Hjärta-Kärlpodden

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området. Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom detta område.

 

Lyssna på alla avsnitt här eller prenumerera på podcasten.

PRENUMERERA 

ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn

Vad vet vi om de mer okända orsakerna till hjärtinfarkt? Professor Ewa Swahn en av föreläsarna vid ESC-kongressen 2022, berättar mer om detta.

ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD

Julia Aulin, MD PhD berättar vad studien; Serum neurofilament light chain in patients with atrial fibrillation handlar om, studiens upplägg och vilka resultat som de kommit fram till.

ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand

Doktorand Kajsa Strååt berättar om sin studie; Variations in atrial fibrillation screening after ischemic stroke or transient ischemic attack in Sweden och vilka resultat de kommit fram till.

ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare

Arthur Fedorowski, Docent och överläkare, berättar om en ny studie samt slutsatser från en modererad session under ESC.

ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren

Vid ESC presenterade Anders Englund data som belyser långtidseffekter och vårdkonsumtion före och efter ablation vid förmaksflmmer.

ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand

Doktorand Kajsa Strååt berättar om sin studie; Variations in atrial fibrillation screening after ischemic stroke or transient ischemic attack in Sweden och vilka resultat de kommit fram till.

ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare

Arthur Fedorowski, Docent och överläkare, berättar om en ny studie samt slutsatser från en modererad session under ESC.

ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund

Vid ESC presenterade Anders Englund data som belyser långtidseffekter och vårdkonsumtion före och efter ablation vid förmaksflmmer.

ESC 2022 - Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens - Anders Persson, doktorand Lunds Universitet

Anders Persson berättar om en studie han presenterade under ESC som belyser att låg hjärtfrekvens under sinusrytm är en prediktor för paroxysmalt förmaksflimmer.

ESC 2022 - Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt - Dr Sara Benzel

Dr Sara Benzel delar med sig av lärdomar från en svensk studie om hur patienter med hjärtinfarkt behandlas gällande riskfaktorer över längre tid.

Äldre avsnitt

ESC 2020 Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet

Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica intervjuar Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, om ESCs första riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet i samband med hjärt-kärlsjukdom.

Flimmermottagningar

I detta avsnitt diskuterar två svenska kardiologer strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. Vad är det och hur görs det på bästa sätt? Behöver vi särskilda flimmermottagningar? Samtalet leds av Pfizers Senior Medical Advisor Dr Angelo Modica.