Reumadagarna

Reumadagarna är svensk reumatologis stora årliga möte, som arrangeras av Svensk Reumatologisk Förening (SRF) i samarbete med övriga professioner och patientföreningar. I samband med Reumadagarna varje år, sedan 1999, delar Reumatikerförbundet tillsammans med Pfizer ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på Reumadagarna 2019 i Falun var Johan Ärnlöv, professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet och allmänläkare vid Norslunds vårdcentral i Falun som sammanfattade sin föreläsning ”Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom.” Under Reumadagarna 2019 intervjuade Pfizer även mottagarna av 2019 års Nanna Svartz stipendium, Inger Gjertsson, Professor i Reumatologi, Göteborgs universitet och Christopher Sjöwall, Reumatolog, Biträdande professor, Linköpings universitet, om betydelsen av att tilldelas stipendiet och ger en sammanfattning av de viktigaste fynden inom sin forskning, Laura Coates, MBChB, MRCP, PhD, Reumatolog, University of Oxford, sammanfattade sin föreläsning om nya behandlingar och terapeutiska strategier inom Psoriasisartrit (PsA) och Helena Cewers, Legitimerad barnmorska och auktoriserad klinisk sexolog, om sin föreläsning ”Har du lust att ha lust?”

Reumadagarna är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom reumatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. Reumadagarna är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor i och utanför Sverige. Reumadagarna är ett etablerat möte inom reumatologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för reumatologi.

“Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”

250517

Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)

289280

2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning

107477

2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning

158122

Does the skin mirror the joints

207423

Har du lust att ha lust?

179753

Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom

154623

Self-management is patients with rheumatic diseases

236202

New treatments and therapeutic strategies in PsA

285183

"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

333993

Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit

418623

"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."

284223

Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

136320

"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."

239317

2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning

260073

Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

265535

Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

103872

Hälsoplan - tillsammans med patienten

307753

Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

176020

Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

171498

Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

284138