Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

kardiovaskulärt vårmöte

ARICULA om elkonvertering inom 48h

627220

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny svensk studie som undersöker risken för komplikationer under 30 dagar efter elkonvertering hos patienter med respektive utan förbehandling av OAK.

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny…
Publicerad: 2017-04-28

NOAK jämfört med warfarin i Sverige

657578

Vårmötet 2017, Jonas Oldgren, Docent i Kardiologi vid Uppsala Clinical Research Center, presenterar svensk registerdata med över 68 000 oselekterade förmaksflimmerpatienter och där effekt och säkerhet har studerats mellan NOAK och warfarin.

Vårmötet 2017, Jonas Oldgren, Docent i Kardiologi vid Uppsala Clinical Research Center, presenterar…
Publicerad: 2017-04-28

Sikte på ESC's nya riktlinjer

1004948

Vårmötet 2017, Dan Atar, Prof Kardiologi vid Oslo Universitetssjukhus och tidigare vice ordförande i ESC går på 15 minuter igenom de Europeiska behandlingsriktlinjerna vid förmaksflimmer.

Vårmötet 2017, Dan Atar, Prof Kardiologi vid Oslo Universitetssjukhus och tidigare vice ordförande…
Publicerad: 2017-04-28

Njuren, vän eller fiende vid behandling med antikoagulantia

780778

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Lars Weiss, ÖL på Njurmedicinkliniken, Karlstad, redovisar varför man inte rekommenderar warfarin till patienter med svår njursvikt samt presenterar antikoagulantia och effekter hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Lars Weiss, ÖL på Njurmedicinkliniken, Karlstad, redovisar varför man…
Publicerad: 2016-07-01

Ska vi vara rädda för hjärnblödning med antikoagulantia eller är det en sällsynt fågel?

621312

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Jan-Erik Karlsson, ÖL på neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, En genomgång av risken för hjärnblödning i förhållande till ischemisk stroke i relation till behandling med NOAK vs warfarin.

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Jan-Erik Karlsson, ÖL på neurologen, Sahlgrenska…
Publicerad: 2016-07-01

Lungan – När törs vi sluta behandla med antikoagulantia?

522027

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Henry Eriksson, ÖL medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, resonerar om för- och nackdelar med förlängd behandling med antikoagulantia efter venös tromboembolism. Vad tillför NOAKS?

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Henry Eriksson, ÖL medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset…
Publicerad: 2016-07-01

Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention

764543

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar resultat som utmanar dagens kliniska verktyg CHADS-Vasc och HAS-BLED att bedömma en patients risk för stroke och blödning vid FF och AK-behandling.

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar resultat…
Publicerad: 2016-05-18

Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?

805524

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines för screening och olika metoder för att upptäcka förmaksflimmer - paroxysmalt och icke paroxysmalt samt upplägg och resultat av STROKE-STOP studien.

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines…
Publicerad: 2016-05-17

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)