Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

2019

Med Talks 2020. Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

2385557

Nya studier betonar vikten av tumörcellens kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Professor Pietras studier försöker omsätta kunskap till nya strategier för diagnostik eller behandling av cancer.

Nya studier betonar vikten av tumörcellens kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer…
Publicerad: 2020-02-12

Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi

210560

ASH 2019. Balans mellan effekt och toxicitet är viktigt vid behandling av patienter som inte tål intensiv kemoterapi. Jorge Cortes redogör för sin syn på hur man strävar efter en förlängd överlevnad och samtidigt förbättra livskvaliteten.

ASH 2019. Balans mellan effekt och toxicitet är viktigt vid behandling av patienter som inte tål…
Publicerad: 2020-01-31

Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede

332393

ASH 2019. Roxy Ferdinand är Pfizers globala medicinska chef och hon berättar om hur behandlingsmöjligheterna utvecklas och hur dom potentiellt kan påverka dagens omhändertagande av patienter med hematologiska maligniteter.

ASH 2019. Roxy Ferdinand är Pfizers globala medicinska chef och hon berättar om hur…
Publicerad: 2020-01-31

Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML

528277

ASH 2019. Gunnar Juliusson presenterade en poster under ASH där man undersökt behandlingskostnaden vid AML. Ett samarbetsprojekt där studiegruppen har kopplat det svenska AML-registret med Socialstyrelsens samt Statistiska centralbyråns register.

ASH 2019. Gunnar Juliusson presenterade en poster under ASH där man undersökt behandlingskostnaden…
Publicerad: 2020-01-30

Livskraft - Genetik och livsstilsrelaterad cancer

2481428

Livskraft 2019. Modern cancervård blir allt effektivare i att behandla sjukdom. Med denna föreläsning ger Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, dig en överblick och förståelse för cancercellens genetik.

Livskraft 2019. Modern cancervård blir allt effektivare i att behandla sjukdom. Med denna…
Publicerad: 2019-10-23

Sandra T Asanin, medicinsk rådgivare lungcancer, samtalar med Rojin om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil

323263

Rojin samtalar med Sandra T Asanin, medicinsk rådgivare lungcancer, om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua

Rojin samtalar med Sandra T Asanin, medicinsk rådgivare lungcancer, om Lorviquas biverkningsprofil…
Publicerad: 2019-09-30

Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment

361642

Publicerad: 2019-09-17

Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet

315433

Hör Lise-lott Eriksson berätta om sin syn på blodcancerförbundets roll och vad hon ser är förbundets viktigaste uppgift.

Hör Lise-lott Eriksson berätta om sin syn på blodcancerförbundets roll och vad hon ser är…
Publicerad: 2019-08-30

Livskraft - Barn som närstående

2095232

Livskraft 2019. Barn som närstående - en föreläsning av Johanna Joneklav, kurator och verksamhetsutvecklare vid Universitetssjukhuset Örebro och en av grundarna till webbstödet "Nära cancer"

Livskraft 2019. Barn som närstående - en föreläsning av Johanna Joneklav, kurator och…
Publicerad: 2019-05-17

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3119060

Hematologi 2019. Föreläsning vid Karolinska Solna med Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi vid Universitetssjukhuset i Aaschen. Tema: Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

Hematologi 2019. Föreläsning vid Karolinska Solna med Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi…
Publicerad: 2019-05-03

Fler faktorer än IMDC-kriterierna som påverkar val av behandling till mRCC-patienter

152873

Njurcancer 2019. Dr Guillermo de Velasco, verksam i Madrid, Spanien redogör för vilka faktorer som påverkar behandligsval för patienter med avancerad njurcancer, ffa vad gäller patienter med intermediär prognos

Njurcancer 2019. Dr Guillermo de Velasco, verksam i Madrid, Spanien redogör för vilka faktorer som…
Publicerad: 2019-04-16

Njurcancerpatienter lämpliga att opereras: håller bilden på att klarna?

230080

Njurcancer 2019. Dr. Peter Elfving, Överläkare från Urologkliniken i Malmö reflekterar över varför värdet av biopsi nu ökat för att besluta att operera eller inte trots bristen av biomarkörer.

Njurcancer 2019. Dr. Peter Elfving, Överläkare från Urologkliniken i Malmö reflekterar över varför…
Publicerad: 2019-04-12

Närmar vi oss tester om tumörens molekylära biologi som kommer styra behandlingsval?

143957

Njurcancer 2019. Professor James Larkin från Royal Marsden Hospital i London ger sin syn på hur forskningsprojekt som t ex TracerX är viktiga för att i framtiden ev. kunna vägleda behandlingsval till patienten med njurcancer.

Njurcancer 2019. Professor James Larkin från Royal Marsden Hospital i London ger sin syn på hur…
Publicerad: 2019-04-12

Livskraft - Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet

2378240

Livskraft 2019. Med betoning på förhållningssätt, samtalet och hur man skapar lugn lotsar Peter Strang, professor och överläkare på Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum och Stockholms Sjukhem, oss genom ett svårt men viktigt ämne.

Livskraft 2019. Med betoning på förhållningssätt, samtalet och hur man skapar lugn lotsar Peter…
Publicerad: 2019-04-01

Prof. Daniel Heng på Sverige-besök

206187

Njurcancer 2019. Professor Daniel Heng från Tom Baker Cancer Centre’s Clinical Research Unit i Calgary och ”pappa” till IMDC Prognostic Factors – de sk ”Heng-kriterierna” .

Njurcancer 2019. Professor Daniel Heng från Tom Baker Cancer Centre’s Clinical Research Unit i…
Publicerad: 2019-03-27

Intervju med Professor Tim Brümmendorf

300073

Hematologi 2019. Vi ställde några frågor om KML-behandling till Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi vid Universitetssjukhuset i Aachen, Tyskland, som just gästat Sverige för ett antal föreläsningar.

Hematologi 2019. Vi ställde några frågor om KML-behandling till Dr. Tim Brümmendorf, Professor i…
Publicerad: 2019-03-15

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)