Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro

518720

Det senaste inom området rökning och Covid-19

373227

Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning inför operation

152384

Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning

214229

Hur diabetespatienter slutar röka för gott

1463595

Digital rökavvänjning - hur och varför

2576277

Webbsänt seminarium från Tobaksfria Dagen 2018

2740587

Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.

260267

Rökfri operation - varför och hur

1927317

Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt

2054467