Triple burden disease

1387157

Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN

674987

Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.

678827

Fästingbettet som förändrade Sussies liv

258603

Skillnad mellan PCV13 och PPV23

243456

Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021

1464789

Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021

1434923

Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021

1114389

Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021

1216363

Häng med till referenslabratoriet i Örebro

295103

TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige

2440703

Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?

680277

Naturen, klimatet och människan

3151787

TBE - Virus, virulens och vaccination

228628

Naturen, klimatet och människan

283263

Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström

340757

Vad vet du om meningokocksjukdom

385152

Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

1849193

Vacciner - principer och immunförsvar

2614187

TBE och vaccinationsgenombrott

2121833

Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård

2593002

Tips och trix till dig som vaccinerar

220842

Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?

242987

Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras

193237

Meningokockinfektioner

2278463

Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

2945620

Vårt fantastiska immunförsvar

3626282

Fundamentala principer kring vacciner

246698

Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

126527

Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

320383

Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på

245183

Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

200660