Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

peter svensson

ARICULA om elkonvertering inom 48h

627220

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny svensk studie som undersöker risken för komplikationer under 30 dagar efter elkonvertering hos patienter med respektive utan förbehandling av OAK.

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny…
Publicerad: 2017-04-28

NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering

1669140

Peter Svensson, Prof. Koagulationscentrum SUS Malmö, går igenom olika scenarion hur blödningar hanteras om patienten medicineras med NOAK.

Peter Svensson, Prof. Koagulationscentrum SUS Malmö, går igenom olika scenarion hur blödningar…
Publicerad: 2017-03-03

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)