Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

asco

Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter

158080

Hur påverkar metastasers placering OS hos patienter med mRCC? Se Daniel Heng sammanfatta nya data från ASCO GU gällande detta.

Hur påverkar metastasers placering OS hos patienter med mRCC? Se Daniel Heng sammanfatta nya data…
Publicerad: 2020-02-25

Artificiell Intelligens inom medicin

283797

Artificiell Intelligens eller AI börjar successivt nå den medicinska marknaden. Vad kan AI bidra för utvecklingen inom området medicin? Se och hör forskare och kliniker om AI och dess potential för framtidens hälso- och sjukvård.

Artificiell Intelligens eller AI börjar successivt nå den medicinska marknaden. Vad kan AI bidra…
Publicerad: 2019-06-10

Osimertinib-resistensmekanismer är olika beroende av terapilinje

259882

Lyssna på Dr Schoenfeld som presenterar de senaste analyserna av osimertinibresistens vilka baseras på vävnadsbiopsier från EGFRm NSCLC-patienter vid progress i första- jämfört med senare behandlingslinjer

Lyssna på Dr Schoenfeld som presenterar de senaste analyserna av osimertinibresistens vilka baseras…
Publicerad: 2019-06-07

Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer

190463

Mycket har hänt inom området trippelnegativ bröstcancer de senaste åren. Dr Peter Schmid berättar om hur han ser på behandlingen av patienter med denna sjukdom och vikten av biomarkörer.

Mycket har hänt inom området trippelnegativ bröstcancer de senaste åren. Dr Peter Schmid berättar…
Publicerad: 2019-06-07

Artificiell intelligens inom cancerdiagnostik

176233

Vilken roll kommer AI ha inom framtidens cancerdiagnostik. Hör Patologerna Patrick Micke och Johan Hartman föra en dialog kring detta.

Vilken roll kommer AI ha inom framtidens cancerdiagnostik. Hör Patologerna Patrick Micke och Johan…
Publicerad: 2019-06-04

Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA

443307

Dr Gainor berättar om viktiga utvecklingssteg av ALK TKIer, från första- till tredjegenerationens hämmare. Han tar också upp vilken roll RWD har i klinisk praxis samt diskuterar diagnostiskt värde av ctDNA vid mutationspositiv NSCLC

Dr Gainor berättar om viktiga utvecklingssteg av ALK TKIer, från första- till tredjegenerationens…
Publicerad: 2019-06-04

Utmaningar och möjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer

241983

Behandlingsmöjligheterna för patienter med trippelnegativ bröstcancer har senaste åren utvecklats i snabb fart. Lyssna på Dr. Guy Jerusalem berätta om vikten av diagnostisk testning och användningen av biomarkörer.

Behandlingsmöjligheterna för patienter med trippelnegativ bröstcancer har senaste åren utvecklats i…
Publicerad: 2019-06-03

mRCC: Uppföljningen av CARMENA-studien

158143

Se Dr. Moshe Ornstein berätta om det förändrade behandingsmöjligheterna vid njurcancer men också vilka krav som kommer att ställas på läkare och patienter. Han ger också sin syn på det viktigaste som presenterades om njurcancer.

Se Dr. Moshe Ornstein berätta om det förändrade behandingsmöjligheterna vid njurcancer men också…
Publicerad: 2019-06-03

Artificial Intelligence (AI) utvecklar cancerpatologi

425002

Dr. Jochen Lennerz förklarar hur AI kan användas för att identifiera TKI-resistensmutationer och onkogener samt guida kliniskt beslutstagande och förutse dynamiska tumörförändringar

Dr. Jochen Lennerz förklarar hur AI kan användas för att identifiera TKI-resistensmutationer och…
Publicerad: 2019-06-02

CDK4/6-hämmarnas roll vid HR+/HER2- MBC

288553

Dr. Massimo Cristofanilli, med sin långa erfarenhet inom bröstcancerområdet, ger sin syn på intåget av CDK4/6 hämmarna i behandlingsarsenalen.

Dr. Massimo Cristofanilli, med sin långa erfarenhet inom bröstcancerområdet, ger sin syn på intåget…
Publicerad: 2019-06-02

Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln

174357

ASCO 2018. Vi har lärt oss mycket de senaste åren kring hur vi ska behandla med immunterapi och framförallt hur vi ska hantera de biverkningar som kan uppkomma. Det säger Lars Ny, överläkare och docent vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.

ASCO 2018. Vi har lärt oss mycket de senaste åren kring hur vi ska behandla med immunterapi och…
Publicerad: 2018-06-08

Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC

149033

ASCO 2018. Lyssna på Daniel Heng när han diskuterar de nya data från CARMENA studien som presenterats under ASCO. Han trycker på vikten av RWD för att förstå vilken sekvens vi ska använda de terapierna som finns tillgängliga för patienter med mRCC.

ASCO 2018. Lyssna på Daniel Heng när han diskuterar de nya data från CARMENA studien som…
Publicerad: 2018-06-08

Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper

240682

ASCO 2018. Prioriteras mindre tumörgrupper över större cancerdiagnoser och vad kan vi hoppas på i framtiden? Leif Klint, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset rapporterar om nytt som presenteras inom gastrointestinal cancer under ASCO 2018.

ASCO 2018. Prioriteras mindre tumörgrupper över större cancerdiagnoser och vad kan vi hoppas på i…
Publicerad: 2018-06-08

OS data från PROFILE 1014 publicerade

268522

ASCO 2018. Keith Wilner, Global Clinical Franchise Lead for Lung, var med och utvecklade Xalkori. Lyssna på Keith när han diskuterar de senaste data och vilken betydelse Xalkori har haft för patienter med ALK+ lungcancer.

ASCO 2018. Keith Wilner, Global Clinical Franchise Lead for Lung, var med och utvecklade Xalkori.…
Publicerad: 2018-06-07

”Failure is not an option”

247743

ASCO 2018. Den mentala inställningen har Prof. Manuela Schmidinger när hon behandlar patienter med metastaserad njurcancer. Om utmaningar från både läkarens och patientens perspektiv som följer med alla nya terapier som nu finns tillgängliga.

ASCO 2018. Den mentala inställningen har Prof. Manuela Schmidinger när hon behandlar patienter med…
Publicerad: 2018-06-05

Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?

330837

ASCO 2018. Onkologisk behandling har generellt sett varit tuff. Leif Klint, Onkologiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger sin syn på hur nya kunskaper och behandlingsmöjligheter förändrat situationen för dagens bröstcancerpatienter.

ASCO 2018. Onkologisk behandling har generellt sett varit tuff. Leif Klint, Onkologiska kliniken…
Publicerad: 2018-06-05

BRCA-mutationer, en utmaning i vården

370922

ASCO 2018. Barbro Linderholm, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om utmaningen med BRCA-mutationer, både ur ett behandlingsperspektiv men också i kombinationer med CNS-metastaser. Vilken livskvalitet har dessa patienter?

ASCO 2018. Barbro Linderholm, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om utmaningen…
Publicerad: 2018-06-05

CDK 4/6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen

351423

ASCO 2018. Hur har intåget av CDK 4/6-hämmare förändrat sättet vi behandlar patienter med spridd HR+/HER2- bröstcancer och vad har vi lärt oss om prediktiva biomarkörer? Dr Richard Finn, UCLA Medical Center, Santa Monica ger sin syn.

ASCO 2018. Hur har intåget av CDK 4/6-hämmare förändrat sättet vi behandlar patienter med spridd HR…
Publicerad: 2018-06-05

Att kräva testning är också patientens ansvar

256917

ASCO 2018. Det anser Martin Reck, lungläkare vid Grosshansdorf i Tyskland, som menar att också de mer ovanliga genetiska förändringarna måste utredas och där ligger ansvaret på läkaren men även på patienten att efterfråga detta.

ASCO 2018. Det anser Martin Reck, lungläkare vid Grosshansdorf i Tyskland, som menar att också de…
Publicerad: 2018-06-05

Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?

382122

ASCO 2018. Martin Sjöström, forskare vid Lunds universitet och presentantör av poster under ASCO 2018, berättar om det instrument de utvecklat för att identifiera patienter som potentiellt kan besparas adjuvant systemisk behandling.

ASCO 2018. Martin Sjöström, forskare vid Lunds universitet och presentantör av poster under ASCO…
Publicerad: 2018-06-04

Big Data är framtiden för medicinsk forskning

443627

ASCO 2018. Kathryn Lang, Global Medical Strategy Head of Data Science, är övertygad om att framtidens medicinska forskning behöver Big Data för att ta nya stora kliv framåt.

ASCO 2018. Kathryn Lang, Global Medical Strategy Head of Data Science, är övertygad om att…
Publicerad: 2018-06-04

Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom

140800

ASCO 2018. Subramanian Hariharan arbetar som Global Medical Affairs lead för IO på Pfizer. Han berättar här om den senaste uppdateringen från Javelin Merkel 200 studien som presenterats på ASCO 2018.

ASCO 2018. Subramanian Hariharan arbetar som Global Medical Affairs lead för IO på Pfizer. Han…
Publicerad: 2018-06-03

ASCO 2018

238762

ASCO 2018. Vi inleder årets rapportering med Thomas Wahlgren och Sofia Risberg som berättar om sina förväntningar, från presentationer av ny data till vikten av kongressen som en mötesplats för diskussioner mellan akademi och läkemedelsföretag.

ASCO 2018. Vi inleder årets rapportering med Thomas Wahlgren och Sofia Risberg som berättar om sina…
Publicerad: 2018-06-03

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)