Pneumokocker

Upptäck det senaste om Pneumokocker. Genom Pfizers nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videointervjuer från möten och stora kongresser som Pfizers Vaccinsymposium, Infektionsveckan, ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases) och ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae), är bakterier som orsakar infektioner i de övre luftvägarna, som bihåleinflammation och öroninflammation. Bakterien kan också orsaka allvarliga sjukdomsbilder som kräver sjukhusvård, till exempel hjärnhinneinflammation, lunginflammation, bakteriemi och blodförgiftning. Symtomen är febril allmäninfektion eller lokal infektion i de övre luftvägarna, som öroninflammation, men kan även ge allvarliga infektioner, som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.1

Inom området Vaccin får du de senaste nyheterna om pneumokockinfektioner och genom videor och webbsändningar kan du lyssna på intervjuer och föreläsningar och ta del av forskning och rapporter från stora kongresser som Pfizers Vaccinsymposium, ESPID och ECCMID. Du ser videointervjuer med kända experter om vacciner och pneumokockinfektion som smarta tips till vaccinatörer, om främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas på bästa sätt och fördjupningar om vilka riskpatienter och grupper som kan vaccineras mot pneumokocker. Under området Vaccin får du även ta del av forskning och fakta kring principerna för vacciner och immunförsvar, antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser och hur pneumokock-sjukdomen yttrar sig och vad som är viktigt att tänka på. Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för Vaccin. Håll dig uppdaterad om forskning kring pneumokocker och vaccination. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på pneumokocker.

Referenser: 1. www.folkhalsomyndigheten.se

Prof. Julio Ramirez om föreläsningen Broadening PCV13 horizons: from CAPiTA to real-world effectiveness

331797

Prof. Heinz-Joseph Schmitt om ESPID 2017

315753

Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom

231828

Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom

325867

Pneumokocker

Upptäck det senaste om Pneumokocker. Genom Pfizers nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videointervjuer från möten och stora kongresser som Pfizers Vaccinsymposium, Infektionsveckan, ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases) och ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae), är bakterier som orsakar infektioner i de övre luftvägarna, som bihåleinflammation och öroninflammation. Bakterien kan också orsaka allvarliga sjukdomsbilder som kräver sjukhusvård, till exempel hjärnhinneinflammation, lunginflammation, bakteriemi och blodförgiftning. Symtomen är febril allmäninfektion eller lokal infektion i de övre luftvägarna, som öroninflammation, men kan även ge allvarliga infektioner, som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.1

Inom området Vaccin får du de senaste nyheterna om pneumokockinfektioner och genom videor och webbsändningar kan du lyssna på intervjuer och föreläsningar och ta del av forskning och rapporter från stora kongresser som Pfizers Vaccinsymposium, ESPID och ECCMID. Du ser videointervjuer med kända experter om vacciner och pneumokockinfektion som smarta tips till vaccinatörer, om främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas på bästa sätt och fördjupningar om vilka riskpatienter och grupper som kan vaccineras mot pneumokocker. Under området Vaccin får du även ta del av forskning och fakta kring principerna för vacciner och immunförsvar, antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser och hur pneumokock-sjukdomen yttrar sig och vad som är viktigt att tänka på. Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för Vaccin. Håll dig uppdaterad om forskning kring pneumokocker och vaccination. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på pneumokocker.

Referenser: 1. www.folkhalsomyndigheten.se