LIVE Webinar | 30 maj 2024 | kl. 12.00–12.55

Förebyggande behandling/åtgärder mot infektioner och sekundära infektioner hos cancerpatienter

Registrera dig idag!*
 

Välkommen till ett digitalt webinar om infektioner och sekundära infektioner hos cancerpatienter 

En ökande andel patienter behöver sjukhusvård på grund av infektion1, även bland cancerpatienter är infektioner en viktig orsak till sjukdom. En nyligen genomförd svensk studie visar att myelompatienter har en hög risk för infektionssjukdomar och att infektion också bidrar till dödlighet hos denna grupp.2 Tack vare framsteg inom behandling överlever fler cancerpatienter och lever längre, men vissa blir immundefekta under en tid. Vaccinationer är viktiga att överväga för att skydda dem, likaså infektionsbehandling. Infektionsprofylax behöver anpassas efter cancerbehandling, cancerform och stadium. Det är viktigt att identifiera vilka infektioner om utgör en särskild risk och fastställa lämpliga rutiner för uppföljning och vaccination samt behandling.

Anmäl dig och/eller din mottagning till en digital föreläsning med fokus på luftvägsinfektioner och prevention. 

Agenda

12.00-12.05 Introduktion. Hareth Nahi 

12.05-12.10 Risken för infektion hos myelompatienter. En registerstudie från myelomregistret. Cecilie Hveding-Blimark 

12.10-12.20 Aktuellt infektionsläge i Sverige. Kristian Riesbeck 

12.20-12.35 Översikt hantering av infektioner hos cancerpatienter. Per Ljungman 

12.35-12.55 Paneldiskussion och frågor från deltagare 

Föreläsare 

per

Per Ljungman, MD, PhD Professor i hematologi,  ÖL, Karolinska Universitetssjukhus 

kristian

Kristian Riesbeck, MD, PhD Professor i klinisk bakteriologi, ÖL, vid Lunds Universitet

cecilie

Cecilie Hveding-Blimark, Md, PhD, Hematolog 

Moderator 

hareth

Hareth Nahi, MD, PhD, Medicinsk rådgivare Pfizer 

Kontakt:

Bonnie Rådmark 
Produktchef Hematologi 
bonnie.radmark@pfizer.com 
Tel: 070-632 04 88 

Anna Billman
Produktchef Infektion & Vaccin
anna.billman@pfizer.com
Tel: 076-889 26 70

Länklista

Tipsa om webinariet

* Enligt överenskommelse mellan SKR och LIF ska anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande. Pfizer står för kostnaden för föreläsare. Produktinformation kan komma att förekomma.

Referenser:

1. Torisson, Rosenqvist, Melander, Resman., Hospitalisations with infectious disease diagnoses in somatic healthcare between 1998 and 2019: A nationwide, register-based study in Swedish adults. Lancet Reg Health Eur. 2022;16:100343. Published 2022 Mar 24. doi:10.1016/j.lanepe.2022.100343 

2. Cecilie Hveding Blimark, Kristina Carlson, Christopher Day, et al., Risk of Infections in Multiple Myeloma in the Era of Novel Agents, a Population-Based Study Based on 8672 Multiple Myeloma Patients Diagnosed 2008-2021 from the Swedish Myeloma Registry. Blood 2023; 142 (Supplement 1): 4696. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2023-174228

 

PP-C1D-SWE-0032 April-2024