Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

förmaksflimmer

EKG - en tolkningsfråga!

1649600

Webbsändning 2020, överläkare i Kardiologi Kristina Hagwall, Danderyds sjukhus, ger en genomgång av våra vanligaste arytmier och hur de avspeglar sig på ett EKG.

Webbsändning 2020, överläkare i Kardiologi Kristina Hagwall, Danderyds sjukhus, ger en genomgång av…
Publicerad: 2020-01-16

Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra?

1849962

Webbsändning 2019, Annica Ravn-Fischer, Överläkare i Kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, tar upp patientfall vid behandling av förmaksflimmer och situationer som kompliceras av t.ex annan sjukdom, nedsatt njurfunktion eller hög ålder.

Webbsändning 2019, Annica Ravn-Fischer, Överläkare i Kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset…
Publicerad: 2019-11-15

Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition!

1458282

Webinar 2019, Emma Svennberg, Specialist Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, ger praktiska tips som underlättar hur vi bör göra och var vi ska leta för att hitta personer som har okänt förmaksflimmer.

Webinar 2019, Emma Svennberg, Specialist Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, ger praktiska tips som…
Publicerad: 2019-03-01

Förmaksflimmer hos den äldre patienten

2006548

Webbsändning 2019, Överläkare Per Sjölin Capio St Görans Sjukhus går igenom hantering av äldre patienter med förmaksflimmer. Vilka utmaningar, evidens och praktiska råd som kan vara bra att känna till för dessa patienter.

Webbsändning 2019, Överläkare Per Sjölin Capio St Görans Sjukhus går igenom hantering av äldre…
Publicerad: 2018-12-21

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160063

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i sin studie som undersöker vad som kan prediktera för återfall i förmaksflimmer vid ablation.

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i sin studie som…
Publicerad: 2018-08-30

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG?

64703

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt studieresultat där screeningmetoderna event recording och tum-EKG jämfördes för att hitta patienter med förmaksflimmer.

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt studieresultat där…
Publicerad: 2018-08-27

Ablation av förmaksflimmer

1959807

Docent Anders Englund, Arytmicenter Stockholm går igenom aktuell kunskap om ablation vid förmaksflimmer

Docent Anders Englund, Arytmicenter Stockholm går igenom aktuell kunskap om ablation vid…
Publicerad: 2018-08-15

Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

2077440

Webbsändning, Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor Täby Centrum doktorn ger sin syn på strukturerat omhändertagande av flimmerpatienten, innehåll och hur det går att komma igång med det på sin enhet.

Webbsändning, Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor Täby Centrum…
Publicerad: 2018-03-27

Första händelse efter flimmerdiagnos?

223423

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för svenska förmaksflimmerpatienter. Vad drabbas de av efter sin diagnos? Hur ser könsfördelningen ut?

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för…
Publicerad: 2017-08-31

Höjdpunkter från ESC 2017

257023

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under årets ESC-kongress.

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under…
Publicerad: 2017-08-31

Demens och antikoagulation – nya registerdata

112340

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska registerdata som belyser möjligt samband mellan strokepreventiva effekter och konsekvenser på demensutveckling.

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska…
Publicerad: 2017-08-30

Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

151935

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i Sverige som belyser samband mellan förmaksflimmer och venös tromboembolism – nya data från ESC.

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i…
Publicerad: 2017-08-30

Nytt om ablation

173547

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en uppföljning av effekt hos patienter som genomgått ablation vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en…
Publicerad: 2017-08-30

Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning?

194858

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya biomarkörer och dess betydelse för riskskattning vid förmaksflimmer jämfört med konventionella metoder.

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya…
Publicerad: 2017-08-30

Förmaksflimmer vid CABG

166335

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av förmaksflimmer i samband med CABG.

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av…
Publicerad: 2017-08-29

Med flimmer-patienten i fokus

172907

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping berättar om Amadeus-projektet med ett helhetsperspektiv på flimmerpatienten och hur omhändertagandet kan optimeras i klinisk praxis.

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i…
Publicerad: 2017-08-29

Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

193258

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening för förmaksflimmer i öppenvården och Faris Al-Khalili, Stockholm heart center, kommenterar ur en kardiologs synvinkel på detta.

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening…
Publicerad: 2017-08-29

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

232660

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping presenterar studieresultat från ett nytt automatiserat digitalt beslutsstöd som förbättrar vård vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken…
Publicerad: 2017-08-29

Screening av förmaksflimmer - vad händer?

144340

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-STOP studien som bl.a svara på om patienterna med tysta förmaksflimmer verkligen vill ha behandling med oral antikoagulation?

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-…
Publicerad: 2017-08-27

Förmaksflimmer - se hela patienten

1658623

Faris Al-Khalili, kardiolog och medicinskt ansvarig vid Stockholm Heart Center presenterar riktlinjer och praktiska råd vid hantering av förmaksflimmer i primärvården.

Faris Al-Khalili, kardiolog och medicinskt ansvarig vid Stockholm Heart Center presenterar…
Publicerad: 2017-08-10

ARICULA om elkonvertering inom 48h

627220

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny svensk studie som undersöker risken för komplikationer under 30 dagar efter elkonvertering hos patienter med respektive utan förbehandling av OAK.

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny…
Publicerad: 2017-04-28

NOAK jämfört med warfarin i Sverige

657578

Vårmötet 2017, Jonas Oldgren, Docent i Kardiologi vid Uppsala Clinical Research Center, presenterar svensk registerdata med över 68 000 oselekterade förmaksflimmerpatienter och där effekt och säkerhet har studerats mellan NOAK och warfarin.

Vårmötet 2017, Jonas Oldgren, Docent i Kardiologi vid Uppsala Clinical Research Center, presenterar…
Publicerad: 2017-04-28

Sikte på ESC's nya riktlinjer

1004948

Vårmötet 2017, Dan Atar, Prof Kardiologi vid Oslo Universitetssjukhus och tidigare vice ordförande i ESC går på 15 minuter igenom de Europeiska behandlingsriktlinjerna vid förmaksflimmer.

Vårmötet 2017, Dan Atar, Prof Kardiologi vid Oslo Universitetssjukhus och tidigare vice ordförande…
Publicerad: 2017-04-28

Mikroförmaksflimmer som riskfaktor

128148

ESC 2016, Tove Fredriksson, Danderyds sjukhus KI, sammanfattar studien som hon presenterade vid ESC om mikroförmaksflimmer som riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer.

ESC 2016, Tove Fredriksson, Danderyds sjukhus KI, sammanfattar studien som hon presenterade vid ESC…
Publicerad: 2016-09-23

ESC riktlinjer om screening

91775

ESC 2016, Johan Engdahl, Karolinska Institutet berättar vad de nya screening-riktlinjerna från ESC för förmaksflimmer kan få för betydelse i praktiken.

ESC 2016, Johan Engdahl, Karolinska Institutet berättar vad de nya screening-riktlinjerna från ESC…
Publicerad: 2016-09-23

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Dan Atar, ESC Vice President berättar kortfattat om 2016 års förändringar i ESCs nya praktiska riktlinjer kring förmaksflimmer.

Dan Atar, ESC Vice President berättar kortfattat om 2016 års förändringar i ESCs nya praktiska…
Publicerad: 2016-08-30

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

ESO 2016, Arne Lindgren, professor i neurologi vid Lunds Universitet ger sin syn på vad som bör beaktas inför ställningstagande till återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke.

ESO 2016, Arne Lindgren, professor i neurologi vid Lunds Universitet ger sin syn på vad som bör…
Publicerad: 2016-06-10

Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention

764543

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar resultat som utmanar dagens kliniska verktyg CHADS-Vasc och HAS-BLED att bedömma en patients risk för stroke och blödning vid FF och AK-behandling.

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar resultat…
Publicerad: 2016-05-18

Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?

805524

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines för screening och olika metoder för att upptäcka förmaksflimmer - paroxysmalt och icke paroxysmalt samt upplägg och resultat av STROKE-STOP studien.

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines…
Publicerad: 2016-05-17

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis

790698

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Docent Leif Friberg vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, föreläser om hur användningen av antikoagulantia ser ut i Sverige idag. Hur stor är andelen warfarin som förskrivs jämfört med NOAK och hur ser följsamheten ut?

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Docent Leif Friberg vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, föreläser…
Publicerad: 2016-05-17

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)