Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

eikcs

Fler faktorer än IMDC-kriterierna som påverkar val av behandling till mRCC-patienter

152873

Njurcancer 2019. Dr Guillermo de Velasco, verksam i Madrid, Spanien redogör för vilka faktorer som påverkar behandligsval för patienter med avancerad njurcancer, ffa vad gäller patienter med intermediär prognos

Njurcancer 2019. Dr Guillermo de Velasco, verksam i Madrid, Spanien redogör för vilka faktorer som…
Publicerad: 2019-04-16

Njurcancerpatienter lämpliga att opereras: håller bilden på att klarna?

230080

Njurcancer 2019. Dr. Peter Elfving, Överläkare från Urologkliniken i Malmö reflekterar över varför värdet av biopsi nu ökat för att besluta att operera eller inte trots bristen av biomarkörer.

Njurcancer 2019. Dr. Peter Elfving, Överläkare från Urologkliniken i Malmö reflekterar över varför…
Publicerad: 2019-04-12

Närmar vi oss tester om tumörens molekylära biologi som kommer styra behandlingsval?

143957

Njurcancer 2019. Professor James Larkin från Royal Marsden Hospital i London ger sin syn på hur forskningsprojekt som t ex TracerX är viktiga för att i framtiden ev. kunna vägleda behandlingsval till patienten med njurcancer.

Njurcancer 2019. Professor James Larkin från Royal Marsden Hospital i London ger sin syn på hur…
Publicerad: 2019-04-12

Ska vi screena för njurcancer i framtiden?

257215

EIKCS 2018. Grant Stewart, Universitetet i Cambridge, ger sin syn på screening inom njurcancer och vad som behövs för att detta ska vara aktuellt i framtiden. Han tar också upp värdet av de kvalitetsregister som finns tillgängliga inom Norden.

EIKCS 2018. Grant Stewart, Universitetet i Cambridge, ger sin syn på screening inom njurcancer och…
Publicerad: 2018-05-08

Biomarkörer inom njurcancer - ett underutforskat område

409365

EIKCS 2018. Det anser Martin Johansson, patolog vid Institutionen för klinisk patologi vid Lunds universitet. Han tar också upp sin syn på framtidens biomarkörer inom njurcancer och hur patologens roll inom njurcancer blir allt viktigare.

EIKCS 2018. Det anser Martin Johansson, patolog vid Institutionen för klinisk patologi vid Lunds…
Publicerad: 2018-05-08

Njurcancer landskapet har förändrats

192490

EIKCS 2018. Landskapet för behandling av njurcancer har dramatiskt förändrats de senaste åren och det kommer bli viktigare i framtiden att välja rätt behandling till rätt patient. Ja, det menar Professor Brian Rini vid Cleveland University.

EIKCS 2018. Landskapet för behandling av njurcancer har dramatiskt förändrats de senaste åren och…
Publicerad: 2018-05-08

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)