Endokrinologi

Här hittar du videomaterial med nationella och internationella experter samt rapporter från stora kongresser och möten.

akromegali

Historien bakom Acrostudy

143188

Michael Buchfelder, Prof. Dr. University of Erlangen, Nürnberg, Erlangen, Tyskland beskriver hur man tänkte när man designade Acrostudy så att man skulle fånga ev risker med en ny behandling.

Michael Buchfelder, Prof. Dr. University of Erlangen, Nürnberg, Erlangen, Tyskland beskriver hur…
Publicerad: 2019-06-24

Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter

161920

Daniela Esposito, MD (Dr.), Endocrinologist, PhD student, beskriver kopplingen mellan fördröjd diagnos och morbiditet och mortalitet hos akromegalipatienter i ett svenska material.

Daniela Esposito, MD (Dr.), Endocrinologist, PhD student, beskriver kopplingen mellan fördröjd…
Publicerad: 2019-06-24

Patient reported outcomes and the refinement of acromegaly management

162602

Prof. dr. Nienke Biermasz, Leiden University Medical Center, Nederländerna

Prof. dr. Nienke Biermasz, Leiden University Medical Center, Nederländerna
Publicerad: 2019-04-04

Towards clinical outcome sets in acromegaly

113748

Prof. dr. Nienke Biermasz, Leiden University Medical Center, Nederländerna

Prof. dr. Nienke Biermasz, Leiden University Medical Center, Nederländerna
Publicerad: 2019-04-04

Voice of the patients

125673

ENDO 2019, Prof.dr. Aart Jan van der Lelij, Erasmus Medical Centre Rotterdam, Netherlands

ENDO 2019, Prof.dr. Aart Jan van der Lelij, Erasmus Medical Centre Rotterdam, Netherlands
Publicerad: 2019-03-26

Cardiometabolic abnormalities in acromegalic patients

161280

ENDO 2019, Dr Daniel S Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

ENDO 2019, Dr Daniel S Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Publicerad: 2019-03-25

The Landscape On Acromegaly Treatment

174507

ECE 2018. Prof. Maria Fleseriu, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon.

ECE 2018. Prof. Maria Fleseriu, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon.
Publicerad: 2018-08-29

Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly

138005

ECE 2018. Laila Füchtbauer, MD, Sahlgrenska University Hospital.

ECE 2018. Laila Füchtbauer, MD, Sahlgrenska University Hospital.
Publicerad: 2018-08-29

Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly

83882

ENDO 2018. Eva Coopmans, Erasmus Medical Center, Rotterdam.

ENDO 2018. Eva Coopmans, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
Publicerad: 2018-03-21

Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?

190272

ENDO 2018. Dr. Daniel S Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

ENDO 2018. Dr. Daniel S Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Publicerad: 2018-03-21

Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study

196992

ENDO 2018. Dr. Daniel S. Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

ENDO 2018. Dr. Daniel S. Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Publicerad: 2018-03-19

Att individanpassa behandlingen av akromegali

221823

NENEG 2016. Jens Bollerslev från Oslo ger sin syn på behandlingsarsenalen vid akromegali och hur den bör individanpassas.

NENEG 2016. Jens Bollerslev från Oslo ger sin syn på behandlingsarsenalen vid akromegali och hur…
Publicerad: 2016-12-07

 

 

Håll dig uppdaterad inom Endokrinologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Genotropin (somatropin) Somavert (pegvisomant)