Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt

2054467