Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Tidigare Webbsändningar

Molekylärgenetisk testning på lungcancer

1194880

Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, går igenom hur testningen fungerar på lungcancer, vilka markörer som man testa för, vilka analyser som genomförs samt hur man läser ut svaret.

Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, går igenom hur testningen fungerar på…
Publicerad: 2020-02-24

Med Talks 2020. Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

2385557

Nya studier betonar vikten av tumörcellens kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Professor Pietras studier försöker omsätta kunskap till nya strategier för diagnostik eller behandling av cancer.

Nya studier betonar vikten av tumörcellens kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer…
Publicerad: 2020-02-12

Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik

1638677

Lyssna på Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, som går igenom hur den testningen fungerar, vilka analyser som genomförs samt hur man läser ut svaret.

Lyssna på Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, som går igenom hur den…
Publicerad: 2020-02-10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer

2481428

Livskraft 2019. Modern cancervård blir allt effektivare i att behandla sjukdom. Med denna föreläsning ger Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, dig en överblick och förståelse för cancercellens genetik.

Livskraft 2019. Modern cancervård blir allt effektivare i att behandla sjukdom. Med denna…
Publicerad: 2019-10-23

Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid

2609152

Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2019 års EULAR-kongress i Madrid.

Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och…
Publicerad: 2019-09-25

Barn som närstående

2095232

Livskraft 2019. Barn som närstående - en föreläsning av Johanna Joneklav, kurator och verksamhetsutvecklare vid Universitetssjukhuset Örebro och en av grundarna till webbstödet "Nära cancer"

Livskraft 2019. Barn som närstående - en föreläsning av Johanna Joneklav, kurator och…
Publicerad: 2019-05-17

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3119060

Hematologi 2019. Föreläsning vid Karolinska Solna med Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi vid Universitetssjukhuset i Aaschen. Tema: Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

Hematologi 2019. Föreläsning vid Karolinska Solna med Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi…
Publicerad: 2019-05-03

Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet

2378240

Livskraft 2019. Med betoning på förhållningssätt, samtalet och hur man skapar lugn lotsar Peter Strang, professor och överläkare på Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum och Stockholms Sjukhem, oss genom ett svårt men viktigt ämne.

Livskraft 2019. Med betoning på förhållningssätt, samtalet och hur man skapar lugn lotsar Peter…
Publicerad: 2019-04-01

När hjärnan inte orkar

2387220

Livskraft 2018. Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck berättar om hur vi kan förstå hjärntrötthet och vad som är karaktäristiskt samt tips och förslag på strategier som sparar energi och vilar hjärnan.

Livskraft 2018. Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck…
Publicerad: 2018-11-26

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago

2694335

ACR 2018. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter och intervjuer från 2018 års ACR-kongress i Chicago.

ACR 2018. Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer, leder ett webbsänt seminarium med nyheter…
Publicerad: 2018-11-16

 

 

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev