EULAR

EULAR (European League Against Rheumatism) är en organisation som representerar människor med artrit/reumatism, hälso- och sjukvårdspersonal (HPR) och vetenskapliga samhällen inom reumatologi i alla europeiska länder. Sedan 1947 har den årliga EULAR-kongressen varit den primära plattformen för utbyte av vetenskaplig och klinisk forskning i Europa. Det är också ett forum för interaktion mellan medicinska läkare, forskare, personer med artrit/reumatism, vårdpersonal och representanter för läkemedelsindustrin. EULAR-kongressen arrangeras vanligtvis i juni i någon av de större städerna i Europa.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på EULAR 2019 i Madrid var Jon Einarsson, specialläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund och Malmö, som diskuterade om de kliniska egenskaperna hos reumatoid artrit blivit mildare med tiden, efter ett resultat från en landsomfattande studie över tre decennier i Sverige. Under EULAR 2019 intervjuade Pfizer även Anton Landgren, Doktorand, Göteborgs universitet, som berättade om studien Kardiovaskulära riskfaktorer och komorbiditeter hos patienter med Psoriasisartrit (PsA), Reumatoid Artrit (RA) och den allmänna befolkningen och professor Janet Pope, University of Western Ontario, Canada som diskuterade om forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA.

EULAR är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom reumatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. EULAR:s sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor inom Europa och globalt. EULAR är en etablerad kongress inom reumatologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för reumatologi.

EULAR webinar 2021

2755947

Pregnancy outcomes in relation to disease activity and anti-rheumatic treatment

215189

Mortality in patients with psoriatic arthritis in Sweden?

376427

The lung in rheumatoid arthritis: the quiet victim

758784

EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?

435028

EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer

3198272

Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid

2609152

Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members

255680

“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”

217428

Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people

755668

Developing e-health solutions for patients with patients

176640

How to prevent and manage fatigue in patients with RA

334400

Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population

244267

Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA

317312

Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden

223722

Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up

235263

Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up

328468

Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?

971562

Highlights från EULAR 2019

458837

Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response

537642

"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"

195307

Webbsänt seminarium från EULAR 2018

2775978

"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"

169642

"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"

210623

"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"

358143

"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"

189547

"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

179392

"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"

306303

"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"

160233

Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation

457792

"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"

119680

"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"

154837

"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"

237887

"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"

301353

"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"

179392

"Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"

324863

"Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"

196842

"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

154432

"Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"

154432

Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

155498

Om asbestos och risken för RA

213503

Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

186495

Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

240020

Om ökning av gikt

122987

Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

279273

DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

223147

Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA

266068

Om vikten av träning vid behandling av RA

155263

Vad sa man om PRO på EULAR 2017?

63828

Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

87658

Inför EULAR 2017 webbsändning 28 aug

112063

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit

367273

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

85738

Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom

202900

Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

123307

Om ultraljud och biomarkörer i RA

178815

Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

189547

Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS

280340

Om kostnadseffektivitet inom reumatologin

206272

Varför har patienter med skleroderi en hög sjukfrånvaro?

204820

Nya mål och möjligheter vid behandling av RA

291263

Nya möjligheter till tidig diagnos och behandling av RA

193023

Höjdpunkter från EULAR inom pediatrisk reumatologi

122667

Varför bör reumatologer lära sig MRI

211775

OMICS-teknologier inom reumatologin

245993

Varför monitorera patienters läkemedelsnivåer?

235135

Olika röntgenmetoder vid axial SpA

237547

Två potentiella markörer för sjukdomsprogress vid RA

125055

Biologisk behandling vid låg sjukdomsaktivitet

120553

Faktorer som påverkar risken att insjukna i AS

72340

Om risken för allvarliga infektioner vid behandling med DMARD

62143

Om HRQOL, respons och följsamhet med biologiska läkemedel i monoterapi

88575

Survivin som en tidig prediktor för RA

265578

Om personcentrerad vård där sjuksköterskan får en utökad roll

239147

Fetma och risken för att utveckla RA

92458

Rehabiliteringskoordinatorn som coach för bättre hälsa i primärvården

64832

Kliniska framsteg vid behandling av axial SPA

168063

Om antikroppar vid lupusnefrit

134740

Vikten av tidig behandling av smärta vid RA

123627