Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

2015

Kongressreportage från ESC 2015 del 3

434815

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt även om sina egna arbeten de presenterat under kongressen.

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt…
Publicerad: 2016-07-01

Kongressreportage ESC 2015 del 2

375060

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt även om sina egna arbeten de presenterat under kongressen.

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt…
Publicerad: 2016-07-01

Kongressreportage ESC 2015 del 1

379540

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt även om sina egna arbeten de presenterat under kongressen.

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt…
Publicerad: 2016-07-01

Njuren, vän eller fiende vid behandling med antikoagulantia

780778

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Lars Weiss, ÖL på Njurmedicinkliniken, Karlstad, redovisar varför man inte rekommenderar warfarin till patienter med svår njursvikt samt presenterar antikoagulantia och effekter hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Lars Weiss, ÖL på Njurmedicinkliniken, Karlstad, redovisar varför man…
Publicerad: 2016-07-01

Ska vi vara rädda för hjärnblödning med antikoagulantia eller är det en sällsynt fågel?

621312

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Jan-Erik Karlsson, ÖL på neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, En genomgång av risken för hjärnblödning i förhållande till ischemisk stroke i relation till behandling med NOAK vs warfarin.

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Jan-Erik Karlsson, ÖL på neurologen, Sahlgrenska…
Publicerad: 2016-07-01

Lungan – När törs vi sluta behandla med antikoagulantia?

522027

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Henry Eriksson, ÖL medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, resonerar om för- och nackdelar med förlängd behandling med antikoagulantia efter venös tromboembolism. Vad tillför NOAKS?

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Henry Eriksson, ÖL medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset…
Publicerad: 2016-07-01

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)