Digital rökavvänjning - hur och varför

2576277

Rökavvänjning och diabetes

684757

Rökavvänjning och KOL

880233

Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom

736682

Rökavvänjning och reumatoid artrit

840703

Webbsänt seminarium från Tobaksfria Dagen 2018

2740587

Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.

260267

Rökfri operation - varför och hur

1927317

Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt

2054467