a review of Maternal and Infant Outcomes

165673

Dr. Timmers on advances in primary adrenal insufficiency

231913

Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas

144427

Nyheter inom hand- och fotpsoriasis

65023

Psoriasispatienter får olika behandling beroende på var de bor

258473

Vad är Disabkids och hur används det?

132907

Vad är Barnreumaregistret och hur används det?

358507

Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?

249855

Vad gör PreS och PRINTO?

372095

Substitutionsbehandling av GH-bristiga patienter: dess påverkan på morbiditet och mortalitet

91433

AMPLIFY-extension med Professor Agnelli

258218

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

85738

Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

150143

Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS

165227

Spinal radiografisk progression och prediktorer vid AS

253908

Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner

223593

Kongressreportage från EHRA 2016

226667

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

Mortalitet hos Addisonpatienter med diabetes

349993

Ärftlighet hos Addisonpatienter

216298

Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom

294187

Nyheter kring Cushings sjukdom

212223

Om mutation som ger kortvuxenhet och accelererad skelettmognad hos barn

167828

Om årets fokusområden och svenska insatser på ENDO 2016

346473

Nya tekniker för diabetesbehandling, fetmautveckling hos barn och graviditetsdiabetes

289535

Steroidhormonmätning med ny metod för att särskilja carcinom från adenom

145707

Testmetod för fritt testosteron i saliv hos nyfödda pojkar

269033

Cortisolexponering påverkar DNA-metylering hos Cushingpatienter

158655

Scandinavian study on hyperparathyroidism

161152

Endocrine science, why does it matter?

262058

Long-term endocrine effects of cancer treatment

164308

Liver steatosis and cholesterol

273258

Temporarily restoring adrenal function in Addison's disease

110827

Genetic causes of eating disorder

91348

Endocrine disruptors, a real issue?

197140

Obesity and Cushing syndrome

215872

Framgångsfaktorer för god strokevård

276155

De vanligaste orsakerna till att patienterna inte tar sin medicin

153670

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis

790698