Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

bröstcancer

Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik

1638677

Lyssna på Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, som går igenom hur den testningen fungerar, vilka analyser som genomförs samt hur man läser ut svaret.

Lyssna på Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, som går igenom hur den…
Publicerad: 2020-02-10

Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer

190463

Mycket har hänt inom området trippelnegativ bröstcancer de senaste åren. Dr Peter Schmid berättar om hur han ser på behandlingen av patienter med denna sjukdom och vikten av biomarkörer.

Mycket har hänt inom området trippelnegativ bröstcancer de senaste åren. Dr Peter Schmid berättar…
Publicerad: 2019-06-07

Utmaningar och möjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer

241983

Behandlingsmöjligheterna för patienter med trippelnegativ bröstcancer har senaste åren utvecklats i snabb fart. Lyssna på Dr. Guy Jerusalem berätta om vikten av diagnostisk testning och användningen av biomarkörer.

Behandlingsmöjligheterna för patienter med trippelnegativ bröstcancer har senaste åren utvecklats i…
Publicerad: 2019-06-03

CDK4/6-hämmarnas roll vid HR+/HER2- MBC

288553

Dr. Massimo Cristofanilli, med sin långa erfarenhet inom bröstcancerområdet, ger sin syn på intåget av CDK4/6 hämmarna i behandlingsarsenalen.

Dr. Massimo Cristofanilli, med sin långa erfarenhet inom bröstcancerområdet, ger sin syn på intåget…
Publicerad: 2019-06-02

Anna-Karin Tzikas presenterar sin poster på SABCS 2018

111637

SABCS 2018. Anna-Karin Tzikas, Överläkare vid Uddevalla sjukhus, presenterar sin studie på trippelnegativ bröstcancer diagnostiserade mellan 2007-2015 med avseende på biologi, tumörutbredning och överlevnad.

SABCS 2018. Anna-Karin Tzikas, Överläkare vid Uddevalla sjukhus, presenterar sin studie på…
Publicerad: 2019-01-24

Viktigaste presentationerna från SABCS 2018

379348

SABCS 2018. Hör Per Karlsson, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset prata om de viktigaste nyheterna från bröstcancermötet SABCS i San Antonio, 2018

SABCS 2018. Hör Per Karlsson, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset prata om de viktigaste…
Publicerad: 2019-01-24

Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?

330837

ASCO 2018. Onkologisk behandling har generellt sett varit tuff. Leif Klint, Onkologiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger sin syn på hur nya kunskaper och behandlingsmöjligheter förändrat situationen för dagens bröstcancerpatienter.

ASCO 2018. Onkologisk behandling har generellt sett varit tuff. Leif Klint, Onkologiska kliniken…
Publicerad: 2018-06-05

BRCA-mutationer, en utmaning i vården

370922

ASCO 2018. Barbro Linderholm, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om utmaningen med BRCA-mutationer, både ur ett behandlingsperspektiv men också i kombinationer med CNS-metastaser. Vilken livskvalitet har dessa patienter?

ASCO 2018. Barbro Linderholm, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om utmaningen…
Publicerad: 2018-06-05

CDK 4/6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen

351423

ASCO 2018. Hur har intåget av CDK 4/6-hämmare förändrat sättet vi behandlar patienter med spridd HR+/HER2- bröstcancer och vad har vi lärt oss om prediktiva biomarkörer? Dr Richard Finn, UCLA Medical Center, Santa Monica ger sin syn.

ASCO 2018. Hur har intåget av CDK 4/6-hämmare förändrat sättet vi behandlar patienter med spridd HR…
Publicerad: 2018-06-05

Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?

382122

ASCO 2018. Martin Sjöström, forskare vid Lunds universitet och presentantör av poster under ASCO 2018, berättar om det instrument de utvecklat för att identifiera patienter som potentiellt kan besparas adjuvant systemisk behandling.

ASCO 2018. Martin Sjöström, forskare vid Lunds universitet och presentantör av poster under ASCO…
Publicerad: 2018-06-04

Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona

312703

EBCC 2018. IRIS är den första multicenterstudien som är designad för att förstå behandlingsmönster och kliniska resultat hos patienter som behandlas med Ibrance. Den första delen av studien presenterades vid EBCC 2018 i Barcelona.

EBCC 2018. IRIS är den första multicenterstudien som är designad för att förstå behandlingsmönster…
Publicerad: 2018-05-02

Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?

174633

EBCC 2018. Barbro Linderholm berättar om vad hon anser är de viktigaste frågorna just nu inom bröstcancerområdet. Vikten av att lära sig mer om hjärnmetastaser, hur de ska behandlas samt metoder för att avgöra risken att drabbas av hjärnmetastaser.

EBCC 2018. Barbro Linderholm berättar om vad hon anser är de viktigaste frågorna just nu inom…
Publicerad: 2018-04-23

Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?

184512

EBCC 2018. Lyssna på Henrik Lindman när han berättar om den registerstudie man gjort i Uppsala där man tittat på risken för patienter med en spridd bröstcancer att drabbas av hjärnmetastaser.

EBCC 2018. Lyssna på Henrik Lindman när han berättar om den registerstudie man gjort i Uppsala där…
Publicerad: 2018-04-23

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)