ACR

American College of Rheumatology (ACR) arrangerar årligen en kongress för tusentals reumatologer, representanter från hälsoprofessioner och utställare från mer än 100 länder som utbyter erfarenheter och tar del av senaste vetenskapliga utvecklingen, kliniska fall och professionell utveckling. ACR är en professionell medlemsorganisation som startade 1934 och som arbetar ideellt med att förbättra vården för patienter med reumatisk sjukdom och tjänar över 8 000 läkare, hälso- och sjukvårdspersonal och forskare över hela världen.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ACR 2018 i Madrid var Caroline Wasén, doktorand vid Göteborgs Universitet som har studerat samband mellan inflammation i hippocampus och påverkan på IGF1R. Under ACR-kongressen 2018 intervjuades även Aase Hensvold, läkare vid Karolinska institutet, som berättade om Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter, Professor Peter Taylor, University of Oxford, England, diskuterade om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling och Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Institutet berättade om fynd av IgG aPL hos patienter med hjärtinfarkt utan känd reumatologisk diagnos.

ACR-kongressen är en global plattform för internationella kunskapsutbyten inom reumatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ACR:s årliga sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor på global nivå. ACR, som är en etablerad kongress inom reumatologi, erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för reumatologi.

Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit

620523

Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit

275435

Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?

3149077

Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?

579072

Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress

282303

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2019 i Atlanta

2656148

Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta

210303

Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA

171072

The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population

120682

Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice

107113

JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases

440192

Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications

385108

Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?

194153

Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study

270762

Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta

75903

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago

2694335

Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.

148522

Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?

251072

Trender från årets ACR

282153

Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter

253632

Om infektioner och ökad risk för GCA

278762

Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit

131028

Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus

142720

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017

2710442

Trender inom reumatologivård under årets ACR

354068

Alt 2 - Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

310100

Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?

124820

Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

379392

Sammanfattning av KS resultat presenterade på ACR

961983

Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism

318655

Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?

178388

Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH

245353

Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom

281833

IBS hos patienter med Axial Spondylartrit

203818

Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna

131072

Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

73387

Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling

113578

Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA

127935

Om tidiga orsaker och nya behandlingsmöjligheter vid RA

227161

Interleukin 8 – ny prediktor för utvecklingen av ACPA-positiv RA?

219731

Värdet av F-kalprotektin vid utredning av magbesvär

184808

Fynd av en ny antikropp mot skelettmuskel vid myosit

148283

Om ett nytt sätt att mäta sjukdomsaktivitet vid SLE

227185

Sambandet mellan RANK ligand och röntgenprogress vid ACPA-positiv RA

195559

Peridontit och risken för att utveckla RA

165118

Förhöjd risk för lungcancer vid RA även hos icke-rökare

192030

Smärta och smärtutveckling vid RA

246713

Tidiga prediktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med RA

278617

Sambandet mellan peridontit och utvecklingen av RA

260203

Om det prediktiva värdet av anti-CCP förr och nu

118701