Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter

253632