Reumadagarna 0 videor
Se alla ämnen A-Ö

Reumadagarna

Reumadagarna är svensk reumatologis stora årliga möte, som arrangeras av Svensk Reumatologisk Förening (SRF) i samarbete med övriga professioner och patientföreningar. I samband med Reumadagarna varje år, sedan 1999, delar Reumatikerförbundet tillsammans med Pfizer ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet.

Reumadagarna är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom reumatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. Reumadagarna är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor i och utanför Sverige. Reumadagarna är ett etablerat möte inom reumatologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för reumatologi.