TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige

2440703

Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?

680277

Naturen, klimatet och människan

3151787

Pfizers vacciner - aktuella frågor

1394473

TBE - Virus, virulens och vaccination

228628

Naturen, klimatet och människan

283263

Riskpatienter och pneumokocksjukdom

281472

Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström

340757

Meningokocksjukdom – testa dina kunskaper!

340757

Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

1849193

Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper

2175828

Vacciner - principer och immunförsvar

2614187

TBE och vaccinationsgenombrott

2121833

Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård

2593002

Tips och trix till dig som vaccinerar

220842

Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?

242987

Om pneumokockvaccination hos riskpatienter. Hur gör Norrbotten

221867

Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras

193237

Meningokockinfektioner

2278463

Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

2945620

Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser

1845588

Current Development in pediatric Vaccination

2270698

Vårt fantastiska immunförsvar

3626282

Ätbara vacciner

1679850

Fundamentala principer kring vacciner

246698

Utvecklingen av TBE i Sverige

368383

Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

126527

Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

320383

Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner

273002

Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på

245183

Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

200660

Inflammatorisk reumatisk sjukdom och pneumoni

1522602

Kronisk hjärtsjukdom och pneumoni

1417792

Diabetes och pneumoni

1213503

KOL och pneumoni

1239295

Prof. Julio Ramirez om föreläsningen Broadening PCV13 horizons: from CAPiTA to real-world effectiveness

331797

Thomas Wahlgren om pneumokockvaccination och cancerpatienter

328107

Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE

355433

Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett

418027

Prof. Heinz-Joseph Schmitt om ESPID 2017

315753

Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom

231828

Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom

325867

Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen

277823

Prof. Lars Rombo om pneumokockvaccination av riskpatienter

179947

Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala

202987

Del 4 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

555712

Del 3 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

1260587

Del 2 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

544383

Del 1 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

880895

Föreläsning om pneumokockpneumoni

1880747

Sammanfattning - Föreläsning om pneumokockpneumoni

48233