IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel

122347

Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier

292757

Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan

177343

Susanna Jäghult berättar om studien PREM

190080

Hur kan man se framtiden i feces

160873

Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien

119103