Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

2018

Anna-Karin Tzikas presenterar sin poster på SABCS 2018

111637

SABCS 2018. Anna-Karin Tzikas, Överläkare vid Uddevalla sjukhus, presenterar sin studie på trippelnegativ bröstcancer diagnostiserade mellan 2007-2015 med avseende på biologi, tumörutbredning och överlevnad.

SABCS 2018. Anna-Karin Tzikas, Överläkare vid Uddevalla sjukhus, presenterar sin studie på…
Publicerad: 2019-01-24

Viktigaste presentationerna från SABCS 2018

379348

SABCS 2018. Hör Per Karlsson, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset prata om de viktigaste nyheterna från bröstcancermötet SABCS i San Antonio, 2018

SABCS 2018. Hör Per Karlsson, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset prata om de viktigaste…
Publicerad: 2019-01-24

Livskraft - När hjärnan inte orkar

2387220

Livskraft 2018. Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck berättar om hur vi kan förstå hjärntrötthet och vad som är karaktäristiskt samt tips och förslag på strategier som sparar energi och vilar hjärnan.

Livskraft 2018. Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck…
Publicerad: 2018-11-26

Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat

179562

WCLC 2018. Under WCLC presenterades en poster där man tittat på kostnader för lungcancerpatienter som diagnostiserats i Gävleborgs län under 2015. Lyssna på Hirsh Koyi berätta om resultaten.

WCLC 2018. Under WCLC presenterades en poster där man tittat på kostnader för lungcancerpatienter…
Publicerad: 2018-11-22

Svensk forskning inom immunterapi

475775

WCLC 2018. Lyssna på Cristian Ortiz-Villalon, patolog vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, berätta om resultaten från sin studie där man tittat på patienter med icke-småcellig lungcancer.

WCLC 2018. Lyssna på Cristian Ortiz-Villalon, patolog vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, berätta…
Publicerad: 2018-11-22

Livskraft - Sexuell hälsa och cancer

2443348

Livskraft 2018. Kan man ha sex när man är under cancerbehandling och vad behöver man tänka på? Hur informerar hälso- och sjukvårdspersonal patienter om sex, samliv och fertilitet? Else-Marie Rasmusson, leg. sjuksköterska onkologi och sexolog.

Livskraft 2018. Kan man ha sex när man är under cancerbehandling och vad behöver man tänka på? Hur…
Publicerad: 2018-10-19

Livskraft - Svåra samtal

2629140

Livskraft 2018. Samtal med patienter som genomgår allvarlig sjukdom kan vara utmanande på många sätt. Nina Cavalli-Björkman ger i den här föreläsningen konkreta råd kring hur man hanterar ämnen som existensiell smärta och rädsla för svåra symtom.

Livskraft 2018. Samtal med patienter som genomgår allvarlig sjukdom kan vara utmanande på många…
Publicerad: 2018-10-01

Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018

175445

EHA 2018. Hör Martin Höglund berätta om de mest intressanta nyheterna inom AML

EHA 2018. Hör Martin Höglund berätta om de mest intressanta nyheterna inom AML
Publicerad: 2018-09-26

Livskraft - Motion vid cancerbehandling

2623828

Livskraft 2018. Kan man motionera under pågående cancerbehandling och vad bör man tänka på? Motion vid cancerbehandling – en föreläsning av Katarina Woxnerud, legitimerad naprapat som varit verksam inom träning och utbildning i 30 år.

Livskraft 2018. Kan man motionera under pågående cancerbehandling och vad bör man tänka på? Motion…
Publicerad: 2018-06-19

Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln

174357

ASCO 2018. Vi har lärt oss mycket de senaste åren kring hur vi ska behandla med immunterapi och framförallt hur vi ska hantera de biverkningar som kan uppkomma. Det säger Lars Ny, överläkare och docent vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.

ASCO 2018. Vi har lärt oss mycket de senaste åren kring hur vi ska behandla med immunterapi och…
Publicerad: 2018-06-08

Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC

149033

ASCO 2018. Lyssna på Daniel Heng när han diskuterar de nya data från CARMENA studien som presenterats under ASCO. Han trycker på vikten av RWD för att förstå vilken sekvens vi ska använda de terapierna som finns tillgängliga för patienter med mRCC.

ASCO 2018. Lyssna på Daniel Heng när han diskuterar de nya data från CARMENA studien som…
Publicerad: 2018-06-08

Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper

240682

ASCO 2018. Prioriteras mindre tumörgrupper över större cancerdiagnoser och vad kan vi hoppas på i framtiden? Leif Klint, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset rapporterar om nytt som presenteras inom gastrointestinal cancer under ASCO 2018.

ASCO 2018. Prioriteras mindre tumörgrupper över större cancerdiagnoser och vad kan vi hoppas på i…
Publicerad: 2018-06-08

OS data från PROFILE 1014 publicerade

268522

ASCO 2018. Keith Wilner, Global Clinical Franchise Lead for Lung, var med och utvecklade Xalkori. Lyssna på Keith när han diskuterar de senaste data och vilken betydelse Xalkori har haft för patienter med ALK+ lungcancer.

ASCO 2018. Keith Wilner, Global Clinical Franchise Lead for Lung, var med och utvecklade Xalkori.…
Publicerad: 2018-06-07

”Failure is not an option”

247743

ASCO 2018. Den mentala inställningen har Prof. Manuela Schmidinger när hon behandlar patienter med metastaserad njurcancer. Om utmaningar från både läkarens och patientens perspektiv som följer med alla nya terapier som nu finns tillgängliga.

ASCO 2018. Den mentala inställningen har Prof. Manuela Schmidinger när hon behandlar patienter med…
Publicerad: 2018-06-05

Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?

330837

ASCO 2018. Onkologisk behandling har generellt sett varit tuff. Leif Klint, Onkologiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger sin syn på hur nya kunskaper och behandlingsmöjligheter förändrat situationen för dagens bröstcancerpatienter.

ASCO 2018. Onkologisk behandling har generellt sett varit tuff. Leif Klint, Onkologiska kliniken…
Publicerad: 2018-06-05

BRCA-mutationer, en utmaning i vården

370922

ASCO 2018. Barbro Linderholm, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om utmaningen med BRCA-mutationer, både ur ett behandlingsperspektiv men också i kombinationer med CNS-metastaser. Vilken livskvalitet har dessa patienter?

ASCO 2018. Barbro Linderholm, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om utmaningen…
Publicerad: 2018-06-05

CDK 4/6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen

351423

ASCO 2018. Hur har intåget av CDK 4/6-hämmare förändrat sättet vi behandlar patienter med spridd HR+/HER2- bröstcancer och vad har vi lärt oss om prediktiva biomarkörer? Dr Richard Finn, UCLA Medical Center, Santa Monica ger sin syn.

ASCO 2018. Hur har intåget av CDK 4/6-hämmare förändrat sättet vi behandlar patienter med spridd HR…
Publicerad: 2018-06-05

Att kräva testning är också patientens ansvar

256917

ASCO 2018. Det anser Martin Reck, lungläkare vid Grosshansdorf i Tyskland, som menar att också de mer ovanliga genetiska förändringarna måste utredas och där ligger ansvaret på läkaren men även på patienten att efterfråga detta.

ASCO 2018. Det anser Martin Reck, lungläkare vid Grosshansdorf i Tyskland, som menar att också de…
Publicerad: 2018-06-05

Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?

382122

ASCO 2018. Martin Sjöström, forskare vid Lunds universitet och presentantör av poster under ASCO 2018, berättar om det instrument de utvecklat för att identifiera patienter som potentiellt kan besparas adjuvant systemisk behandling.

ASCO 2018. Martin Sjöström, forskare vid Lunds universitet och presentantör av poster under ASCO…
Publicerad: 2018-06-04

Big Data är framtiden för medicinsk forskning

443627

ASCO 2018. Kathryn Lang, Global Medical Strategy Head of Data Science, är övertygad om att framtidens medicinska forskning behöver Big Data för att ta nya stora kliv framåt.

ASCO 2018. Kathryn Lang, Global Medical Strategy Head of Data Science, är övertygad om att…
Publicerad: 2018-06-04

Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom

140800

ASCO 2018. Subramanian Hariharan arbetar som Global Medical Affairs lead för IO på Pfizer. Han berättar här om den senaste uppdateringen från Javelin Merkel 200 studien som presenterats på ASCO 2018.

ASCO 2018. Subramanian Hariharan arbetar som Global Medical Affairs lead för IO på Pfizer. Han…
Publicerad: 2018-06-03

ASCO 2018

238762

ASCO 2018. Vi inleder årets rapportering med Thomas Wahlgren och Sofia Risberg som berättar om sina förväntningar, från presentationer av ny data till vikten av kongressen som en mötesplats för diskussioner mellan akademi och läkemedelsföretag.

ASCO 2018. Vi inleder årets rapportering med Thomas Wahlgren och Sofia Risberg som berättar om sina…
Publicerad: 2018-06-03

Ska vi screena för njurcancer i framtiden?

257215

EIKCS 2018. Grant Stewart, Universitetet i Cambridge, ger sin syn på screening inom njurcancer och vad som behövs för att detta ska vara aktuellt i framtiden. Han tar också upp värdet av de kvalitetsregister som finns tillgängliga inom Norden.

EIKCS 2018. Grant Stewart, Universitetet i Cambridge, ger sin syn på screening inom njurcancer och…
Publicerad: 2018-05-08

Biomarkörer inom njurcancer - ett underutforskat område

409365

EIKCS 2018. Det anser Martin Johansson, patolog vid Institutionen för klinisk patologi vid Lunds universitet. Han tar också upp sin syn på framtidens biomarkörer inom njurcancer och hur patologens roll inom njurcancer blir allt viktigare.

EIKCS 2018. Det anser Martin Johansson, patolog vid Institutionen för klinisk patologi vid Lunds…
Publicerad: 2018-05-08

Njurcancer landskapet har förändrats

192490

EIKCS 2018. Landskapet för behandling av njurcancer har dramatiskt förändrats de senaste åren och det kommer bli viktigare i framtiden att välja rätt behandling till rätt patient. Ja, det menar Professor Brian Rini vid Cleveland University.

EIKCS 2018. Landskapet för behandling av njurcancer har dramatiskt förändrats de senaste åren och…
Publicerad: 2018-05-08

Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona

312703

EBCC 2018. IRIS är den första multicenterstudien som är designad för att förstå behandlingsmönster och kliniska resultat hos patienter som behandlas med Ibrance. Den första delen av studien presenterades vid EBCC 2018 i Barcelona.

EBCC 2018. IRIS är den första multicenterstudien som är designad för att förstå behandlingsmönster…
Publicerad: 2018-05-02

Livskraft - Kost vid cancerbehandling

2649108

Livskraft 2018. Många cancerpatienter har ofta frågor om vad de ska äta och hur maten påverkar deras behandling. En föreläsning av Emma Nisukangas, leg. dietist vid Gävle sjukhus och projektledare Mat och Cancer, Dietisternas Riksförbund.

Livskraft 2018. Många cancerpatienter har ofta frågor om vad de ska äta och hur maten påverkar…
Publicerad: 2018-04-27

Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?

174633

EBCC 2018. Barbro Linderholm berättar om vad hon anser är de viktigaste frågorna just nu inom bröstcancerområdet. Vikten av att lära sig mer om hjärnmetastaser, hur de ska behandlas samt metoder för att avgöra risken att drabbas av hjärnmetastaser.

EBCC 2018. Barbro Linderholm berättar om vad hon anser är de viktigaste frågorna just nu inom…
Publicerad: 2018-04-23

Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?

184512

EBCC 2018. Lyssna på Henrik Lindman när han berättar om den registerstudie man gjort i Uppsala där man tittat på risken för patienter med en spridd bröstcancer att drabbas av hjärnmetastaser.

EBCC 2018. Lyssna på Henrik Lindman när han berättar om den registerstudie man gjort i Uppsala där…
Publicerad: 2018-04-23

Livskraft - Rökning vid cancerbehandling

2072788

Livskraft 2018. Hur påverkar rökning en patients cancerbehandling och vilka vinster kan ses gällande effekt och biverkningar vid rökstopp. Sölvi Vejby, utbildningsansvarig sjuksköterska/doktorand, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Livskraft 2018. Hur påverkar rökning en patients cancerbehandling och vilka vinster kan ses…
Publicerad: 2018-03-29

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)