EIKCS

Välkommen till området för European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS. European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är en återkommande kongress för läkare och forskare inom njurcancer.

Inom området European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS finns ett flertal videoklipp här på Pfizer Play relaterade till njurcancer. Här kan du lyssna till Dr Guillemor Velasco som lyfter fram viktiga faktorer som påverkar olika behandlingsval för patienter med avancerad njurcancer. Ett annat videoklipp från European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är med Grant Stewart från Universitetet i Cambridge, som talar om screening inom njurcancer.

Inom området European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, finns ytterligare videoklipp där läkare, forskare och patologer ger nyheter och reflektioner kring bland annat njurcancerscreening, biomarkörer för njurcancer och hur patologens roll för njurcancerbehandling kan komma att se ut i framtiden. Ett exempel på inblick från European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är där professor Brian Rini vid Cleveland University talar om vikten av att i framtiden välja rätt behandling till rätt njurcancerpatient. Han framhåller hur landskapet för behandling av njurcancer dramatiskt förändrats de senaste åren. European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är ett kunskapsberikat forum för onkologer - kliniskt verksamma och forskare inom njurcancer – där man kan utbyta nyheter, idéer och nya forskningsresultat.

EIKCS

Välkommen till området för European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS. European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är en återkommande kongress för läkare och forskare inom njurcancer.

Inom området European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS finns ett flertal videoklipp här på Pfizer Play relaterade till njurcancer. Här kan du lyssna till Dr Guillemor Velasco som lyfter fram viktiga faktorer som påverkar olika behandlingsval för patienter med avancerad njurcancer. Ett annat videoklipp från European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är med Grant Stewart från Universitetet i Cambridge, som talar om screening inom njurcancer.

Inom området European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, finns ytterligare videoklipp där läkare, forskare och patologer ger nyheter och reflektioner kring bland annat njurcancerscreening, biomarkörer för njurcancer och hur patologens roll för njurcancerbehandling kan komma att se ut i framtiden. Ett exempel på inblick från European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är där professor Brian Rini vid Cleveland University talar om vikten av att i framtiden välja rätt behandling till rätt njurcancerpatient. Han framhåller hur landskapet för behandling av njurcancer dramatiskt förändrats de senaste åren. European International Kidney Cancer Symposium, EIKCS, är ett kunskapsberikat forum för onkologer - kliniskt verksamma och forskare inom njurcancer – där man kan utbyta nyheter, idéer och nya forskningsresultat.